Rok za dovršetak projekata obnove je 18 mjeseci od dana potpisa, dok bi radovi bi trebali krenuti već na proljeće iduće godine.

Osnovna škola Viktora Cara Emina u Lovranu trebala bi uskoro krenuti u obnovu vrijednu oko 5,3 milijuna kuna.

Primorsko-goranska županija potpisala je nedavno ugovor s Fondom za energetsku učinkovitost kojim će se financirati dio troškova energetske obnove i uređenja lovranske škole te još sedam školskih zgrada u županiji.

Fond će sufinancirati otprilike trećinu troškova, dok bi ostatak sredstava trebala osigurati Županija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave tj. s Općinom Lovran.

Budući učenici bi tako trebali dobiti puno kvalitetnije i ugodnije uvjete za rad.