Početna - IZDVOJENO - Za socijalni programa Grada Rijeke osigurano oko 30 milijuna kuna
87. gradonacelnikov
foto: Grad Rijeka

Za socijalni programa Grada Rijeke osigurano oko 30 milijuna kuna

Za realizaciju Socijalnog programa Grada Rijeke u gradskom proračunu za sljedeću godinu osigurano je oko 30 milijuna kuna. Kao i ranijih godina, na gradonačelnikovom kolegiju donesen je niz odluka vezanih za socijalnu pomoć koju Grad Rijeka daje svojim najugroženijim građanima po različitim kriterijima i osnovama, a koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine.

 Jednokratna pomoć za svu novorođenčad i poklon-bon
Prva odluka odnosi se na visinu poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta u 2017. godini u iznosu od 2.000 kuna. Isto kao i lani, odluka se odnosi na one roditelje koji zadovoljavaju gradski socijalni cenzus, odnosno primaju državnu socijalnu pomoći. „Procjenjuje se da će ih sljedeće godine u gradu Rijeci biti stotinjak, a za njih je osigurano oko 200.000 kuna“, rekla je pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, dodajući da svi oni koji imaju male prihode u obitelji, imaju pravo na poklon-bon koji mogu koristiti u nekoj od trgovina koje prodaju opremu za novorođenčad.Oni će također, kao i svi ostali roditelji bez obzira na prihode, za novorođenče dobiti i jednokratnu novčanu pomoć Grada Rijeke. Za razliku od prethodne godine kada je ova pomoć iznosila 1.500 kuna, odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, u 2017. za prvo dijete iznos pomoći bit će 1.500 kuna, za drugo 2.000 kuna, a za treće i svako daljnje dijete u obitelji 3.000 kuna. Za svu novorođenu djecu u sljedećoj godini gradskom proračunu osigurano je 1,8 milijuna kuna. Za ostvarivanje ovog prava roditelj treba u roku od šest mjeseci od rođenja djeteta dostaviti Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb djetetov izvod iz matične knjige rođenih, osobnu iskaznicu roditelja te presliku tekućeg računa ili štedne knjižice.

Što se tiče subvencioniranja troškova dječjeg vrtića, djeci čiji roditelji zadovoljavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda, poseban uvjet i uvjet udomiteljstva, Grad Rijeka u cijelosti pokriva troškove, a svima onima koji imaju veće prihode od gradskog socijalnog cenzusa ali koriste pravo na dječji doplatak, cijena vrtića umanjuje se za 30%. Grad Rijeka je za subvencioniranje troškova vrtića za oko 700-800 djece u 2017. osigurao oko 3,5 milijuna kuna.

Subvencioniranje troškova stanovanja
Na kolegiju je predstavljen i set drugih pomoći koje proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi a tiču se troškova stanovanja. Tako će pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine za stan u vlasništvu pravnih osoba moći ostvariti najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu i najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu. Ta je pomoć utvrđena u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do 1.000. kuna mjesečno. Za 450-500 korisnika godišnje Grad je izdvojio oko 500.000 kuna. Pomoć se ostvaruje preko uplatnice Ri-stana.

Grad Rijeka i sljedeće godine podmirivat će troškove slobodno ugovorene najamnine, odnosno podstanarine. Za korisnike koji ispunjavaju socijalnu uvjet, odnosno primaju državnu socijalnu pomoć, visina naknade utvrđuje se ovisno o broju članova kućanstva: za samca iznosi 500 kuna mjesečno, za dvočlano i tročlano kućanstvo 750 kuna, za četveročlano kućanstvo 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, iznos se za svakog člana povećava za 100 kuna mjesečno do maksimalno 1.500 kuna. Za korisnike koji ispunjavaju uvjet prihoda naknada iznosi 500 kuna mjesečno za samca, a 750 kuna za višečlano kućanstvo. Za obje skupine podstanara, njih oko 800, u Proračun Grada Rijeke osigurano je ukupno oko 5,5 milijuna kuna.

U sklopu subvencija troškova stanovanja, Grad Rijeka pokriva i troškove električne energije. Pomoć može ostvariti samo onaj korisnik koji ispunjava socijalni uvjet, a u 2017. isplaćivat će se ovisno o broju članova kućanstava: za samca pomoć iznosi 150 kuna mjesečno, za dvočlano kućanstvo 200 kuna, za tročlano 300 kuna, za četveročlano kućanstvo 400 kuna mjesečno, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana povećava za 50 kuna mjesečno.

Pomoć za umirovljenike
Sljedeće godine nastavit će se isplaćivati i pomoć za umirovljenike koji ispunjavaju uvjet mirovinskog prihoda, imaju prebivalište na području grada Rijeke i čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi 1.400 kuna. Umirovljenici su razvrstavani u dvije skupine; u prvoj skupini su oni čija mirovina iznosi 1000 kuna mjesečno ili manje, a u drugoj umirovljenici čija je mirovina od 1.000 do 1.400 kuna. Umirovljenici prve skupine ostvarit će se pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine i novčanog iznosa od 1.200, dok će umirovljenici druge skupine ostvariti pravo na novčanu pomoć od 150 kuna. „Sve umirovljenike Grad Rijeka je i ove godine darivao poklon-bonom u Plodinama u iznosu od 300 kuna“, rekla je pročelnica Perhat, dodajući da umirovljenici zahvaljujući ovim pomoćima iz Socijalnog programa godišnje dobiju još jednu mirovinu.

Podmirenje troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača
Donesena je i odluka o sudjelovanju u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Korisnik-samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode u podmirenju troškova smještaja i liječenja sudjeluje u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40%, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od njegovih prihoda u visini od 20% mjesečnog prihoda.

Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je da je broj korisnika socijalnog programa u Rijeci znatno veći od prosjeka Republike Hrvatske, kao i mnogih drugih gradova, upravo zbog specifičnosti što Grad Rijeka socijalnu pomoć ne daje samo onima kojima to mora po Zakonu o socijalnoj skrbi. Također je dodao da unatoč svim problemima u proteklim godinama, sa stalnim smanjivanjem općih prihoda uzrokovanim raznim poreznim reformama, Grad nikad nije smanjivao sredstva za realizaciju socijalnog programa. „Dapače, još smo i povećavali neke izdatke jer smo smatrali da u situaciji kada je pomoć najugroženijim građanima najpotrebnija, uštede u proračunu moramo ostvariti na nekim drugim stavkama a nikako na stavkama koje se tiču socijalnog programa“, rekao je Obersnel.

Financiranje rada defektologa i romskog pomagača u školama
U nastavku kolegija odlučeno je da će Grad Rijeka i u 2017. nastaviti financirat rad stručnog suradnika-defektologa za pola radnog vremena (20 sati tjedno) u Osnovnoj školi Pećine, za što će se u proračunu osigurati 64.000 kuna. U OŠ Pećine djeluje Odjel za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida u kojem, kao i knjižnica za te učenike. U školi radi jedan stručni suradnik defektolog, međutim škola ima potrebu za još jednim stručnim defektologom za pola radnog vremena, kojeg Grad Rijeka financira već dugi niz godina.

U Osnovnoj školi Škurinje Rijeka u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine nastavit će se financirati rad romskog pomagača radi kvalitetnijeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, na puno radno vrijeme, za što je osigurano 34.0000 kuna. Škola je pokušala ovu potrebu riješiti i putem poticajnih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali za sada bezuspješno. Škola ima veliki broj učenika koji uopće ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik pa im je stoga potrebna pomoć za uključivanje i svladavanje školskog gradiva, pisanje zadaća i pružanje puno šire pomoći koju učenici traže od romskog pomagača. Pomagač, osim učenicima, pomaže i njihovim obiteljima u uključivanju i lakšem razumijevanju i prihvaćanju škole.

Donoseći ove dvije odluke, gradonačelnik Obersnel, podsjetio je da se iz gradskog proračuna financira više od 150 nastavnika za različite odgojno-obrazovne procese, od asistenata u nastavi pa do nastavnika koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku.

Stipendiranje vukovarskih studenata
U 2017. godini nastavit će se stipendirati 10 vukovarskih studenata sa po 800 kuna mjesečno u sklopu Akcije “Solidarnost za Vukovar”, u kojoj
Grad Rijeka sudjeluje od 2010. godine.  Za stipendiranje je osigurano 80.000 kuna, a Grad Rijeka sklopit će sa Gradom Vukovarom Sporazum o stipendiranju studenta grada Vukovara kojim će se urediti način dodjele i korištenja sredstva.

Grad Rijeka sudjelovao je u humanitarnoj aukcija umjetničkih slika u organizaciji Društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije. Izlicitirao je tri umjetničke slike u vrijednosti od 4.800 kuna te će se one uključiti u imovinu Grada.

Gradonačelnik je također donio Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. te usvojio nekoliko prijedloga odluka: o izmjeni Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama – kiosci, o otkupu zemljišta radi uređenja javne zelene površine Z-1 u k.o. Plase, o otkupu zemljišta u k.o. Drenova te o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke u k.o Drenova bez provođenja javnog natječaja.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...