Početna - GOSPODARSTVO - Odluka o privremenoj regulaciji prometa – ulica Vrutki

Odluka o privremenoj regulaciji prometa – ulica Vrutki

U periodu od 17. rujna 2018. g., do 01. ožujka 2019. godine, odobrava se uspostava privremene regulacije prometa na području Grada Opatije, u ulici Vrutki…

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („SN PGŽ“ broj 25/09, 30/09, 07/13 i 17/13 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Opatije, donosi sljedeću:

ODLUKU

 1. Tvrtki Mediteranneo Opatija nekretnine d.o.o., Eugena Kumičića 2, 51410 Opatija, OIB: 39580366602 (u daljnjem tekstu: investitor), u periodu od 17. rujna 2018. g., do 01. ožujka 2019. godine, odobrava se uspostava privremene regulacije prometa na području Grada Opatije, u ulici Vrutki, bez prava zatvaranja iste, sve u skladu s dostavljenim projektom broj PRP-1-2018, iz veljače 2018.g., izrađenim po tvrtki PRO VIA d.o.o. Kastav, te dostavljenoj Suglasnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., KLASA:340-09/18-18/98-4;URBROJ:345-554/465-2018-4, od 13. rujna 2018.g., radi omogućavanja dvosmjernog prometa na dijelu jednosmjerne ulice Vrutki, od križanja s državnom cestom D66 (Nova cesta) do gradilišta na k.č. 624 k.o. Opatija (NI), koje se nalazi na adresi Vrutki kbr.8, zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji stambeno – poslovne građevine.

 

 1. Investitor je dužan:
 • najmanje 48 sati prije uspostave privremene prometne regulacije, obavijestiti građane i ostalu javnost putem glasila priopćavanja (komunalno redarstvo Grada Opatije, web stranice Grada Opatije, tisak, radio, centar za obavješćivanje, itd.) o planiranoj uspostavi  privremene prometne regulacije,
 • uskladiti se sa svim subjektima koji bi direktno ili indirektno mogli biti uključeni, kao i izvijestiti obližnje stanare i Udrugu osoba s invaliditetom Grada Opatije, Vrutki 6, 51410 Opatija, kako se ne bi dogodilo veće pritužbe,
 • nabaviti i postaviti projektom predviđenu prometnu signalizaciju prije uspostave privremene regulacije prometa i početka radova, te je održavati u ispravnom stanju za vrijeme izvođenja radova,
 • posebnu pažnju potrebno je obratiti prilikom uključivanja teretnih vozila iz ulice Vrutki na državnu cestu D66 zbog izrazito nepovoljnog kuta skretanja, pri čemu je nužno osigurati nazočnost djelatnika izvođača radova na državnoj cesti D66, te provoditi ručnu regulaciju prometa tijekom uključenja teretnih vozila u promet na DC 66,
 • prema izdanoj Suglasnosti tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. izvođač radova ne smije ničim ometati promet na državnoj cesti DC 66,
 • nakon prestanka potrebe za uspostavom privremene prometne regulacije, ukloniti s ceste sve prometne znakove i druge oznake, uređaje, predmete i objekte, koji su postavljeni radi uspostave iste, također vratiti na cestu sve prometne i druge znakove, predmete i objekte, koji su bili uklonjeni, ako se to ne izvede Grad Opatija će to izvršiti putem trećih osoba na teret investitora,
 • obratiti se Policijskoj postaji Opatija, radi osiguranja i asistencije djelatnika Policijske postaje Opatija tijekom i za vrijeme uspostave privremene prometne regulacije,
 • osigurati redarsku službu koja mora biti prisutna zbog potrebne ručne regulacije prometa za vrijeme primjene privremene prometne regulacije,
 • naknaditi svaku štetu kako Gradu Opatiji tako i trećim osobama, koja nastane na prostoru pod nadzorom izvođača radova radi uspostave privremene prometne regulacije,
 • Odluka gradonačelnika će se ukinuti u slučaju primjedbi na ne pridržavanje se odredbi iz iste, kao i u slučaju ne poštivanja ostalih važećih Odluka Grada Opatije i izdanih akata u skladu s njima.

 

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15), članka 44. Statuta Grada ...