Početna - GOSPODARSTVO - Da je do Primorsko-goranske županije, već bi odavno bio izgrađen novi Dom zdravlja u Opatiji

Da je do Primorsko-goranske županije, već bi odavno bio izgrađen novi Dom zdravlja u Opatiji

Uz potporu Primorsko-goranske županije, Dom zdravlja je još 2014. godine pokrenuo postupak pripreme dokumentacije za izgradnju novog objekta Doma zdravlja u Opatiji u kojem bi se objedinile djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, javnog zdravstva i hitne medicinske pomoći koja se trenutno obavlja na šest lokacija. Pri čemu bi se prostorno objedinile ne samo zdravstvene ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija: Dom zdravlja, Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, Nastavni zavod za javno zdravstvo i Ljekarna Jadran, već i sve preostale privatne ordinacije, ukupno njih 13 na primarnoj razini zdravstvene zaštite, od kojih su svega 2 u organizaciji Doma zdravlja (jedna ordinacija obiteljske medicine i jedna pedijatrijska). Dom zdravlja Primorsko-goranske županije izradio je svu potrebnu dokumentaciju i proveo potrebne radnje u cilju ishođenja građevinske dozvole, a vrijednost navedenih aktivnosti iznosila 1.841.861,78 kuna.
U veljači 2016. godine Grad Opatija je donio Odluku o darovanju zemljišne čestice (2358 m2) u Volosku, Primorsko-goranskoj županiji, te je određen rok od 5 godina u kojem se treba započeti s gradnjom ( veljača 2021). Rok je produžen na dodatnih 5 godina do ožujka 2026. godine.
Također je i Država u listopadu 2016. godine darovala zemljište (4961 m2) Primorsko goranskoj županiji, te je ishođenje produžetka roka u tijeku.
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je osigurao produženje važenja građevinske dozvole, te je novi rok važenja 28.04.2023. godine.
Krajem 2017. godine Primorsko-goranska županija je zatražila očitovanje gradonačelnika i predstavničkog tijela Grada Opatije o lokaciji novog Doma zdravlja i sudjelovanje u financiranju razlike vrijednosti prodaje nekretnina u vlasništvu Doma zdravlja i izgradnje novog objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, obzirom na procjenu da sredstva dobivena prodajom postojećih nekretnina neće biti dostatna za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja.
Gradsko vijeće Grada Opatije je na sjednici 27. lipnja 2018. godine podržalo projekt izgradnje objekta Doma zdravlja u Opatiji na lokaciji koja je predviđena Urbanističkim planom uređenja naselja Opatija. Na sjednici Gradskog vijeća nije se razmatrao prijedlog Primorsko-goranske županije kojim bi Grad Opatija preuzeo obvezu sufinanciranja razlike između iznosa dobivenog prodajom nekretnina i troškova izgradnje Doma zdravlja u Opatiji u visini od 50%, dok bi preostalih 50% financirao Dom zdravlja Primorsko-goranske županije.
Slijedom toga, Primorsko-goranska županija je izradila prijedlog Sporazuma o sufinanciranju projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji kojim se Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Grad Opatija obvezuju sufinancirati izgradnju objekta Doma zdravlja u Opatiji u dijelu razlike između iznosa procijenjene vrijednosti investicije i procijenjene tržišne vrijednosti objekta postojećeg Doma zdravlja u omjeru 50% – 50%.
Sporazum bi potpisali Primorsko-goranska županija, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije i Grad Opatija. Prijedlog Sporazuma je prihvaćen na Kolegiju Župana 24. rujna 2018. godine. Slijedom toga Župan Primorsko-goranske županije je 1. listopada 2018. uputio gradonačelniku Grada Opatije i predsjedniku Gradskog vijeća Grada Opatije prijedlog Sporazuma na usvajanje.
Gradonačelnik Grada Opatije se očitovao dopisom od 20. prosinca 2018. godine. U dopisu je navedeno da potpisivanje predloženog Sporazuma o sufinanciranju razlike između procijenjene vrijednosti postojećih nekretnina i troškova gradnje novog objekta Doma zdravlja u Opatiji za Grad Opatiju nije prihvatljivo. Nakon toga, ponovo je pokrenuta inicijativa od strane Županije za nastavkom iznalaženja prihvatljivog rješenja u cilju realizacije Projekta.
Dodatno, važno je za istaknuti da je početkom 2019. godine stupio na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18). Sukladno novom zakonu Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je u obvezi osigurati 25% ordinacija, dakle svega jednu četvrtinu, u odnosu na broj ordinacija predviđenih mrežom javne zdravstvene službe, što znači znatno ograničenje ustanove u obvezi organizacije dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, te je ustanova izvršila i izmjene prostorne dokumentacije u skladu s potrebama.
Trenutno u sklopu Doma zdravlja u Opatiji rade jedna ordinacija obiteljske medicine, četiri patronaže, turistička ambulanta, rendgen, laboratorij, oftalmološka ordinacija, medicina rada i pedijatrijska ordinacija. Preostale ordinacije, a radi se o pet ordinacija obiteljske medicine, tri stomatološke ordinacije i jedna ginekološka su privatne ordinacije, te se opravdano nameće pitanje ustrajnosti i svrsishodnosti Doma zdravlja za okončanje projekta obzirom da gradnja zgrada nije ključna djelatnost Doma zdravlja. Premda bi realizacija Projekta značila ostvarenje cilja pokretanja Projekta: objediniti sve zdravstvene sadržaje Liburnije na jednom mjestu u svrhu unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite za sve stanovnike Liburnije. Navedeno svakako podrazumijeva suradnju i zalaganje svih dionika u sustavu, ponajprije lokalne zajednice.
Stoga je, u cilju uređivanja međusobnih odnosa, ponovo krajem prošle godine, Primorsko-goranska županija dostavlja novi prijedlog Sporazuma prema kojem bi Grad Opatija bio nositelj Projekta izgradnje novog Doma zdravlja u Opatiji. Pri čemu je i nadalje, ključno bilo osiguranje 50% razlike konačnog obračuna izvedenih radova i ostvarene kupoprodajne cijene objekta i građevinskog zemljišta u vlasništvu Doma zdravlja, dok bi Dom zdravlja snosio preostali iznos po konačnom obračunu izvedenih radova. No, navedeni prijedlog Grad Opatija nije prihvatio i tražio je potpunu izmjenu ugovornih odnosa. Navedeno je iznimno važno, obzirom da postoji značajna razlika između ostvarene vrijednosti prodajom nekretnine u vlasništvu Doma zdravlja i procjene vrijednosti radova izgradnje novog Doma zdravlja.
Ostvarenom prodajom nekretnina osigurano je ukupno 37.130.000,00 kuna, dok procjena vrijednosti investicije iznosi ukupno 45.269.116 kuna. Indikativna razlika, dakle sredstva koja nedostaju, iznose 8.139.116, dok je 50 % tog iznosa 4.069.558 kn.
Navedenom treba pridodati i bitno novu situaciju vezano za prostor u kojem trenutno Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost. Trenutno u postojećim prostorima koji su prodani, Dom zdravlja je najmoprimac do preseljenja na novu lokaciju. Trošak najama prostora također bi trebao ući u financijsku konstrukciju za razgraničenja međusobnih obveza sa Gradom Opatijom.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Otvorene prijave na STEM radionice u inoLAB-u u Kastvu

Udruga za promicanje informatičke kulture E-Kastav od ove školske godine provodi radionice programiranja i robotike. Učenici se mogu prijaviti na ...