Početna - IZDVOJENO - Nastavak gradnje na Rujevici
rujevica
foto: youtube

Nastavak gradnje na Rujevici

Jedna od tema na 81. kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela bila je i ona o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i održavanja komunalne infrastrukture.

Kako je na kolegiju iznijela pročelnica Irena Miličević sredstva koja se planiraju utrošiti za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu također su uvećana pa sada umjesto 22.658.000,00 iznose 27.381.000,00 kuna. Izmjene se najvećim dijelom odnose na povećanje iznosa za gradnju nerazvrstanih cesta, spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m i raskrižje Škurinjska draga.

Izmjenama  i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini također se povećavaju sredstva potrebna za realizaciju Programa s planiranih 86.919.000,00 kn na 88.737.000,00 kn, što predstavlja povećanje za 1.818.000,00 kn ili 2,1%. Riječ je najvećim dijelom o povećanju sredstava za održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i fontana, postavljanju antistres podloge na dječjim igralištima i nabavku novih klupa i dječjih sprava.

Kako je na kolegiju izvijestio pročelnik Srđan Škunca, sportsko područje Rujevica namijenjeno je izgradnji kapitalnih sportskih građevina, ponajprije stadiona i centralne sportske dvorane, kao i pratećih sportskih i drugih sadržaja. Površina obuhvata Plana iznosi 23,00 ha, od čega se 17 ha odnosi na sportske sadržaje, od čega je 8 ha već izvedeno, dok se 5 ha odnosi na utvrđene trase prometnica i 1,2 ha na zelene površine. Izrada prostornog plana pokrenuta je na inicijativu privatnih investitora, tvrtke Stadion Kantrida d.o.o. Rijeka, koja je na proširenom području postojećih nogometnih terena na Rujevici planirala graditi nogometni kamp Nogometnog kluba Rijeka. Ovim Planom omogućuje se daljnja cjelovita urbanizacija raspoloživog prostora specifičnim namjenama, što će biti moguće izgradnjom planirane prometnice za koju je već pokrenuta izrada projekta.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Kastavski umirovljenici završili tečaj informatike

Dvadesetak članova Udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav završilo je program informatičkog obrazovanja u organizaciji Zajednice tehničke kulture PGŽ-a. U ...