Početna - IZDVOJENO - Edukacija: Senzorska analiza meda
med
arhiva

Edukacija: Senzorska analiza meda

Održavanje edukacije senzorske analize meda i obuke ocjenjivača meda odvija se sukladno programu edukacije Hrvatske udruge senzorskih analitičara meda (HUSAM). Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci ove godine planira održati dva ciklusa edukacije.
Svi zainteresirani za sudjelovanje na edukaciji mogu se prijaviti pisanim putem na adresu Centra ili na e-mail cprr@hi.ht.hr i to najkasnije do 20. lipnja 2018. godine.

Cijena po polazniku:
UVODNI TEČAJ U SENZORSKU ANALIZU MEDA: 1.200,00 kn
TEČAJ USAVRŠAVANJA U SENZORSKOJ ANALIZI MEDA (RAZINA I): 1.500,00 kn
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ sufinancirati će 1/3 cijene koštanja po polazniku do iskorištenja sredstava od 20.000,00 kuna.

Vrijeme održavanja:
U skladu s dogovorom: lipanj/srpanj, studeni/prosinac

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci ove godine planira održati dva ciklusa edukacije i to kako slijedi:

Uvodni tečaj u senzorsku analizu meda
Tečaj usavršavanja u senzorskoj analizi meda (Razina I)

AD 1. UVODNI TEČAJ U SENZORSKU ANALIZU MEDA

Ciljevi

Tečaj ima za cilj podučiti tehniku kojom će se omogućiti objektivnije ocjenjivanje te prosudba kakvoće meda. Općenitije, njime će se omogućiti stjecanje znanja o novim pristupima u procjeni kakvoće meda kojima se omogućuje sagledavanje obilježja različitih vrsta meda u cilju što bolje njihove valorizacije, razvoj kriterija na temelju kojih se zasniva definiciranje kakvoće meda, uočavanje i ispravljanje grešaka načinjenih tijekom proizvodnog procesa kao i prikaz tehnologija pripreme meda za tržište te mogući sustavi ocjenjivanja.

Način provedbe

Uvodni tečaj je namijenjen za manji broj sudionika (najmanje 15 polaznika), traje 28 sati i odvija se tijekom četiri dana.

Didaktički sadržaj

teoretska predavanja (sastav, značajke, tehnologija proizvodnje, zakonodavstvo, tehnike degustacije meda, korištenje i uporaba meda;
praktične vježbe (ukupno 12 različitih vježbi i testova uz repeticije)

Uvodni tečaj ne uključuje testove za provjeru uspješnosti; na kraju tečaja dobiva se potvrda o sudjelovanju polaznicima koji su sudjelovali u najmanje ¾ predviđenog sadržaja pri čemu je obavezno učestvovanje na vježbama memoriziranja mirisnih i okusnih karakteristika uniflornih vrsta meda.

AD 2. TEČAJ USAVRŠAVANJA U SENZORSKOJ ANALIZI MEDA (RAZINA I)

Ovom tečaju se može pristupiti samo nakon, najmanje 3 mjeseca ranije završenog Uvodnog tečaja. Polaznici koji mimaju od ranije završeni Uvodni tečaj mogu također pristupiti.

Ciljevi

Tečaj omogućava osobama, prethodno educiranim u senzorskoj analizi meda (Uvodni tečaj), da prizovu sjećanju glavne mirisne i okusne reference vezane za uniflorni med kao i obnavljanje njihovih kompetencija.

Način provedbe

Tečaj usavršavanja I razine namijenjen je manjem broju polaznika (najmanje 15 polaznika) u trajanju od 21 sata tijekom 3 dana.

Didaktički sadržaj

teoretska predavanja (osnovni principi senzorske analize, tehnike kušanja, senzorska analiza meda u praksi, ocjena kakvoće u laboratoriju i na terenu, natjecanja, ocjene, panel)
praktične vježbe (10 prilagođenih testova i vježbi uz višestruke repeticije)

Tečaj usavršavanja I razine ne uključuje testove za provjeru uspješnosti. Međutim, polaznik može provesti autovalidaciju vlastite izvedbe na osnovi uputstava koja će mu biti prikazana na početku tečaja od strane predavača. Na kraju tečaja izdaje se potvrda o sudjelovanju polaznicima koji su sudjelovali u najmanje ¾ predviđenog sadržaja.

Vrijeme održavanja:
U skladu s dogovorom: lipanj/srpanj, studeni/prosinac

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Opatijska maturijada

Maturanti opatijskih srednjih škola slavili posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja 22.05. bio je posljednji dan nastave za maturante širom Hrvatske. I ...