Početna - GOSPODARSTVO - Kamp na Preluku se uklanja, cijelo područje je predviđeno za kupanje

Kamp na Preluku se uklanja, cijelo područje je predviđeno za kupanje

Gradski vijećnik Danko Švorinić uputio je pisanim putem vijećničko pitanje na temu auto kampa na Preluku

Kako javlja portal Fiuman.hr, kamp na Preluku se uklanja te cijelo područje postaje mjesto predviđeno za kupanje.

Prije više od godinu dana upravljanje prostorom ilegalnog auto kampa na Preluku preuzelo je Ministarstvo državne imovine i Ministarstvo mora, prometna i infrastrukture. Molim vas za informaciju koje je sve aktivnosti poduzimao Grad Rijeka u navedenom razdoblju kako bi se prostor priveo javnoj svrsi, postoji li po tom pitanju komunikacija s ministarstvima i drugim zainteresiranim tijelima te koje planove ima Grad Rijeka na tom prostoru?”, pitao je Švorinić.

Uskoro je stigao detaljni odgovor gradonačelnika Obersnela:

Temeljem presude Općinskog suda u Rijeci, od 23. rujna 2008. godine, Općinsko državno odvjetništvo pokrenulo je ovršni postupak radi ispražnjenja i predaje u posjed nekretnina: autokampa Preluk, ugostiteljskog objekta Plaža i ugostiteljskog obrta Skala, sve u k.o. Rubeši. Ovrha je provedena 2. travnja 2019. godine.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zatražilo je, naime, od Grada Rijeke da po provedbi ovrhe preuzme autokamp, kao pomorsko dobro u općoj upotrebi. Međutim, s obzirom da rampa i ograda autokampa nisu uklonjene, kao niti kamp kućice, odnosno da provedbom ovrhe pomorsko dobro nije ispražnjeno od stvari, Grad Rijeka nije ga niti preuzeo.

Grad Rijeka je.putem stručnih službi, ponudio pomoć i suradnju vezano za preuzimanje zatečenih mobilnih, odnosno kamp kućica od strane njihovih vlasnika, a sve kako bi se prostor što prije doveo u stanje opće upotrebe. S tim u vezi, Grad Rijeka i nadležno Ministarstvo 10. srpnja 2019. godine sklopili su Protokol postupanja vezano za predaju pokretnina zatečenih u Autokampu Preluk provedbom ovrhe, njihovim vlasnicima. Protokolom su utvrđeni termini u kojima se obavljao povrat pokretnina vlasnicima kamp kućica na lokaciji Autokampa.

U tom smislu, Grad Rijeka nadležnom Ministarstvu uputio je svoje očitovanje da Grad Rijeka nikada nije ušao u posjed navedenog Autokampa, kao pomorskog dobra u općoj uporabi, a sukladno presudi Općinskog suda u Rijeci od 23. rujna 2008. godine, kao i potpisanom Protokolu. U dopisu Grada Rijeke upućenom Ministarstvu, između ostalog, navedena je dodatno i činjenica daje, 19. lipnja 2020. godine, Lučka uprava Rijeka, na ulazu u Autokamp, postavila lanac, lokot i tablu zabrane pristupa „Stop- Inspekcija“ te tako u potpunosti zatvorila ulaz u ovaj kamp, a ključevi lokota su u posjedu Lučke kapetanije. Sukladno navedenom, područje Autokampa još uvijek je u nadležnosti i pod upravljanjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nadalje, u očitovanju Grada Rijeke istaknuto je da, s obzirom na sve već navedene činjenice, Grad Rijeka nema nadležnosti, a niti je na takvo što obvezan sklopljenim Protokolom, pozvati društvo koje je Autokamp nezakonito koristilo da, u odgovarajućem roku, preuzme u posjed pokretnine koje smatra svojim vlasništvom. Također, a budući da Autokamp nije pod upravljanjem Grada Rijeke, Grad ne može na svojim mrežnim stranicama te na ulazu u Autokamp objaviti javni poziv svima koji mogu dokazati vlasništvo nad pokretninama da ih preuzmu.

Trenutačno se na lokaciji Autokampa Preluk nalazi još kamp kućica kojima se ne može utvrditi vlasnik, zbog čega se ne mogu odvesti s tog područja, a dio njih derutan je i nije u voznom stanju.

Na sastanku održanom 15. srpnja ove godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dogovoreno je da će Grad Rijeka naručiti i snositi troškove elaborata evidentiranja trenutačnog stanja kampa. Taj elaborat dostavit će se Ministarstvu, koje će onda provesti upravni postupak i izdati rješenje nepoznatim vlasnicima za uklanjanje pokretnina iz kampa. Ukoliko vlasnici to ne učine, imenovat će im se zastupnik, sukladno odredbama općeg upravnog postupka kojem će naložiti uklanjanje. U konačnici će se u postupku Ministarstva izdati rješenje o uklanjanju. Ministarstvo će snositi troškove samog uklanjanja, a Grad Rijeka troškove odvoza i deponiranja otpada.

Nakon što se autokamp Preluk oslobodi od pokretnina, Ministarstvo će Gradu Rijeci predati površinu, kao pomorsko dobro u općoj uporabi, a Grad Rijeka će, kroz plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu osigurati određena sredstva za uređenje.

Napominjemo da je Prostornim planom uređenja i Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke, površina južno od Opatijske ceste, na potezu od granice Grada Rijeke prema području Grada Opatije, pa do istočnog ruba platoa Preluka, utvrđena je za područje “sportsko-rekreacijske namjene – kupalište”, planske oznake R3-1. Sastavni dio područja predstavlja i pojas mora u širini od 300 m od obalnog ruba, namijenjena kupanju, rekreaciji i športovima na moru, a što isključuje zadržavanje kampa kao sadržaja turističke djelatnosti.”

Preuzeto s: Rivijera News

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

GRAD OPATIJA – Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2021.

Prijave do 16. studenog 2020. Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba, gradonačelnik Grada Opatije raspisuje JAVNI POZIV ...