Početna - IZDVOJENO - Traži se pomoćnik u nastavi- Grad Rijeka
nastava

Traži se pomoćnik u nastavi- Grad Rijeka

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke raspisao je javni poziv u svrhu osiguranja pomoćnika u nastavi za neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka. Rok za podnošenje prijava je 2. rujna 2015. godine.

U sklopu projekta “RInkluzija” – Riječki model podrške učenicima s teškoćama koji se provodi u okviru instrumenta “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama” temeljem poziva UP.03.2.1.01 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020., objavljuje se

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi
u osnovnim školama Grada Rijeke

I.

U sklopu projekta “RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama” (u daljnjem tekstu: “RInkluzija”) raspisuje se javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Grad Rijeka ili pohađaju posebnu odgojno-obrazovnu ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka.
II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra srednje stručne spreme (s jednogodišnjim iskustvom na sličnim poslovima), prvostupnika i magistara struke odgojno-obrazovnog usmjerenja koji će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi olakšati učenicima s teškoćama njihov obrazovni proces i socijalizaciju.
III.

Pomoćnici će se u okviru projekta “RInkluzija” angažirati u osnovnim školama Grada Rijeke, a odabir osoba koje će izvršavati poslove pomoćnika izvršiti će projektni tim.

I V.

S odabranim pomoćnicima sklopiti će se ugovori o radu za vrijeme trajanja projekta “RInkluzija” kojim će se definirati međusobna prava i obaveze.
Odabrani pomoćnici proći će 20-satnu edukaciju za osposobljavanje za rad s djecom s teškoćama.

V.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati za pomoćnike dužni su priložiti:

  • životopis,
  • potvrda o nezaposlenosti
  • dokaz o stručnoj spremi (obična preslika),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (obična preslika osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)
  • dokaz o nekažnjavanju (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca).

Grad Rijeka zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

VI.

Prijave se podnose poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka s napomenom “prijava za pomoćnike u nastavi”. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Trpimirova 2, 51000 Rijeka.
Rok za podnošenje prijava je 2. rujan 2015. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.
Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 051/209-951 ili na e-mailmarija.japundzabroznic@rijeka.hr
VII.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...