Početna - IZDVOJENO - Otvoren je natječaj za davanje u koncesiju motornog broda Galeb
Foto: web

Otvoren je natječaj za davanje u koncesiju motornog broda Galeb

Raspisan je natječaj za davanje u koncesiju motornog broda Galeb koji je zaštićen kao kulturno dobro Republike Hrvatske i otvoren je do 24.ožujka 2015.godine.
Kriterij za odabir ponude bit će ekonomski najpovoljnija ponuda. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda sa najvećim brojem bodova utvrđenim prema kriterijima:

– ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti – 20%

– predloženo tehničko rješenje preinake/rekonstrukcije broda – 20%

– ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade – 10%

– ostvarena dobit odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini – 15%

– prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini – 10%

– ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade – 10%

– iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju se traži koncesija – 10%

– broj planiranih novootvorenih radnih mjesta – 5%

Ponude će otvoriti Stručno povjerenstvo za davanje koncesija. Nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije, u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Procijenjeni prihodi od naknade za koncesiju ukupno iznose 45.073,15 eura godišnje. Imajući u vidu potrebna visoka ulaganja budućeg koncesionara kao i vrijeme potrebno za radove i uređenje, u prve dvije godine koncesionara se oslobađa plaćanja varijabilnog dijela naknade za koncesiju te bi se stoga u prve dvije godine trajanja koncesije ukupna godišnja naknada za koncesiju ostvarivala u iznosu procijenjene fiksne naknade za koncesiju od 2.296,00 EUR.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...