Početna - IZDVOJENO - Pavlinski trg za par mjeseci u novom ruhu
rijeka
Grad Rijeka

Pavlinski trg za par mjeseci u novom ruhu

Iz proračuna Grada do sada je u uređenje Starog grada uloženo gotovo 50 milijuna kuna, a sredstva su utrošena u izgradnju Arhološkog parka na Principiju, uređenje prostora Trga Svete Barbare, Užarske ulice, Medulićeve ulice, Trga Matije Vlačića Flaciusa, Vitezovićeve ulica, spoja Korza i Starčevićeve ulice i konačno Koblerovog trga.

Tome iznosu treba pribrojiti još oko šest milijuna kuna koliko je predviđeno za uređenje Pavlinskog trga, a koje bi trebalo početi u listopadu 2016. godine.

Klupe i koševi

– Planirano je uređenje cijelog Pavlinskog trga i dijela Ulice Janeza Trdine na ukupnoj površini od 1.145 kvadrata. Planira se izvedba novog opločenja, ugradnja nove urbane opreme – klupa i koševi za otpatke, izvedba novih sistema javne rasvjete, odvodnje oborinskih voda, rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, te postava kanalizacije za optičke kablove za potrebe Grada Rijeke.

Niveleta trga se ovim zahvatom neznatno mijenja zbog prilagodbe površina ispravnom rješenju odvodnje oborinskih voda. Trg i dio ulice uređuje se kao javna površina namijenjena kretanju i boravku pješaka uz ograničeni interventni i režimski opskrbni kolni promet, pojasnio je ravnatelj Direkcije zajedničke komunakne djelatnosti Željko Vitas.

Što se tiče samog opločenja, projektom je predviđeno da se Pavlinski trg opločava sukladno ortogonalnom rasteru orijentiranom prema uzdužnoj osi Ulice Janeza Trdine.

– Opločenu plohu čine tamnija polja unutar svjetlijih pasica tako de se u tamnija polja polažu granitne kocke »impala« – tamni, a pasice koje omeđuju polje složene su od mramornih ploča »kirmenjak« – svijetli.

Kako bi se slijepim osobama omogućilo jednostavnije kretanje, planirana je postava posebnih reljefnih oznaka koje tvore stazu vodilju u dijelu Ulice Janeza Trdine prema Pavlinskom trgu, te dalje prema Ulici Sokol kula i prema prolazu koji vodi prema Starčevićevoj ulici.

Staza vodilja se izvodi s reljefnim, taktilnim, keramičkim pločama koje su upuštene u razinu partera, navodi Vitas.

Na pitanje što će biti s postojećim stablima na Pavlinskom trgu, ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti kaže da se zadržavaju postojeća stabla crnike, a planira se sadnja dodatnog stabla na jugozapadnom dijelu trga.

Odvodnja vode

– Oborinska voda s trga planira se prikupiti vodolovnim rešetkama koje su postavljene u pravokutnom rasporedu obodno oko središnje grupe stabala na trgu. Novo rješenje odvodnje trga sastoji se od dva potpuno odvojena sustava gravitacijskih kolektora, kojima se prihvaćaju otpadne vode iz postojećih kanalizacijskih priključaka okolnih građevina i odvode u postojeći sustav mješovite kanalizacije izvan zone zahvata.

Na novi sustav odvodnje predviđeno je i priključenje postojećih krovnih vertikala, te kompletne nove površinske odvodnje.

Na području zahvata predviđena je rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda s tim da se trasa novog cjevovoda vodi duž cijele trase paralelno s novim kanalizacijskim kolektorom te se spaja s postojećim vodovodom u Užarskoj ulici i u nastavku Ulice Janeza Trdine.

Za potrebe protupožarne zaštite predviđena su dva nadzemna hidranta, zaključio je Vitas.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...