Početna - IZDVOJENO - Uskok sumnjiči Mamiće za krađu 90 milijuna kuna
braca mamic
web

Uskok sumnjiči Mamiće za krađu 90 milijuna kuna

USKOK je službeno pokrenuo istragu protiv Zdravka Mamića, Zorana Mamića, Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara.

Četvorku se tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, davanja i primanja mita, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u utaji poreza ili carine.

Uskok tvrdi da je počinjenjem navedenih kaznenih djela Dinamo oštećen za najmanje 117.808.541,62 kuna, a državni proračun za najmanje 12.209.650,67 kuna. Pritom tvrde da su Zdravko Mamić i članovi njegove obitelji pribavili 52.061.889,15 kuna nepripadne imovinske koristi, a Zorana Mamića terete za stjecanje najmanje 38.103.913,50 kuna nepripadne imovinske koristi. Uskok tako sumnjiči braću Mamić da su ukupno ukrali više od 90 milijuna kuna.

Uskok tvrdi kako je poreznim nadzorima utvrđeno da je Dinamo u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. srpnja 2010. Zoranu Mamiću dao više pozajmica u ukupnom iznosu od 24.083.324,56 kuna. Na taj novac trebao je biti obračunat porez, ali to su, tvrdi Uskok, spriječili Zdravko Mamić i Damir Vrbanović.

Oni su, navodi Uskok, kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama u jednoj banci tijekom veljače i ožujka 2011. godine podigli 4,4 milijuna eura kredita. Nakon toga je, tvrdi Uskok, Vrbanović s jednim nogometašem potpisao “Anex ugovora o profesionalnom igranju”, te je tim anexom ugovora, stoji u rješenju Uskoka, “neosnovano utvrđeno pravo jednog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera iako su znali da je taj nogometaš potpisao Zapisnik o raskidu ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja prema NK Dinamo”.

No, sukladno tom anexu predmetnom je nogometašu isplaćeno 25.894.262,83 kuna koje je on, kako tvrdi Uskok, prema uputama Zdravka Mamića, već idućeg dana uplatio na račun Zorana Mamića. Zatim je Zoran Mamić, tvrdi Uskok, odmah proslijedio 24.083.324,56 kuna na račun Dinama, čime je “pokrio” dobivene pozajmice, dok je ostatak zadržao za sebe. Zbog ove je transakcije, tvrdi Uskok, Dinamo neosnovano morao platiti 5.492.722,42 kune poreza.

Na opisani je način, tvrdi Uskok, Zoranu Mamiću omogućeno izbjegavanje plaćanja poreza u iznosu od 12.654.497,89 kuna te mu je pribavljena i protupravna imovinska korist od 25.894.262,83 kune, dok je Dinamo oštećen za 36.672.114,32 kune.

Na sličan je način, tvrdi Uskok, Zdravko Mamić i za sebe i članove svoje obitelji pribavio 52.061.889,15 kuna nepripadne imovinske koristi. Zdravka Mamića tereti se da je od rujna 2009. do listopada 2011. godine nalagao da Dinamo jednom nogometašu isplati ukupno 81.136.427,30 kuna. Zatim je taj nogometaš, kako tvrdi Uskok, prema uputama Zdravka Mamića, podigao 52.061.889,15 kuna, te taj novac prosljeđivao njemu i članovima njegove obitelji. Zbog toga je Dinamo, tvrdi Uskok, morao neosnovano platiti 14.233.064,27 poreza.

Kako bi se te isplate prikrile Zdravko Mamić je, tvrdi Uskok, prikazao da se isplata vrši temeljem “Anexa ugovora o profesionalnom igranju”, kojim se, prema tvrdnjama Uskoka, neosnovano utvrđuje pravo navedenog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera. Navedeni anex je, tvrdi Uskok, potpisao Zdravko Mamić, iako je znao da navedeni nogometaš nema nikakvih potraživanja prema Dinamu.

Prema tvrdnjama Uskoka, poreznik Pernar je 2012. godine bio zadužen da obavi nadzor nad porijeklom imovine Zorana Mamića. Tom prigodom je Pernar, kako tvrdi Uskok, utvrdio da je Zoran Mamić 7. i 8. ožujka 2011. na račun Dinama uplatio spomenutih 24.083.324,56 kuna na ime povrata pozajmica. Poreznika se tereti da to na nagovor Zorana Mamića nije prijavio, te da je na taj način mlađem bratu Mamić omogućio da ošteti državni proračun za 12.209.650,67 kuna neplaćenog poreza.

Zorana Mamića tereti se i da je novu uslugu od poreznika Pernara tražio u veljači ove godine. Tada su nadležne institucije, tvrdi Uskok, utvrdile da Zoran Mamić mora platiti 1.008.290,83 kuna zaostalog poreza. Mlađi brat Mamić tada je, tvrdi Uskok, od Pernara tražio da mu neosnovano umanji obvezu poreza na dodanu vrijednost, na dobit te kamate utvrđene tijekom poreznog nadzora. Osumnjičeni poreznik je, tvrdi Uskok, to i učinio, te Mamiću pokušao otpisati čak 919.297,46 kuna duga, ali ga je u tome na vrijeme, 6. ožujka ove godine, spriječila voditeljica ispostave Porezne uprave u Sesvetama.

Priopćenje objavljeno na službenim stranicama Uskoka  u cijelosti:

USKOK je, na temelju kaznene prijave Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1970., 1959., 1971., 1959.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, davanja i primanja mita, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u utaji poreza ili carine.

Osnovano se sumnja da je I. okr., porezni inspektor Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Sesvete, od svibnja do prosinca 2012. godine, tijekom poreznog nadzora dohotka III. okr za 2009., 2010. i 2011. godinu, kojim nadzorom je trebao utvrditi ima li III. okr. dokazane izvore prihoda za cjelokupnu imovinu i sve izdatke koje je imao u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2011., te na utvrđeni nesrazmjer i neprijavljeni dohodak obračunati zakonom propisane iznose poreza, nakon što je saznao da je III. okr. na račun NK Dinamo 7. ožujka 2011. uplatio 3.083.324,56 kuna a dan kasnije 21.000.000,00 kuna na ime povrata pozajmica, na traženje III. okr., uz obećanu novčanu naknadu, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi III. okr., I. okr. nije poduzeo potrebne radnje radi utvrđivanja porijekla navedenih novčanih iznosa, što je bio dužan učiniti, na koji način nije utvrdio sve okolnosti relevantne za utvrđivanje zakonitih prihoda i izdataka o kojima ovisi obveza plaćanja poreza na dohodak. Na traženje III. okr. I. okr. je 16. srpnja 2012. sastavio zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru i zaključak kojim se obustavlja postupak poreznog nadzora. Na opisani način I. okr. nije obračunao porez na dohodak i prirez za 2011. godinu u iznosu od 12.209.650,67 kuna za koji iznos je III. okr., na štetu proračuna, pribavio nepripadnu imovinsku korist.

Nadalje, III. okr. je od I. okr., tijekom veljače 2015. godine, zatražio da mu, nakon što je utvrđeno i od nadležnih institucija pravomoćno potvrđeno da je III. okr. dužan platiti porez i pripadajuće kamate u iznosu od 1.008.290,83 kune, uz obećanu novčanu naknadu, neosnovano i protivno rješenjima i odlukama, umanji obvezu poreza na dodanu vrijednost, na dobit te kamate utvrđene tijekom poreznog nadzora. U cilju realizacije navedenog I. okr. je, iako nije bio zadužen za predmetni spis, isti uzeo u rad te je sačinio rješenje i nalog za knjiženje kojima je III. okr. neosnovano umanjio navedene obveze za 919.297,46 kuna, za što mu je III. okr. kao nagradu isplatio novčanu naknadu. Međutim, do pribavljanja imovinske koristi III. okr. nije došlo jer je voditeljica porezne Ispostave Sesvete, nakon provedenih knjiženja te uvida u predmet, utvrdila da je rješenje koje je sačinio I. okr. protivno odluci nadležnih institucija, te je po njezinom nalogu 6. ožujka 2015. doneseno rješenje kojim se poništava rješenje koje je sačinio I. okr.

Osim navedenog, nakon što je, tijekom provođenja poreznog nadzora na dodanu vrijednost, te poreza na dohodak i doprinose po osnovi pozajmica, zajmova i kredita pravnim i fizičkim osobama za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. srpnja 2010., utvrđeno da je NK Dinamo III. okr. davao više pozajmica u ukupnom iznosu od 24.083.324,56 kuna te nakon što je utvrđeno da se nevraćene pozajmice trebaju tretirati kao prividni pravni posao i da se III. okr., kao primatelju istih, treba obračunati predujam poreza na drugi dohodak i prireza, II. okr., kao izvršni dopredsjednik i član Uprave NK Dinamo, i IV. okr., kao glavni direktor i član Uprave NK Dinamo su tijekom veljače i ožujka 2011. godine, zajednički i u dogovoru s III. okr., u cilju da III. okr. na teret NK Dinamo osiguraju novčana sredstva za vraćanje pozajmica te mu time pribave znatnu nepripadnu imovinsku korist, poduzeli radnje radi realizacije navedenog. Tako je  II. okr. u ime i za račun NK Dinamo jednoj banci podnio zahtjev za kredit koji je u iznosu od 4.400.000 eura odobren i 7. ožujka 2011. doznačen na račun NK Dinamo. Nakon toga je, kako bi se prikrila stvarna namjena kredita, sačinjen „Anex ugovora o profesionalnom igranju“ koji je potpisao IV. okr., a kojim je neosnovano utvrđeno pravo jednog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera iako su znali da je taj nogometaš potpisao Zapisnik o raskidu ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja prema NK Dinamo. Sukladno Anexu, II. okr. je 7. ožujka 2011. naložio plaćanje 25.894.262,83 kune s računa NK Dinamo na račun navedenog nogometaša, čime je za NK Dinamo nastala neosnovana obveza plaćanja predujma poreza i prireza u iznosu od 5.492.722,42 kune koji je plaćen iz navedenog kredita, nakon čega je nogometaš, sukladno uputi II. okr., 25.894.262,83 kuna istog dana proslijedio na račun III. okrivljenika koji je odmah iznos od 24.083.324,56 kuna proslijedio na račun NK Dinamo, i to na ime povrata dobivenih pozajmica, dok je ostatak zadržao za sebe. Na taj su način neistinito prikazali da je III. okr. svojim sredstvima vratio predmetne pozajmice, zbog čega u daljnjem tijeku provođenja poreznog nadzora nije utvrđeno da se radi o prividnom pravnom poslu, te da NK Dinamo u 2007., 2008. i 2009. godini nije uplatio predujam poreza na drugi dohodak i prireza za III. okr. te da III. okr. navedene primitke nije prijavio u godišnjim poreznim prijavama. Na opisani je način III. okr. omogućeno izbjegavanje plaćanje poreza i prireza u iznosu od 12.654.497,89 kuna te mu je pribavljena i protupravna imovinska korist od 25.894.262,83 kune, dok je NK Dinamo oštećen za 36.672.114,32 kune.

Nadalje je I. okr., od rujna 2009. do listopada 2011. godine, u namjeri da sebi i članovima svoje obitelji pribavi znatnu nepripadnu imovinsku korist, nalagao isplate s računa NK Dinamo na račun jednog nogometaša u ukupnom iznosu od 81.136.427,30 kuna, čime je za NK Dinamo nastala neosnovana obveza plaćanja predujma poreza i prireza na drugi dohodak u iznosu od 14.233.064,27 kuna što je plaćeno iz navedenog iznosa. Potom je nogometaš, prema uputama II. okr., podigao 52.061.889,15 kuna, koji novac je nakon toga predavao II. okr. i, prema njegovim uputama, članovima njegove obitelji. U cilju prikrivanja neosnovanosti navedenih isplata, II. okr. je prikazao da se isplata vrši na temelju dokumenta pod nazivom „Anex ugovora o profesionalnom igranju“, kojim se neosnovano utvrđuje pravo navedenog nogometaša na isplatu 50 posto budućeg transfera. Anex je potpisao II. okr., kao izvršni direktor NK Dinamo, iako je znao da je nogometaš potpisao Zapisnik o raskidu ugovora kojim je potvrdio da nema nikakvih potraživanja prema NK Dinamo. Na opisani način II. okr. je za sebe i članove svoje obitelji pribavio protupravnu imovinsku korist od 52.061.889,15 kuna, dok je NK Dinamo oštećen za iznos od 81.136.427,30 kuna. U vezi primitaka u iznosu od 52.061.889,15 kuna, Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija provodi daljnje izvide i analize radi utvrđivanja poreznih obveza.

Na opisani je način II. okr. i članovima njegove obitelji pribavljena nepripadna imovinska korist u iznosu od najmanje 52.061.889,15 kuna, te III. okr. u iznosu od najmanje 38.103.913,50 kuna. GNK Dinamo je oštećen za iznos od najmanje 117.808.541,62 kuna, a proračun za iznos od najmanje 12.209.650,67 kuna neobračunatog i neplaćenog poreza i prireza.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...