Početna - IZDVOJENO - U Opatiji projekat poticanja uređenja fasada, krovišta i stolarija
Foto:web

U Opatiji projekat poticanja uređenja fasada, krovišta i stolarija

U cilju smanjenja potrošnje energije u sektoru zgradarstva, kao jednog od ciljeva Grada Opatije definiranog Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Opatije, informiramo građane Grada Opatije da se očekuje provođenje Projekta poticanja uređenja fasada, krovišta i zamjene građevne stolarije u kućanstvima na području Grada Opatije u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  RH i Regionalnom Energetskom Agencijom Kvarner. Temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost biti će raspisan  Natječaj kojim će se moći ostvariti pravo sufinanciranja mjera kojima će se povećati energetska učinkovitost u stambenim zgradama.

Pravo na sudjelovanje u Projektu imaju fizičke osobe, vlasnici obiteljskih kuća (građevine s najviše tri stambene jedinice), koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje su spremne uložiti vlastita sredstva u mjere za koje iskazuju interes.

Projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama Fond će sufinancirati putem upravitelja zgrada.

Uvjeti koji su se do sada trebali udovoljiti:

punoljetna, fizička osoba s prebivalištem na području Grada Opatije (potvrda o prebivalištu);

obiteljska kuća za koju se planira provedba Projekta mora se nalaziti na području Grada Opatije;

posjedovanje dokaza o vlasništvu nad obiteljskom kućom u kojoj se planira provedba Projekta (vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu – izuzetak su novogradnje gdje je dovoljan vlasnički list o građevinskom zemljištu);

posjedovanje odgovarajućeg pravomoćnog akta kojim se dopušta građenje obiteljske kuće u kojoj se planira provedba Projekta (dokument da je objekt legalan, građevinska);

da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Opatiji;

spremnost ulaganja predviđenih vlastitih sredstava u određenom postotku za provedbu Projekta za koji se iskazuje interes;

Radi pravovremene pripreme za Natječaj, koji će biti raspisan od strane Fonda, navodimo što su Podnositelji prijava morali priložiti prema prošlim Natječajima Fonda:

Za postojeće građevine:

Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac;

Presliku osobne iskaznice (obostrano);

Presliku osobne iskaznice (obostrano) za sve članove kućanstva ili uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva;

Vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu, u izvorniku ili preslici;

Izjavu vlasnika predmetnog stambenog objekta da je spreman sve troškove realizacije Projekta, u dijelu koji se ne financira iz sredstava za subvencioniranje Projekta, snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora;

Dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (preslika uporabne dozvole ili preslika pravomoćne građevinske dozvole objekta) ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, a za objekte za koje do 1. listopada 2007. godine nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti  ili potvrdu glavnog projekta ili drugi akt kojim se dopušta gradnja;

Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Opatiji;

Projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača građevne stolarije s detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova zamjene građevne stolarije (prema uvjetima: U≤1.1 W/m²K za staklo, U≤1.6 W/m²K za cijeli prozor);

Projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača završnih radova u građevinarstvu sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova postavljanja/uređenja fasade ili krovišta (prema uvjetima: U≤0,4 W/m²K za vanjski zid, odnosno U≤0,25 W/m2K za krov i strop prema negrijanom prostoru);

Za zaštićene objekte potrebno je priložiti mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

 Za novogradnje:

Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac;

Presliku osobne iskaznice (obostrano);

Vlasnički list za građevinsko zemljište na kojem se objekt gradi, u izvorniku ili preslici;

Rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta;

Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Opatiji;

Projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik proizvođača/dobavljača građevne stolarije sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova postavljanja građevne stolarije (prema uvjetima: U≤1.1 W/m²K za staklo, U≤1.6 W/m²K za cijeli prozor);

Projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača završnih radova u građevinarstvu sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova postavljanja fasade (prema uvjetima: U≤0,4 W/m²K za vanjski zid, odnosno U≤0,25 W/m2K za krov i strop prema negrijanom prostoru).

 Bodovanje:

1. Cjelovitost toplinske izolacije vanjske ovojnice objekta:

2. Tehničko-ekonomska opravdanost mjere energetske učinkovitosti na prijavljenom objektu

3. Planirani opseg mjere energetske učinkovitosti;

4. Postojeće stanje stambenog objekta;

Rang liste prednosti za dodjelu sredstava utvrđuju se obzirom na broj dodijeljenih bodova za kućanstva s najvećim brojem ostvarenih bodova. Ukoliko bude zaprimljeno više prijava za iskaz interesa s istim brojem bodova, prijave će se rangirati prema redoslijedu zaprimanja.

Detaljne informacije o provedbi Natječaja biti će objavljene na stranicama Fonda i REA-e:

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

http://www.reakvarner.hr/hr/

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...