Početna - Impressum

Impressum

Liburnija.com

Liberum d.o.o.
Sjedište: Mučići 88, 51213 Jurdani
Uprava, redakcija i marketing: Veli Brgud 64a, 51213 Jurdani
Osobni identifikacijski broj (OIB): 30779585132
IBAN: HR6724020061100580209 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.
MB: 02595206
Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS: 040260868
Temeljni kapital: 1.500.000,00 kuna 
Član uprave/osnivač: Boško Županović

Direktor:

Boško Županović 051/317-349 bosko@autoglobal.hr

ISSN : 1847-4438

ISBN 977 1 84744 300 8

ISBN barcode

Na mrežu postavljena 23. travnja 2009, osuvremenjavanje dnevno.

Telefoni, telefax i e-mail:

Uprava 051/317-349 info@autoglobal.hr
Uprava fax 051/317-350
Tanja Županović, marketing 051/317-349 info@liburnija.com
Redakcija  / press@liburnija.com

Glavni urednik:

Boško Županović 051/317-349 bosko@autoglobal.hr

Novinari i suradnici :

Elena Živanović, novinarka marketing@autoglobal.hr
Franjo Slavić, fotograf  info@liburnija.com
Ivana Čosić, tajnica 051/317-349 tajnica@autoglobal.hr
 Primož Kastelic, fotograf  –  info@liburnija.com


Tehnička podrška

Web dizajn: CroTeh
Rabljena Vozila