Početna - IZDVOJENO - Od 1. rujna nova regulacija prometa centrom Rijeke
centar-promet

Od 1. rujna nova regulacija prometa centrom Rijeke

U cilju olakšavanja pristupa javnim garažama u ulici Ivana Pavla II. iz smjera glavnih prometnih koridora, Adamićeve ulice i ulica Fiorello la Guardia i Pomerio te s ciljem poboljšanja protoka vozila, od 1. rujna uvodi se nova regulacija prometa u ulicama Dolac, Barčićeva, Strohalova i Frana Kurelca.

 Praćenje prometa pokazalo je kako veliki broj vozila koristi spoj između dva prometna koridora, Adamićeve ulice i ulica Fiorello la Guardia – Pomerio, što je, uz veliki broj parkirnih mjesta koja se nalaze za prometnicama koje čine taj spoj, povremeno stvaralo uska grla u prometu. Otvaranje Garaže Zagrad B omogućit će ukidanje dijela parkirnih mjesta i uvođenje nove regulacije prometa kojom će se poboljšati protok vozila, a koja stupa na snagu 1. rujna.
Za idući tjedan najavljeno otvaranje podzemne garaže kapaciteta 298 parkirnih mjesta, čiji je investitor Rijeka promet d.d., u sklopu budućeg garažno-poslovno-stambenog kompleksa Zagrad B, omogućilo je uspostavu nove regulacija prometa u ulicama Dolac, Barčićeva, Strohalova i Frana Kurelca. Garaža Zagrad B nalazi se na povoljnoj lokaciji, uz već izgrađenu garažu Zagrad A, praktički u središtu grada, na pješačkoj udaljenosti od samo 5 minuta od pješačke zone Korza i 7 minuta od područja ulice Riva, gdje je smještena većina atrakcija koje privlače vozila i putnike u središte grada.U cilju povećanja atraktivnosti dviju garaža u ulici Ivana Pavla II., odnosno olakšavanja pristupa garažama Zagrad iz smjera glavnih prometnih koridora, Adamićeve ulice i ulica Fiorello la Guardia –Pomerio, izrađena je nova regulacija prometa kojom Barčićeva ulica postaje dvosmjerna u punoj dužini. To će između ostalog omogućiti vozilima izravnu vožnju od Jadranskog trga do ulice Ivana Pavla II.,  najkraćim putem do garaža u kojima postoji velika mogućnost pronalaženja slobodnog parkirnog mjesta. Ulice Ivana Dežmana i Frana Kurelca ostaju jednosmjerne i nemaju prvenstvo prolaza, a na  spoj  Dežmanove  s  Barčićevom  ulicom  postavit će se prometni  znak  obvezatnog zaustavljanja.
Novu regulaciju izradili su stručni suradnici Rijeka prometa, a stupa na snagu 1. rujna 2015., Preregulacija je obuhvatila šire područje zone garaža Zagrad, pa je njome obuhvaćena i Ciottina ulica koja se na zapadu spaja sa ulicom Fiorello la Guardia, a na istoku izlazi na Jadranski trg. Ona svojim zapadnim dijelom služi kao prilazna cesta za garažne i parkirne komplekse u zoni Zagrada, dok istočni dio, uz Barčićevu ulicu služi kao važna dodatna poprečna komunikacija između dva prometna koridora.
Preregulacijom će se u donjem dijelu Ciottine ulice ukinuti uzdužno parkiranje, čime će se stvoriti prostor za proširenje nogostupa, a promet će se i dalje odvijati po prometnom traku kao i ranije. Prošireni nogostup omogućit će lakše kretanje pješaka, a na njemu će biti moguće organizirati sadržaje vezane za zone smirenog prometa kao što su male ugostiteljske terase i slično.

Važan segment preregulacije je i proširenje zone smirenog prometa u Ulicama Dolac i R. Strohala.
Riječ je ulicama koje povezuje zonu Trga 128. brigade Hrvatske vojske i Barčićevu ulicu, a koje su u budućnosti, odredbama GUP-a ionako predviđene kao pješačka zona.
Novo regulacijom ukida se parkiranje  u zapadnom dijelu ulice, odnosno Ulica Dolac će se urediti kao zona smirenog prometa jednako kao i područje dva spomenuta trga s kojima komunicira. Sadašnja rampa sa ulaznim terminalom kod hotela Bonavia premjestit će se na početak Strohalove ulice, a izlazni terminal s rampom postavit će se na spoju ulice Dolac sa Barčićevom ulicom. Strohalova ulica će postati dvosmjerna, što će omogućiti dodatni izlaz iz zone smirenog prometa u Ulicu Frana Kurelca i dalje prema istoku, dok će izlaz preko Ulice Dolac služiti za smjer prema Jadranskom trgu. Radi bolje protočnosti prometa ukinut će se 11 parkirnih mjesta od čega jedno za osobe sa invaliditetom u Strohalovoj ulici.


Zbog premještanja ulaznog terminala sa rampom na početak Strohalove ulice, potrebno je formirati prometni trak za čekanje u Ulici Frana Kurelca u dužini od cca 15 m. Kako bi se omogućio promet ovom ulicom, bez obzira na vozila koja čekaju na ulazak u Strohalovu ulicu,  ukinut će se 12 kosih parkirnih mjesta na sjevernoj strani nasuprot ulazu u Strohalovu ulicu. Umjesto ukinutih, 3 nova parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom označit će se na najbližoj raspoloživoj lokaciji. Ukupno se novom regulacijom ukida 49 parkirnih mjesta, od čega 6 za osobe s invaliditetom, ali će se ta mjesta označiti na zamjenskim lokacijama.
Stanari koji imaju povlaštene parkirne karte moći će parkirati na preostalim parkirnim mjestima, odnosno moći će parkirati i na drugim obližnjim parkiralištima i garaži.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...