Početna - IZDVOJENO - Na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran uspješno izabrana radna tijela

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran uspješno izabrana radna tijela

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran održanoj radi epidemioloških uvjeta u Društvenom domu Liganj izabrani su predsjednici i članovi radnih tijela, temeljem prijedloga Komisije za izbor i imenovanje te ranije prikupljenih prijedloga političkih stranaka i lista grupa birača. U odnosu na ranija mandatna razdoblja radnih tijela, u ovom mandatu je odlukom općinskog vijeća djelokrug dosadašnje Komisije za pitanja boraca, antifašističkog i domovinskog rata dodan u djelokrug Odbora za društvene djelatnosti, a djelokrug Komisije za imenovanje ulica i trgova pridružen Odboru za prostorno planiranje. 

Na zahtjev investitora, Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o odobrenju izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije višestambene građevine na k.č. 241 k.o. Oprić investitora APN-a Zagreb, a koji su temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Lovran zabranjeni u periodu od 15.06. do 15.09.Kako se radi o radovima od posebnog značaja, o kojima ovisi rok završetka izgradnje stanova iz Programa POS-a, a uzimajući u obzir uspješnu turističku sezonu i velik broj gostiju koji trenutno borave  u Lovranu, vijećnici su svojom odlukom dozvolili radove u periodu od 1. rujna do 15. rujna, isključivo od ponedjeljka do petka u vremenu od 11 do 14 sati. Klub vijećnika AM-PGS-UNIJA-SDP-HSU dao je i svoje prijedloge za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o., a o kojima će u konačnici odlučivati općinski načelnik.

Na aktualnom satu, odgovarajući na vijećnička pitanja općinski načelnik izvijestio je vijećnike da je na humanitarnom računu koji je otvorila Općina Lovran u svrhu obnove zgrade stradale u požaru do sada prikupljen iznos od oko 60.000,00 kuna te da se Općina Lovran, kao suvlasnik zgrade, aktivno uključila u poslove oko sanacije, kao pomoć upravitelju zgrade. Općinski načelnik iskoristio je priliku da zahvali svima koji su uplatili donaciju na humanitarni račun, kao i svim volonterima koji su pomogli u hitnoj prvotnoj akciji raščišćavanja nagorenih ostataka i osiguranju privremene sigurnosti zgrade. 

Od strane vijećnika upućena je pohvala Općini Lovran za donošenje Odluke o sufinanciranju nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike polaznike Osnovne škole Viktor Car Emin Lovran za školsku godinu 2021./2022.

Nadalje, općinski načelnik je sa zadovoljstvom izvijestio da je turistička sezona iznad svih očekivanja s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju te da je iz Turističke zajednice Općine Lovran dobio informaciju da u Lovranu gotovo da nema praznih smještajnih kapaciteta.

Izvor: Općina Lovran

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

(FOTO) Na FMTU-u održan je okrugli stol Forum održive gastronomije

27. lipnja 2022. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija održan je okrugli stol Forum održive gastronomije. Okrugli ...