Početna - IZDVOJENO - Objavljen detaljni program svih radova na riječkim cestama ovog ljeta
radovi
arhiva

Objavljen detaljni program svih radova na riječkim cestama ovog ljeta

Pogledajte koje su konkretnie lokacije izvođenja radova u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine, a koji su započeli ranije ili započinju u navedenom periodu.

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 54/12) regulirano je upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.

Zakonom o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13 i “Narodne novine” broj 20/2017) u članku 132. utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po pribavljenom mišljenju turističke zajednice mjesta, općine ili grada može odlukom za određene vrste građevina na određenim područjima odrediti vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi.

Grad Rijeka temeljem Zakona o gradnji nije donio odluku o zabrani izvođenja bilo kakvih vrsta radova na cestama na području Grada Rijeka u vrijeme ljetne sezone, ali je člankom 32. Odluke o nerazvrstanim cestama, utvrđeno je da u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstanih cesta osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Gradonačelnika.

U daljnjem tekstu daje se informacija o konkretnim lokacijama izvođenja radova u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine, a koji su započeli ranije ili započinju u navedenom periodu , kako slijedi:

1. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

a) ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI
– VO Miroslava Krleže – Bartola Kašića – Mate Lovraka, (L=849 m), izvođenje radova od

svibnja do prosinca 2018. godine.

b) ZAMJENA KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI
– Zamjena kanalizacijskog cjevovoda u Ul. Miroslava Krleže (L=50 m), radovi usklađeni sa Vodovodom i HC Rotor Martinkovac, izvođenje radova od svibnja do rujna 2018. godine.

c) ZAJEDNIČKA IZGRADNJA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE OGRANKA VODOVODA I KANALIZACIJE U SKLOPU IZGRADNJE PROMETNICA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA – Gradnja OU4 – vodovoda (L=434 m) i kanalizacije (L=50 m), izvođenje radova od svibnja

2018. do veljače 2019. godine.
– Gradnja spojnog cjevovoda za OU4 – kanalizacija (L=240 m), izvođenje radova od svibnja

2018. do veljače 2019. godine.
– Gradnja dijela transportnog cjevovoda (Streljana – Brgud – Brestovica) u sklopu izgradnje na

Martinkovcu (L=378 m), izvođenje radova od svibnja 2018. do veljače 2019. godine.
– Ex tvornički kompleks Benčić – gradnja vodoopskrbe, (L=482 m), fekalne odvodnje (L=232 m) i pripadajuće elektroinstalacije, planirano izvođenje radova od lipnja 2018. do siječnja 2019. g.

2018. do veljače 2019. godine.
– Gradnja – vodovoda (L=72 m) i kanalizacije (L=57 m), u stambenoj ulici OU10 a – faza 1,

izvođenje radova od kolovoza do prosinca 2019. godine.

Radovi će se izvoditi na ukupno sedam lokacija.

2. TD ENERGO d.o.o. Rijeka

a) IZGRADNJA TOPLOVODA
– Područje MO Škurinja – u ulicama Rastočine, 1. Maja, Tizianova, Lukačićeve stube, (L=200m)

izvođenje radova od travnja do studenog 2018. godine.
– Područje MO Srdoči – u Ul. Gustava Krkleca, (L=50m), planirano izvođenje radova od lipnja do

listopada 2018. godine.
– Područje MO Kozala – u ulicama Ante Kovačića i Vjenceslava Novaka, (L=926 m), planirano

Izvođenje radova od lipnja do studenog 2018. godine.

– Područje MO Podmurvice – u ulicama Vitomira Paje Širole, Branka Blečića, Rikarda Benčića i Giussepe Duella, (L=336 m), planirano izvođenje radova od travnja do studenog 2018. godine.

b) IZGRADNJA PLINSKE MREŽE
– Ulica Srdoči – spoj s Ul. Ivana Dončevića, (L=200m), planirani početak radova lipanj 2018.

do prosinca 2018. godine.
– Ulica Antuna Branka Šimića – spoj s Ulicom Murini, (L=400 m), planirani početak radova od

lipnja 2018. do prosinca 2018. godine.

c) IZGRADNJA JAVNE RASVJETA
– U Ulici Bogomira ćikovića Maračeva, izvođenje radova od lipnja do prosinca 2018. – U Ulici Pionirskoj kod br. 8 A, izvođenje radova od lipnja do prosinca 2018.
– U Ulici Trinajstićevoj kod br. 18 A, izvođenje radova od lipnja do prosinca 2018.
– U Ulici Petra Jurčića kod br. 13, izvođenje radova od lipnja do prosinca 2018.

Radovi će se izvoditi na ukupno deset lokacija.

3. TD HEP – ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

a) – ZAMJENA KB 10 kV NA PODRUČJU BRAJDA, u ulicama Moše Albaharija, Senjskih uskoka, Ljudevita Matešića, 1. Maja, Potok, Nikole Cara, radovi u tijeku od srpnja 2017. do
listopada 2018.

– ZAMJENA KB 10 kV NA PODRUČJU ŠKOLJIĆ, u ulicama Školjić, Ivana Grohovca, radovi u tijeku, do ožujka 2019.

– KB 10(20) kV za TS PODMURVICE 5 – TS PODMURVICE 3, u Ul. Bribirskoj, izvođenje radova od lipnja do kolovoza 2018.

– TS KVATERNIKOVA 2 KB 10 (20) KV i NN, u ulicama Kvaternikovoj kod. 2 i Drage Gervaisa, Izvođenje radova od lipnja do rujna 2018.

– KB 10(20) kV TS OREHOVICA 1 – TS OREHOVICA 2, u ulicama Kačjak i Kalina, izvođenje od srpnja do listopada 2018.

– TS 10(20)/0,4 kV KORZO 2 sa SN i NN, u Ulici Adamićevoj, izvođenje radova od srpnja do Listopada 2018.

– KB 10(20) kV TS GORNJA DRENOVA 3 – TS GORNJA DRENOVA 1, u ulicama Svetog Jurja (Podbreg) i Lubanjski uspon, izvođenje radova od srpnja do rujna 2018.

– KB NN iz TS ALEKSANDAR MAMIĆ, u Ulici Ružićevoj, izvođenje radova srpanj, 2018. Radovi će se izvoditi na ukupno osam lokacija.

4. TD HRVATSKE CESTE d.o.o.

a) IZVOĐENJE RADOVA POJAČANOG ODRŽAVANJA
– U tijeku su radovi na uređenju kružnog raskrižja Ulice Martinkovac i Ulice Miroslava Krleže

u Rijeci (DC, D304, dionica 001, stacionaža 3+300) – rotor Martinkovac, do prosinca 2018.
– Izvođenje radova na izradi privremene prometne signalizacije, uspostavom kružnog raskrižja

na budućem čvoru Pilepići na državnoj cesti DC 427.

b) IZVOĐENJE RADOVA NA REDOVITOM ODRŽAVANJU:
– Mogući su radovi na redovitom održavanju i zaštiti državnih cesta D3, D8, D304 i D404 – održavanje kolnika i prometne opreme manjeg obima u trajanju do jednog dana.

Radovi će se izvoditi na ukupno dvije lokacije.

5.) TD RIJEKA PROMET d.d. Rijeka

Prema zadanim Programu prioriteta Mjesnih Odbora i Planu redovnog održavanju cesta, u predmetnom razdoblju planira se izvoditi:

a) Redovno održavanje – veći zahvat u ulicama:

 • –  Labinska 35
 • –  Ul. Žrtava fašizma (južni kolnički trak od raskrižja sa Ul. Pomerio do spoja sa Ul. Supilovom
 • –  Ante Kovačića
 • –  Vjekoslava Dukića
 • –  Sokol kula
 • –  Ivana Dežmana (sanacija 4 – 5 poprečnih prekopa)b) Izvanredno održavanje – nerazvrstanih cesta:
 • –  Ulica Orehovica nadvožnjak (nogostup – djelomično i kolnik između diletacijskih reški)
 • –  Ulica Mihačeva draga (od ulaza reciklažnog dvorišta KD Čistoće do ispod nadvožnjakaobilaznice)
 • –  Ulica Tome Strižića (od mosta Sv. Ane do raskrižja sa Ulicom Vjekoslava Dukića)

c) Izvanredno održavanje – sustava odvodnje:

 • –  Ulica Milice Jadranić 40
 • –  Ulica Josipa Mohorića 1, 1A i 3
 • –  Ulica Frane Pilepića Pavina 7
 • –  Ulica B. S. Jurićeva (razne lokacije po dužini ulice)
 • –  Ulica Murini 7Radovi će se izvoditi na ukupno četrnaest lokacija.

  d) Radovi na godišnjem održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina – manji zahvati izvoditi će se na održavanju sustava odvodnje, stijenskih pokosa, stubišta, zidova, ograda te uklanjanju lokalnih oštećenja i zamjeni oštećenog asfaltnog zastora te asfaltiranju izvedenih prekopa, sukladno Rješenjima, izvoditi će se u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine, sukladno usvojenom dinamičkom planu trgovačkog društva.

  6.) GRAD RIJEKA, Odjel za komunalni sustav,

  a) Izgradnja pristupne ceste na Martinkovcu (oznake OU4 a, prema GUP-u), planirani početak radova od srpnja do studenog 2018. godine.

  a) Izgradnja stambene ulice na Martinkovcu (oznake OU10 a, prema GUP-u), faza 1, sa pratećom infrastrukturom, planirani početak radova od kolovoza 2018. do siječnja 2019. godine.

  7.) JTH Costabella d.o.o. Kastav, Tometići 36

  Izgradnja 2. faze Turističkog kompleksa Costabella, izvođenje radova, zauzimanje i uspostava privremene regulacije prometa u Ulici Opatijskoj, radovi su u tijeku do ožujka 2019. godine.

  10.) TD TIM – NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Kovinska 11

  Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade ex pošte, Korzo 13, Rijeka, radovi su u tijeku do studenog 2018. godine.

  11.) TD HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12

  Rekonstrukcija teretnog kolodvora Rijeka – Brajdica i organizacija cestovnog i željezničkog prometa kroz grad Rijeku, početak radova planiran je u srpnju 2018. godine, na rok od dvije godine kontinuirano.

  Rekonstrukcija pružnog prijelaza u Krešimirovoj ulici, početak radova planiran je od 28.06. do kraja srpnja.

  Udruga privatnih iznajmljivača Grada Rijeke zatražila je uredbu o zabrani većih radova u tijeku turističke sezone. Ističu da na području grada postoji 613 privatnih iznajmljivača koji su lokacijski raspoređeni u svim dijelovima grada.
  Obzirom na činjenicu da su svi radovi ugovoreni i u tijeku su izvedbe ili započinju u periodu od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine iste nije moguće zabraniti pa se predlaže da se radovi koji su nakon zahtjeva Udruge privatnih iznajmljivača prihvaćeni u smanjenom obimu izvedu, te da OGU za komunalni sustav zajedno sa Turističkom zajednicom analizira predstojeću sezonu te da do kraja siječnja 2019. godine predlože donošenje Odluke o zabrani radova u sezoni 2019. godine.

  Za vrijeme izvođenja radova polaganja komunalne infrastrukture u trupu prometnica i javnih površina na području grada Rijeke, promet na području izvođenja radova odvijati će se uvođenjem privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, na način da se promet odvija jednim voznim trakom, naizmjeničnim propuštanjem, regulacijom gradilišnim semaforima, preregulacijom ulica sa dvosmjernim režimom prometa u ulice za prometovanje samo jednim smjerom, ili regulacijom prometa od strane prometne policije u slučajevima većih zastoja.

  Uspostava privremene regulacije provodi se po usvojenim prometnim projektima i rješenjima privremene regulacije prometa, u kojima su prikazani detalji postave privremene prometne signalizacije, tokovi prometa i dionice izvođenja radova, a izrađuju se u skladu sa tehničkom projektnom dokumentacijom investitora.

  Za bolju obavještenost građana o planiranim radovima na prometnicama, a time i očekivanim zastojima u prometu, privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, rokovima i dinamici izvođenja radova, osim obveznog objavljivanja u javnim glasilima i na internet stranicama Grada obaviješteni su i svi MO na područjima gdje se radovi izvode.

  Praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen je znatniji pad prometnog opterećenja posebno u užem centru grada, sljedom toga u vrijeme ljetnih praznika je za izvođenje građevinskih i drugih navedenih radova na prometnicama područja grada Rijeke najpovoljni termin kako zbog manjeg intenziteta prometa tako i povoljnih vremenskih uvjeta, a time i znatno smanjenje rokova izvođenja kao i prometnog opterećenja, zastoja i pritisaka na alternativne pravce uzrokovanih uvođenjem privremene regulacije prometa.

 • Treba istaknuti kako ovaj popis ne uključuje radove na cestama pod ingerencijom HC-a.
Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Mia Dimšić oduševila nastupom u opatijskom Gervaisu

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica Mia Dimšić svojim je nastupom jučer oduševila opatijsku publiku. Brojni posjetitelji, a posebno oni najmlađi ...