Početna - IZDVOJENO - Primorsko-goranska županija dobila status “prijatelj djece”

Primorsko-goranska županija dobila status “prijatelj djece”

Na svečanosti povodom 15 godine Hrvatske zajednice županija održanoj u Saboru, županu Zlatku Komadini uručena je povelja za dobivanje statusa Županija- prijatelj djece. Prve županije u Hrvatskoj koje su zaslužile taj status su Primorsko- goranska i Krapinsko-zagorska županija.

„Mi smo upravo i planirali Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade kako bismo više pažnje posvetili djeci i mladima“, rekao je župan Komadina primajući plaketu Županija-prijatelj djece. Također je zahvalio na trudu pročelnici Dragici Marač.

Primorsko – goranska županija je u razdoblju od listopada 2016. g. do svibnja 2018. g. ispunila formalne uvjete i opće zahtjeve za stjecanje statusa županije – prijatelja djece. Ispunjavanje navedenih uvjeta proizlazi iz dugogodišnjeg aktivnog rada i zalaganja za poboljšanje kvalitete odrastanja djece u Županiji kao i iz činjenice da je 50% gradova i općina uključeno u Akciju Gradovi i općine prijatelji djece, a 1/3 ima status grada/općine prijatelja djece. Važno je istaknuti da je u Primorsko – goranskoj županiji najveći broj, odnosno postotak gradova i općina koji su se uključili u Akciju Gradovi/općine – prijatelji djece.

Primorsko – goranska županija u svim područjima provodi i organizira različite programe i aktivnosti, kako u okviru svojih nadležnosti, tako i izvan njih. Iz županijskog proračuna financira se značajan broj programa iznad zakonskog standarda usmjerenih na svu djecu, poput besplatnog prijevoza za učenike, osiguranja pomoćnika u nastavi za sve učenike s teškoćama u razvoju te osiguranju produženog boravka za učenike putnike.

U Županiji postoji duga tradicija brige o majkama i dojenčadi putem Savjetovališta za prehranu dojenčadi koje u Rijeci djeluje već 65 godina. Sve županijske ambulante primjereno su opremljene te imaju nadstandardom osigurana dežurstva pedijatra vikendom, blagdanima i praznicima. Županijska strategija je osiguravanje rada pedijatra na cjelokupnom županijskom području od otoka do ruralnih dijelova Gorskog kotara. Nastavni zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Županijom provodi i brojne programe prevencije ovisnosti, jačanja mentalnog zdravlja te promocije zdravlja.

Nastoji se ujednačiti položaj djece u Županiji uz posebnu brigu za Gorski kotar kao dio Županije koji je obilježen depopulacijom. Uz demografske mjere usmjerene jačanju regionalne konkurentnosti i poticanju poduzetništva, posebna pažnja Županije usmjerena je osiguravanju usluga za djecu, mlade i obitelj koje su djeci potrebne i dostupne u blizini njihova doma. Radi se o Društvenim domovima za djecu i mlade. U posljednje dvije godine uređeni su i opremljeni prostori u kojima su otvoreni informativno-edukativni punktovi u Gradu Rijeci i Općini Lovran te društveni domovi za djecu i mlade u Lovranskoj Dragi i Općini Fužine (u kojem je organiziran i opremljen i logopedski kutak). U suradnji s općinama Čavle, Jelenje i Klana dogovoren je model širenja logopedskih usluga.

Županija je pokrenula projekt kojim se utječe na povećanje sigurnosti djece u prometu izradom dva elaborata o prometnoj signalizaciji na prilazima školama i prometno opasnim pješačkim prijelazima u blizini škola. Izvršena je i analiza najopasnijih prometnica u neposrednoj blizini 57 područnih škola u Županiji.

PGŽ je jedina županija u kojoj će se od iduće školske godine, u svim osnovnim školama (u petim razredima) čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, provoditi nastavni predmet Građanski odgoj i obrazovanje.

Važan resurs u Županiji za dječju participaciju predstavljaju dječja gradska i općinska vijeća te dječji forumi koji djeluju pri društvima Naša djeca u pojedinim gradovima i općinama te imaju dugu participativnu tradiciju.

Posebno je inovativan projekt poticanja razvoja socijalnih inovacija koji uključuju djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi u njihovom slobodnom vremenu. Radi se o projektu koji uključuje različite društvene skupine u proces stvaranja proizvoda koji su upotrebljivi, autentični, inkluzivni, napravljeni od recikliranog materijala, a u čijoj izradi sudjeluju djeca, mladi i odrasli, uključujući i osobe iz ranjivih skupina, što utječe na razvijanje solidarnosti, prihvaćanja i tolerancije drugih i različitih.

Zbog navedenih razloga, Primorsko – goranska županija stekla je uvjete za dobivanje statusa županije – prijatelja djece, zajedno s Krapinsko-zagorskom.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Odluka o održavanju nastave u srednjim i osnovnim školama PGŽ

Prema Odluci, od 1. veljače 2021. – 12. veljače 2021. godine u osnovnim školama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač nastava ...