Početna - IZDVOJENO - Otvorena konzultacija s građanima o novoj odluci o grobljima
groblje

Otvorena konzultacija s građanima o novoj odluci o grobljima

Grad Rijeka je na stranicama E-konzultacija objavio Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o novoj Odluci o grobljima. Tematika se tiče svih građana, ali i trgovačkih društva ili obrta registriranih za obavljanje pogrebničke djelatnosti, pa se tako na uključivanje u Savjetovanje pozivaju svi zainteresirani građani i gospodarski subjekti.

Zainteresirani građani mogu se u ovo Savjetovanje na stranicama E-konzultacija uključiti do 3. ožujka 2017. ispunjavanjem Obrasca za Savjetovanje ili upisivanjem komentara u polje za komentiranje na stranicama e-konzultacija.

Osnovni razlozi zbog kojih se donosi nova Odluka o grobljima proizlaze iz činjenice da je od dana donošenja posljednjih izmjena i dopuna Odluke o grobljima, prošlo 16 godina. U tom razdoblju, primjena odluke u praksi ukazala je na potrebu pronalaženja boljih rješenja za pojedine situacije. Također, donošenjem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, izmijenjen je zakonodavni okvir koji se  tiče i Odluke o grobljima. I konačno, u razdoblju od 2000. godine do danas u sva gradska groblja uložena su znatna sredstva za gradnju i održavanje groblja te za uređenje i održavanje staza, zelenih površina, sanaciju pješačkih staza, partera i zidova, što je doprinijelo visokom standardu obavljanja poslova i stoga je neophodno mnoge poslove kvalitetnije normativno propisati.

Najvažniji noviteti koje donosi nova odluka tiču se sljedećeg:

  • jasnije i preciznije su uređena mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
  • predloženi su novi koeficijenti opremljenosti groblja, ovisno o opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom, a sve vodeći računa o ukupnim ulaganjima u infrastrukturu groblja na području grada Rijeke u razdoblju do 2000. godine do danas,
  • ukupna visina naknade za dodjelu pojedinog grobnog mjesta na korištenje utvrđena je kao umnožak vrijednosti lokacije groblja, koeficijenta opremljenosti groblja i neto površine toga grobnog mjesta,
  • uređen je postupak ukopa pokojnika, odnosno problematika koja nije bila regulirana važećom Odlukom o grobljima, već Odlukom o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke, ali je zbog stupanja na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti  i drugačijeg definiranja pogrebničkih poslova svrsishodno da poslovi u svezi ukopa pokojnika budu uređeni predloženom Odlukom o grobljima,
  • na detaljniji način uređena je problematika privremenih ukopa i iskopa, kao i smještaja u depozitorij te problematika održavanja groblja i uklanjanja otpada,
  • na jasniji i precizniji način uređena je problematika gradnje i preinake odnosno odstranjivanja opreme ili uređaja grobnog mjesta,
  • uređen je postupak proglašenja grobnog mjesta napuštenim te raspolaganja opremom i uređajima takvog grobnog mjesta,
  • uveden je nadzor nad primjenom Odluke o grobljima od strane komunalnih redara u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, kao i kaznene odredbe za postupanja koja su utvrđena kao prekršaji

Detaljniji podaci o novoj Odluci o grobljima, obrazloženja svih članaka nove odluke, kao i sam prijedlog Odluke nalaze se također na stranicama e-konzultacija, u Savjetovanju o konkretnoj Odluci o grobljima.

Svi pristigli komentari i prijedlozi građana bit će uzeti u obzir te će se po dovršetku Savjetovanja izraditi i objaviti izvješće, prihvaćene primjedbe i prijedlozi unijet će se u novu Odluku o grobljima i ona će biti upućena Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje u drugoj polovici ožujka.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...