Početna - IZDVOJENO - Riječki gradski Proračun za 2016. godinu rebalansom povećan za 33 milijuna kuna
rijeka
foto: Freepix.biz

Riječki gradski Proračun za 2016. godinu rebalansom povećan za 33 milijuna kuna

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je na Gradsko vijeće prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke kojima se predlaže povećanje visine Proračuna u 2016. godini za 33.398.000 kuna odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun. Povećanje proračuna rezultat je povećanih prihoda poslovanja od poreza i prireza na dohodak, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

 U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke gradonačelnik Vojko Obersnel predložio je povećanje visine Proračuna u 2016. godini za 33.398.000 kuna, odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun, koji sada iznosi 924.233.000 kuna. Tekući prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke predloženi su u manjem iznosu od tekućih rashoda i izdataka za 3.167.629 kuna i iznose 921.065.371 kuna.Nadalje, predloženo je i povećanje visine Projekcije proračuna za 2017. godinu za 38.575.874 kuna ili za 4,5% u odnosu na početnu projekciju za 2017. godinu, dok se visina Projekcije proračuna za 2018. godinu smanjuje za 16.022.742 kuna ili za 1,7% u odnosu na početni iznos.

Kako je na kolegiju pojasnio gradonačelnik Obersnel, rebalansom se predlaže povećanje svih vrsta prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Najveće povećanje odnosi se na prihode poslovanja pa je shodno tome najveće povećanje na rashodima poslovanja. Kod prihoda najznačajnija povećanja odnose se na porezne prihode (7,7 mil. kuna), prihode od komunalnih doprinosa i naknada (6,0 mil. kuna) te primitke od zaduženja (6,5 mil. kuna). Što se rashoda tiče, najznačajnija povećanja odnose se na materijalne rashode (11,0 mil. kuna) i kapitalne rashode (9,7 mil. kuna). U Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu, po prvi put su uključeni cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika, odnosno ukupni prihodi i rashodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke.

Budući da rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2016. prati i izmjena čitavog niza dokumenata vezanih izvršenje proračuna, gradonačelnik je na Gradsko vijeće uputio i Prijedlog korekcije projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu kao i Izmjene Odluke o izvršenju proračuna.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Kastavski umirovljenici završili tečaj informatike

Dvadesetak članova Udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav završilo je program informatičkog obrazovanja u organizaciji Zajednice tehničke kulture PGŽ-a. U ...