Početna - GOSPODARSTVO - Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama

Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 26. lipnja 2019. godine u Narodnim novinama i na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr objaviti Javni poziv za sufinanciranje postavljanja jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

VODIČ ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE SUSTAVA KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA

Raspoloživa sredstva po pozivu su 11 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i izrada glavnog projekta, za koji račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva, te trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima.

KAKVI SE SUSTAVI FINANCIRAJU?

Sustavi koji koriste OIE za grijanje (i hlađenje) prostora ili prostora i potrošne vode:

s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva
s dizalicom topline
sa sunčanim toplinskim pretvaračima

 TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:

zakonita (legalna):

izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,

građevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 25. lipnja 2019. godine, što se dokazuje datumima izdavanja računa i to za:

izradu Glavnog projekta,
stručni nadzor radova te
nabavu i ugradnju jednog ili više sustava s:

kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode: spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva, stupnja korisnog djelovanja najmanje 85%, plamenik za drvnu sječku/pelete, sustav za odvod dimnih plinova, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode, ostala oprema primarnog kruga (kotlovska pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili – zaporni, nepovratni i sigurnosni, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava te građevinski radovi  za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…

dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora, energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, sukladno normi EN 14511-2), GWP≤ 2150, COP≥3,2 i EER≥3,1 za zrak-voda te COP≥4,45 i EER≥5,05 za voda-voda i zemlja-voda: kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala oprema za pravilan rad sustava te građevinski radovi  za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…).

sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa – cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili – zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala oprema za pravilan rad sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik,  izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju, …) te građevinski radovi  za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…).

Više o najavi poziva možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.fzoeu.hr./hr/obavijesti/najava_2662019_javni_poziv_za_sufinanciranje_…

Dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonski na brojevima 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446 te slanjem upita na e-mail adresu: obiteljske.kuce@fzoeu.hr .

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15), članka 44. Statuta Grada ...