Početna - IZDVOJENO - Županija sufinancira projekt “Žičara na Učku”
učka
foto: Ivica Dujić

Županija sufinancira projekt “Žičara na Učku”

U sjedištu Primorsko-goranske županije župan Zlatko Komadina i Željko Kuiš, član uprave trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. potpisali su Ugovor o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta “Žičara na Učku”. Također, Komadina i Kuiš potpisali su i Sporazum o suradnji radi realizacije projekta “Žičara na Učku”.

Projekt “Žičara na Učku” uvršten je u Županijsku bazu razvojnih projekata uz Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine kao jedan od strateških projekata Primorsko-goranske Županije i u Prostorni plan Primorsko-goranske županije kao građevina od važnosti za Županiju.

Radi realizacije navedenog projekta, osnovano je trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o. čiji je osnivač, između ostalih, i Primorsko-goranska županija, koja je preporučila uključivanje što većeg broja subjekata u kapital društva, a naročito okolnih županija, gradova i općina, hotelskih kuća, turističkih agencija i ostalih subjekata koji svojim radom mogu pridonijeti uspješnijoj realizaciji Projekta.

Na potpisivanju Sporazuma u suradnji radi realizacije projekta “Žičara na Učku” i Ugovora o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta “Žičara na Učku” obratili su se župan Zlatko Komadina  i zamjenik župana Marko Boras Mandić sa strane Primorsko-goranske županije a sa strane potpisnika član Uprave Željko Kuiš i prokuristi Milorad Stanić i Mladen Blažević koji je ujedno i voditelj projekta.

“Priča sa samom žičarom napravljena je tako da u kandidaturi prema Fondovima EU, gdje se žičare teško financiraju, dokažemo da je to potencijal za razvoj cijelog liburnijskog turističkog kraja i valorizaciju naše planine Učke. Županija je tu bila partner u kandidiranjima sredstava prema ministarstvima jer su takvi pozivi bili raspisivani i osiguravala je dio sredstava za projektnu dokumentaciju koja je pri kraju. To je prva faza da pripremimo svu dokumentaciju nakon koje bi išla kandidatura i, ukoliko dobijemo sredstva, realizacija. Uspjeli smo animirati našu susjednu Istarsku županiju da pristupi u temeljni kapital sa 100.000 kuna.S ovim ulaskom i unosom kapitala javnog sektora sa 37% koliko je uložila Primorsko-goranska županija  ulaganjem i ostalih jedinica lokalne samouprave (Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji , Kastav, Rijeka i Omišalj) kapital javnog sektora iznosi 51% u ovom trenutku”, rekao je Komadina.

O detaljima i važnosti projekta govorili su član Uprave Željko Kuiš i prokuristi Milorad Stanić i Mladen Blažević koji je ujedno i voditelj projekta.

Marin Blažević istaknuo je kako žičara ima pravomoćnu lokacijsku dozvolu, što znači da su studije utjecaja na okoliš provedene i svi dokumenti potrebni za izdavanje lokacijske dozvole prikupljeni.

Sljedeća faza projekta je izbor konzultanta koji će pripremiti sve kako bi se studija opravdanosti, koja mora biti usklađena sa zahtjevima koje postavlja EU, pripremila na način da se projekt može prijaviti za sredstva iz EU fondova. Sredstva za financiranje konzultanta osigurala je Primorsko-goranska županija, a dobili su i financijsku potporu za izradu promotivnog materijala.

Blažević je izrazio zahvalnost Primorsko-goranskoj županiji na dosadašnjoj i budućoj pomoći oko projekta, ali i na tome što su projekt na odgovarajući način predstavili Istarskoj županiji što vodi ka boljoj suradnji i zajedništvu. Vrijednost projekta je preko 20 milijuna eura.

Prokurist Milorad Stanić naglasio je kako se radi o turističkoj infrastrukturi koja je istovremeno infrastruktura, događaj i doživljaj, te nosi sa sobom izuzetnu atraktivnost kakva nedostaje Kvarneru.

Primijećen je blagi pad u dužini boravka gostiju na Opatijskoj rivijeri, stoga je potreban snažan okidač koji će privući goste ali i sadržaji u kojima će gosti uživati i produžiti svoj boravak, a Žičara Učka to svakako jeste. Također je naglasio da je za više od polovine Europljana priroda najveći motivacijski čimbenik prilikom odabira turističke destinacije, a ovaj projekt se radi u sinergiji s PP Učka.

Član uprave Željko Kuiš predstavio je tehničke značajke žičare. Žičara će biti duljine 4696 metara, visinska razlika je 1310 metara, dolazna stanica u sklopu koje će biti i razni ugostiteljski sadržaji se nalazi na 1355 metara nadmorske visine, imat će pet stupova različitih veličina a zanimljiv tehnički detalj je da će na jednom dijelu razmak između dva stupa biti veći od 1400 metara.

Žičara će imati dvije kabine kapaciteta 60 putnika, a čitav projekt napravljen je u skladu s visokim standardima zaštite prirode, što znači i energetsku učinkovitost, odnosno minimalnu potrošnju električne energije. Maksimalna brzina bit će 10 metara u sekundi, a redovno će voziti brzinom od 7 metara u sekundi. Ukupno trajanje vožnje bit će između 8 i 9 minuta. Tijekom jednog sata žičara će moći prevesti 310 putnika.

Predviđeno je da žičara radi 6 mjeseci godišnje, a tijekom zimskog perioda puštala bi se u promet prema potrebi i uz dogovor. Iako čitav projekt vrijedi više od 20 milijuna eura, sama žičara koštat će 13 milijuna eura, ostatak sredstava će zbog karakteristika terena biti utrošen u izgradnju potrebne infrastrukture.

Realizacija projekta se sastoji od 3 faze:

  1. faza – priprema podloga za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje Žičare Učka,
  2. faza – građenje,
  3. faza – upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom.

U ovom trenutku dovršena je 1. faza.

Ugovorom o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe Projekta osigurana su sredstva u iznosu od 220.000 kuna, koja će se dodijeliti Društvu namjenski za Projekt (za troškove konzultantskih i inženjerskih usluga za pripremu novog koncepta Projekta do izrade Studije opravdanosti i izradu prezentacijskog video materijala za potrebe predstavljanja Projekta).

Zamjenik župana Marko Boras Mandić istaknuo je važnost ovoga projekta rekavši kako top destinacije moraju imati i top turističke atrakcije upravo kakva bi bila Žičara na Učku.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...