Početna - IZDVOJENO - Održana prva radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
Radionica
web

Održana prva radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u prosincu će raspisati natječaj za izbor 4 grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira bit će vezani uz pripremljenost Strategije urbanih područja i baze projekata -programa te Strateške procjene utjecaja na okoliš. Stoga je danas u Gradu Rijeci kao sjedištu buduće Urbane aglomeracije Rijeka održana prva radionica za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka.

Riječko Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici održanoj početkom srpnja Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Rijeka, čija je svrha brži regionalni razvoj putem integriranog teritorijalnog planiranja koristeći mogućnost zajedničkog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije. Urbana područja nameću se kao generatori ekonomskog rasta i društvenog razvoja pa je Eropska unija za razdoblje 2014.-2020. godine predvidjela posebna sredstva EU-fondova kojima će se dodatno poticati održivi urbani razvoj. Istodobno, urbana područja se susreću s raznim problemima – ekonomskim, ekološkim, klimatskim, društvenim i demografskim. Stoga se daljnji urbani razvoj može postići samo putem integriranog pristupa teritorijalnom razvoju putem ustrojem Urbanih aglomeracija kojih bi u hrvatskoj trebalo biti četiri.

Urbanu aglomeraciju Rijeka, pored Rijeke kao središta, činiti će gradovi Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo, odnosno one jedinice lokalne samouprave čija su predstavnička tijela u tome prepoznala mogućnost realizacije svojih projekata odnosno projekata od zajedničkog interesa. Na sjednici je zaključeno kako Grad Rijeka i nadalje ostaje otvoren za suradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave koje su bile pozvane da pristupe Urbanoj aglomeraciji Rijeka, a koje do sada nisu prihvatile taj prijedlog.

Vremena nema baš previše na raspolaganju jer će u prosincu 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisat će u prosincu natječaj za izbor 4 grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira gradova za korištenje ITU-mehanizma bit će vezani sa pripremljenosti Strategija urbanih područja do razine analize stanja putem prikupljenih podataka uz obveznu izradu baze projekata/programa, te dokaze o pokrenutoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.
Grad Rijeka, kao središte Urbane aglomeracije Rijeka, ima posebnu ulogu i odgovornost u pripremi za primjenu ITU-mehanizma. Prema informacijama s redovitih konzultativnih sastanaka u nadležnom Ministarstvu, Grad Rijeka je u Republici Hrvatskoj najnapredniji u pripremama sukladno definiranim rokovima. Naime, cilj Grada Rijeke je da se u prosincu 2015. godine prijavi na natječaj za korištenje ITU-mehanizma do 2020. godine (provedba će trajati i do 2023. godine).
Stoga se u Gradu Rijeci punom parom radi na pripremi izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka. S tim u vezi prikupljaju se potrebni podaci iz svih gradova. Tijekom srpnja i kolovoza 2015. godine napravit će se analiza stanja na području Urbane aglomeracije Rijeka, a prema Smjernicama koje je izradilo Ministarstvo.  Grad Rijeka će navedenu Strategiju izraditi vlastitim kapacitetima, a nacrt Strategije Urbane aglomeracije Rijeka trebao bi tijekom rujna-listopada 2015. godine biti dostavljen na razmatranje svim gradskim i općinskim vijećima jedinica lokalne samouprave koje su u sastavu Urbane aglomeracije Rijeka.
Nakon ustrojavanja Urbane aglomeracije Rijeka, odlukom nadležnog ministra, potrebno je da čelnici JLS koji ulaze u sastav Urbane aglomeracije Rijeka potpišu Sporazum čija je izrada u završnoj fazi. Također, potrebno je osnovati i tijela urbane aglomeracije i to: Upravljački odbor gradonačelnika i načelnika, Partnersko vijeće (savjetodavno tijelo Upravnog vijeća), tehničko tajništvo, te radnu skupina za izradu Strategije i radnu skupinu za evaluaciju Strategije.
Tijekom srpnja planiran je i sljedeći konzultativan sastanak sa predstavnicima gradova na kojem će se posebno razmatrati pitanje izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš, a koja se mora pokrenuti pusporedo s izradom Strategije razvoja urbanog područja. Tijekom srpnja i kolovoza 2015. godine nastavit će se komunikacija vezana uz izradu Strategije razvoja urbanog područja, a druga radionica koja će razmatrati Nacrt strategije planira se u prvoj polovici rujna 2015. godine.
Prema prezentaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. godine provodit će se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Tematski i specifični ciljevi koji će se putem navedenih operativnih programa financirati iz EU-fondova su: Napredna poslovna infrastruktura i odgovarajuće usluge, Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, Korištenje zapuštenih prostora (industrijska i vojna zemljišta) Čisti urbani promet, Aktivnosti za mlade nezaposlene, Deinstitucionalizacija socijalnih i zdravstvenih usluga i Osmišljavanje i provedba obrazovnih programa za razvoj grada.
Za ITU mehanizam planirano je 345.351.269 EUR, a koji iznos je najvećim dijelom predviđen iz Europskog fonda za regionalni razvoj (73,36%), dok je iz Kohezijskog fonda planirano 14,48% i iz Europskog socijalnog fonda 12,16%.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...