Početna - IZDVOJENO - Potpisan ugovor kojim Grad Opatija daruje zemljište Primorsko-goranskoj županiji za gradnju novog Doma zdravlja
foto: Grad Opatija

Potpisan ugovor kojim Grad Opatija daruje zemljište Primorsko-goranskoj županiji za gradnju novog Doma zdravlja

U uredu gradonačelnika potpisan je Darovni ugovor kojim Grad Opatija Primorsko-goranskoj županiji daruje nekretninu (zemljište) na području grada, iznad Nove ceste, na kojem je planirana izgradnja novog objekta Doma zdravlja.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Potpisivanju su nazočili i zamjenici gradonačelnika Marina Gašparić i Fernando Kirigin,  te ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Boris Ritoša.

Ovim ugovorom regulira se da Grad Opatija daruje Primorsko-goranskoj županiji svoju nekretninu ( zemljište) na području gdje se planira izgradnja novog objekta Doma zdravlja u Opatiji. Površina darovanog zemljišta iznosi 2.358 m2, a procijenjena vrijednost trenutno iznosi 3,2 milijuna kuna.

„Potpisivanje ovog ugovora za novi opatijski Dom zdravlja, koji sada djeluje na tri različite lokacije u neadekvatnim uvjetima važan je korak u realizaciji novog objekta Doma zdravlja po suvremenim standardima. To je još jedan od elemenata koncepta Novog lica Opatije koji će donijeti bolji i kvalitetniji standard građana“ komentirao je uvodno gradonačelnik Dujmić.

Prije nekoliko godina sa Primorsko-goranskom županijom pokrenuta je inicijativa s ciljem izgradnje adekvatnog, suvremenog objekta za pružanje zdravstvenih usluga Doma zdravlja, a prvi korak do tog cilja bio je pronalazak pogodne lokacije. Ona je pronađena na terenu iznad Nove ceste, odnosno iznad vološćanskog groblja, objasnio je gradonačelnik.

„Ovo je dobar primjer suradnje jedinica lokalne samouprave sa regionalnom. Grad Opatija predstavlja svoje građane, koji su korisnici usluga zdravstvene zaštite, a uvjete za njihovo pružanje treba osigurati županija. Novi Dom zdravlja gradit će se po modelu da se prodajom postojećih nekretnina Doma zdravlja financira novi objekt u Opatiji čime se stvaraju uvjeti  za kvalitetnije i dostupnije usluge zdravstvene zaštite građanima, a pritom ne opterećuje dodatno proračun“ izjavio je župan Zlatko Komadina.

Radi se o prodaji vila koje sigurno mogu imati kvalitetniju namjenu, turističku, a neuvjetne su za pružanje zdravstvenih usluga, dodao je župan uz ocjenu da je  tržište nekretnina u Opatiji – kvalitetno. Novi lokalitet gdje se uz Dom zdravlja planira i gradnja novog vatrogasnog centra, izvrstan je, ocijenio je župan.

Odabrana lokacija za gradnju i smještaj objekata Doma zdravlja ( pored koje se planira u budućnosti i izgradnja novog liburnijskog Vatrogasnog doma) dobro je prometno povezana i pristupačna, te osigurava cjelovitu visoku razinu pružanja usluga korisnicima, odnosno građanima.

Realizacijom novog objekta osigurat će se prostor za smještaj sadržaja za potrebe Doma zdravlja, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Ustanove za hitnu medicinsku pomoć, te ostali prostori.

Dom zdravlja planiran je na parceli ukupne površine 7.261 m2, a osim za smještaj objekata, planiran je i prostor za parking, te  zelene površine.

Očekuje se da će i Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) postupiti na isti način, kao i Grad Opatija, te darovati ostatak zemljišta. Tada će biti stvoreni svi preduvjeti za ishođenje građevinske dozvole i početak planiranih radova.

Investitor je Dom zdravlja PGŽ, a Županija je preuzela zemljište od Grada Opatije, budući da je PGŽ vlasnik nekretnina koje koristi Dom zdravlja za pružanje zdravstvenih usluga, pojasnio je dalje župan Komadina.

Ravnatelj Ritoša kazao je da će za realizaciju novog objekta za Dom zdravlja biti potrebno uložiti oko  28 milijuna kuna. Otprilike na isti iznos procijenjene su i dvije nekretnine koje se namjeravaju prodati, i tako namaknuti financije potrebne za gradnju objekta.

Grad Opatija kroz predložene izmjene UPU Opatija nastoji osigurati promjenu namjene u tim nekretninama, kako bi se proširivanjem namjene privuklo potencijalne investitore da ih kupe, čime se Županiji onda omogućuje da možda dobije i dodatne financije, komentirao je model financiranja gradonačelnik Dujmić u kontekstu rasta vrijednosti opatijskih nekretnina na tržištu.

Gradsko vijeće Grada Opatije usvojilo je  na sjednici održanoj 23. veljače 2016.  Odluku o darovanju zemljišne čestice u Volosku Primorsko-goranskoj županiji u cilju izgradnje Doma zdravlja Opatija,  o čemu je danas potpisan Darovni ugovor između Grada Opatije i Primorsko-goranske županije.

Odluka o darovanju zemljišta  podrazumijeva ispunjenje uvjeta da se sa gradnjom objekta mora započeti u roku od 5 godina, a ukoliko bi se dogodila prodaja/otuđenje nekretnine, u tom je slučaju PGŽ obvezna platiti vrijednost zemljišta Gradu Opatiji.

Inače, aktivnosti na situiranju i osmišljavanju projekta Doma zdravlja Opatija aktivno su započele u rujnu 2014. godine. Nakon što je odabrana pogodna lokacija za izgradnju, krenulo se u daljnje razrade; darovanje zemljišta u vlasništvu grada Primorsko-goranskoj županiji, koja je osnivač Doma zdravlja PGŽ, jedan je od ključnih koraka  realizacije novog objekta Doma zdravlja Opatija.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Na Prvenstvu Hrvatske u karateu David Milinovich iz Jurdana osvojio 1. mjesto

Iako pod posebnim uvjetima održano je Prvenstvo Hrvatske u Karateu za kadete, juniore i U 21 održano u dvorani mladosti ...