Početna - IZDVOJENO - Javni poziv za upis u Dječji vrtić Opatija

Javni poziv za upis u Dječji vrtić Opatija

Ustanova Dječji vrtić Opatija primat će zahtjeve za upis djece u organizirane programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2020./2021. od 19. 04.2021. godine do 04. 05.2021. godine.
Zahtjevi se primaju za upis u sljedeće programe:
u 10 satni program za djecu u dobi od navršene 1. godine do polaska u školu u Opatiji, Veprincu i Lovranu,
u 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji i Lovranu,
u 10 satni i 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu u Voloskom,
u kombinirani 5,5 satni i 10 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Ičićima i Veprincu
u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Lovranu za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu
u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Opatiji za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu,
u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje engleskog jezika u Ičićima za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu,
u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje talijanskog jezika u Opatiji za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu.
u smjenski 10 satni program u Opatiji za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu.
RODITELJI/SKRBNICI KOJI PO PRVI PUT PRIJAVLJUJU DIJETE U VRTIĆ UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA OBVEZNO PRILAŽU:
presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
ispunjen Inicijalni upitnik
Uvid u adresu prebivališta za članove obitelji provest će Vrtić u suradnji s osnivačem.
Radi ostvarivanja prednosti pri upisu roditelji su dužni uz Zahtjev za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 4. ove Odluke:
za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis.
Za dijete iz obitelji s troje ili više djece – upisati u odgovarajuću tablicu na Zahtjevu za upis ime, prezime i OIB ostale maloljetne djece, odnosno uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do 26 godine života, a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis te presliku izvoda iz matične knjige rođenih te djece bez obzira na vrijeme izdavanja
Za dijete s teškoćama u razvoju – presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka
Za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
Za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoćne odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb
Za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela
Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata
Za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu
Presliku rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravo na zajamčenu minimalnu naknadu
Presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći
Presliku rješenja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Jedna osoba ozlijeđena prilikom prometne nesreće na staroj cesti preko Učke!

Zbog izlijetanja kamiona na županijskoj cesti Vela Učka – Poklon, ova je cesta trenutno zatvorena za sav promet! Prema prvim ...