Početna - GOSPODARSTVO - Potpisan Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Potpisan Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

HŽ Infrastruktura d.o.o., Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Grad Bakar i Općina Matulji potpisali su Sporazum o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani.

Radi se o projektu za koji je procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije 10 milijuna eura te za koji  HŽ Infrastruktura d.o.o., kao nositelj projekta, ima osigurana bespovratna sredstva iz fondova EU, konkretno iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u maksimalnom iznosu od 85% posto procijenjene vrijednosti, odnosno 8,5 milijuna eura.

Posao izrade projektne dokumentacije nakon provedenog javnog natječaja dobila je zajednica ponuditelja INSTITUT IGH d.d. i Granova d.o.o. Ugovor je potpisan 14.12.2016., s rokom dovršetka izrade projektne dokumentacije 14.12.2019. godine. Ukupni iznos izrade projektne dokumentacije iznosi 33.777.000,00 kuna, a od toga na nacionalnu komponentu otpada 5.066.550,00 kuna.

Sporazumom između HŽ Infrastrukture d.o.o., Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Grada Bakra i Općine Matulji sporazumne su strane utvrdile način i udio financiranja nacionalne komponente za izradu projektne dokumentacije. Sukladno sporazumu HŽ Infrastruktura d.o.o. će u financiranju nacionalne komponente sudjelovati sa 3.377.700,00 kuna, Primorsko-goranska županija s 591.097,50 kuna, a isto toliko će izdvojiti i Grad Rijeka dok će Grad Bakar i Općina Matulji pojedinačno financirati s 253.327.50 kuna.

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća izradu studije utjecaja na okoliš, izradu studije izvodljivosti i studiju ekonomske i financijske analize, izradu idejnog projekta s pripadajućim lokacijskim dozvolama te izradu glavnog projekta s pripadajućim građevinskim dozvolama.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Preuređenje trga i šetnice u Iki

Gradu Opatiji odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.112.375,00 kuna za „Interpretaciju 300 let škvera va Ike“. Sredstva je ...