Početna - Impressum

Impressum

Liburnija.com

Liberum d.o.o.
Sjedište: Mučići 88, 51213 Jurdani
Uprava, redakcija i marketing: Mučići 88, 51213 Jurdani
Osobni identifikacijski broj (OIB): 30779585132
IBAN: HR6724020061100580209 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.
MB: 02595206
Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 040260868
Temeljni kapital: 1.500.000,00 kuna 
Član uprave/osnivač: Boško Županović, mag.iur.

Direktor:

Boško Županović, mag.iur. 051/272-888 bosko@autoglobal.hr

ISSN : 1847-4438

ISBN 977 1 84744 300 8

ISBN barcode

Na mrežu postavljena 23. travnja 2009, osuvremenjavanje dnevno.

Telefoni, telefax i e-mail:

Uprava 051/272-888 info@liburnija.com
Uprava fax 051/317-350
Tanja Županović, marketing 051/272-888 tanja@liburnija.com
Redakcija 051/272-888 redakcija@liburnija.com

Glavni urednik:

Boško Županović 051/272-888 bosko@liburnija.com

Novinari i suradnici :

Marketing 051/272-888 marketing@liburnija.com
Tajništvo 051/272-888 tajnica@autoglobal.hr
Redakcija 051/272-888 redakcija@liburnija.com
Primož Kastelic, fotograf  – info@liburnija.com
Robert Bijelić, fotograf info@liburnija.com
Tanja Kalčić, dopisnica redakcija@liburnija.com
Edin Porić, dopisnik info@liburnija.com

Tehnička podrška

 Podrška webmaster@liburnija.com
Web dizajn: CroTeh
Rabljena Vozila