Početna - GOSPODARSTVO - Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 3. st. 2. Odluke o gospodarenju nekretninama (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i Odluka Gradskog vijeća od 24. rujna 2013.godine, Grad Opatija raspisuje natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina.

Natječaj Dokument

Ponude će se otvarati 30. listopada 2013. godine u 10,00 sati u Uredu grada.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradsko vijeće.
Gradsko vijeće zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

(I:opatija.hr)

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Kastavski projekti predstavljeni na Konferenciji „Projekti ITU mehanizma“ 

Grad Kastav je sudjelovao na Konferenciji „Projekti ITU mehanizma za poduzetnike, djecu i mlade u Urbanoj aglomeraciji Rijeka“  koji se ...