Početna - IZDVOJENO - Učka mi se 4
učka
foto: web

Učka mi se 4

MEĐUNARODNI NATJEČAJ ZA KRATKU PROZU, POEZIJU, FOTOGRAFIJU, ILUSTRACIJU I SLIKU INSPIRIRANU UČKOM

Organizator je Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910 iz Rijeke koja objavljuje međunarodni književno-likovni natječaj “Učka mi se 4” na kojem mogu sudjelovati svi autori, bez ikakvih ograničenja, dakle i amateri i profesionalci iz svih zemalja.

Odabrani radovi bit će prezentirani u sklopu programa „Učka mi se!“ na Učkarskom sajmu 8. rujna 2019. te uvršteni u zbirku radova.

Tema:
Učka

Kategorije:
• kratka proza
• poezija
• fotografija
• ilustracija
• slika

Karakteristike radova:
Književni radovi (kratka proza i poezija) ne smiju biti prethodno objavljivani niti javno prezentirani, radovi trebaju biti napisani na hrvatskom standardnom jeziku (ili dijalektu), a šalju se u doc formatu (Times New Roman, veličina 12, dvostruki prored).
Likovni radovi (fotografije, ilustracije i slike) trebaju biti novijeg datuma, mogu se prijaviti radovi koji su nastali u 2018. i 2019. godini. Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku, u jpg formatu, duža stranica najmanje 3000 piksela, rezolucija 300 dpi, pojedinačne veličine do 5 MB. Obrada fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja te fotografije producirane od dijelova više fotografija nisu prihvatljive. Ilustracije i slike se za selekciju šalju, isključivo u digitalnom obliku, kao kvalitetne reprodukcije, u jpg formatu, a nakon selekcije će autori dostaviti organizatorima originalne radove, koji će im biti vraćeni.

Prijava radova: Jedan autor može sudjelovati u više kategorija, a u svakoj kategoriji može prijaviti do tri rada.
Radovi se šalju isključivo e-mailom na adresu: udrugatinta910@gmail.com s naslovom Prijava na natječaj „UČKA MI SE 4“. U privitku e-maila je potrebno poslati radove i prijavnicu.
Nazivi privitaka trebaju biti u obliku, Oznaka kategorije_Prezime i ime_Naziv rada s pripadajućom ekstenzijom (doc ili jpg), npr. FO_Anic Ana_Zalazak.jpg Oznake kategorija: KP – kratka proza, PO – poezija, FO – fotografija, IL – ilustracija i SL – slika

Prijavnicu je potrebno ispuniti tiskanim slovima na računalu, a sadrži podatke o autoru (ime i prezime, adresa stanovanja, godina rođenja, adresa elektroničke pošte i broj telefona) i radovima (kategorija, nazive prijavljenih radova i godine nastanka).
Podaci iz prijavnice moraju biti identični s nazivima radova koje se šalju mailom.
Ukoliko neki autor ima problema s ispunjavanjem prijavnice, sve podatke iz prijavnice može poslati i mailom zajedno s radovima.

Žiriranje radova:
Selekciju radova vrši žiri imenovan od uredništva Tinte 910, a odluka žirija je neopoziva i na nju se ne može uložiti žalba. Objava rezultata selekcije: Popis odabranih radova bit će objavljen na facebook stranici Tinta 910 te će svi prijavljeni autori biti mailom obaviješteni o rezultatima selekcije.

Kotizacija:
Kotizacija za sudjelovanje se ne plaća. Nagrade: U svakoj kategoriji dodijelit će se tri nagrade (1., 2. i 3. nagrada) ako kvaliteta radova bude zadovoljavajuća. Jedan autor u nekoj kategoriji može dobiti samo jednu nagradu.

Kalendar natječaja:
Zadnji dan prijema radova: 8. kolovoz 2019. (do 23:59 h)
Izbor i ocjenjivanje radova: do 25. kolovoza 2019.
Obavijest o izboru: 27. kolovoz 2019.
Zadnji dan za dostavu odabranih likovnih radova: 1. rujan 2019. Prezentacija radova i dodjela nagrada: 8. rujna 2019. (Učkarski sajam)

Napomena: Autor osobno odgovara za svoje radove i suglasan je da njegovi radovi mogu biti bez naknade objavljivani u zbirci radova, na mrežnim stranicama te u ostalim medijima i publikacijama. Organizator natječaja obvezuje se da odabrane radove neće koristiti u komercijalne svrhe. Prijavom na natječaj autori prihvaćaju ove odredbe natječaja. Sve informacije možete dobiti upitom na e-mail udrugatinta910@gmail.com.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Državni tajnik za sport Tomislav Družak posjetio Kastav

Na susretu je bilo govora i o važnoj ulozi sporta u krizi koju je izazvala pandemija koronavirusa Državni tajnik za ...