Početna - IZDVOJENO - 948 milijuna kuna težak je proračun Grada Rijeke za 2017. godinu
rijeka
foto:Freepix

948 milijuna kuna težak je proračun Grada Rijeke za 2017. godinu

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je Gradskom vijeću Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu koji iznosi 948,2 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 2,6% u odnosu na proračun za 2016. godinu. Od toga se 825,3 milijuna kuna odnosi na proračunske prihode, a 122,9 milijuna kuna na vlastite ili namjenske prihode ustanova u vlasništvu Grada Rijeke.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel na početku kolegija istaknuo je sve probleme s kojima se Grad Rijeka susretao tijekom izrade proračuna za 2017., u kontekstu nove porezne reforme. Ona će ponovno, kaže Obersnel, pasti na teret lokalne samouprave i stvarati milijunske manjkove. Naime, Ministarstvo financija izradilo je smjernice za izradu proračuna za 2017., 2018. i 2019., te predvidjelo rast BDP-a za 3,2, odnosno 3,3 posto za 2019., ali ujedno i pokrenulo čitav niz poreznih reformi. „Osnovna namjera reforme je smanjenje cijene rada koju plaćaju poslodavci da bi dio građana dobio nešto veće plaće. Mi to pozdravljamo, no problem je u činjenici da je ovo već treća porezna reforma koja se lomi preko leđa lokalne samouprave, kojom se smanjuju njezini prihodi. Ministar financija obećao je da će se gubici kompenzirati, ali je nejasno kako. Gubici koje ćemo imati nastaju iz nekoliko osnova: zbog smanjenja poreza na dohodak za oko 45 milijuna kuna smanjuje se i prihod od prireza od poreza na dohodak, a zbog odluke Sabora kojom je ukinut i porez na tvrtku gubimo 7 milijuna kuna. Ako u to uračunamo kompenzacije, nadoknadit će se gubitak poreza na dohodak po osnovi ostvarenog prihoda u 2016. No problem je što je, zahvaljujući rastu BDP-a, bilo za očekivati da će prihodi od poreza na dohodak rasti, tako da kompenzacije te razlike neće biti, kao niti razlike prihoda od prireza te prihoda od poreza na tvrtku. Dakle, ako kompenzacija bude išla kako je ministar najavio, procjenjujemo da će stvarni manjak u proračunu na kraju iznositi oko 20 milijuna kuna“, objasnio je Obersnel. Podsjetio je da je gradski proračun zadnjim dvjema reformama kumulativno na porezu na dohodak već izgubio između 60 i 70 milijuna kuna.Unatoč svemu tome, Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2017. iznosi 948,2 milijuna kuna i za oko 2,6 posto, odnosno 24 milijuna kuna je veći od lanjskog proračuna. Od toga se 825,3 milijuna kuna odnosi na proračunske prihode, a 122,9 milijuna kuna na vlastite ili namjenske prihode proračunskih korisnika (ustanova u vlasništvu Grada Rijeke). „Otprilike su tolike projekcije i za 2018., odnosno 2019. godinu, no to je stvarno u sferi znanstvene fantastike, jer je Vlada najavila da će uvesti i porez na nekretnine, s ukidanjem komunalnih naknada i komunalnih doprinosa”, rekao je gradonačelnik.

Struktura proračuna nastojala se ne mijenjati pa se sve ono što je bilo u lanjskom proračunu nastavlja i ove godine. Veliko povećanje, od oko 70 milijuna kuna, nalazi se u dijelu proračuna koji se odnosi na kapitalne rashode u 2017., koji iznosi više od 207 milijuna. Razlog tome su, s jedne strane planirana zaduženja za izgradnju dva nova vrtića, a s druge dio novaca koji se planira dobiti iz EU fondova. „Međutim, moramo biti svjesni da europski projekti nisu financirani u cijelosti, već podrazumijevaju komponentu udjela našeg financiranja. Primjerice od 50 milijuna eura za projekte Urbane aglomeraciju, treba osigurati 25 posto, odnosno 17 milijuna eura“, upozorio je Obersnel.

Među kapitalnim investicijama se nalazi izgradnja većeg broja novih cesta, različiti priključci za infrastrukturu vezane za stanove POS-a, izgradnja infrastrukture u blizini Kampusa radi otvaranja mogućnosti izgradnje još jednog stambenog naselja, dva nova dječja vrtića Đurđica i Morčić, dio projekta je vezan za revitalizaciju H bloka bivše tvornice Rikard Benčić, što se planira i iz dijela sredstava Urbane aglomeracije, potom sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca i čitavog niza drugih zaštićenih kulturnih objekata poput Dominikanskog samostana, trga Put Vele Crikve, Trsatske gradine… Nastavit će se i projekti sanacija fasada osnovnih škola i vrtića, a predviđena su sredstva i za infrastrukturu potrebnu za nogometni kamp na Rujevici i novi nogometni stadion na Kantridi.

Što se rashoda tiče, gradonačelnik je istaknuo da i dalje nema novih zapošljavanja, osim u vrtićima zbog povećanja broja skupina u novim vrtićima. „Kod subvencija, odnosno transfera prema trgovačkim društvima, ovdje se i prvi put javlja novoosnovano trgovačkog društvo Rijeka 2020, koje je osnovano da vodi projekt Europske prijestolnice kulture, pa je trebalo predvidjeti i određena sredstva u gradskom proračunu, a očekujemo i planirana sredstva iz Državnog proračuna“, rekao je Obersnel, dodajući da će Prijedlog Proračuna biti proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...