Početna - IZDVOJENO - Sve što trebate znati vezano za dodjelu stipendija na području Mošćeničke Drage

Sve što trebate znati vezano za dodjelu stipendija na području Mošćeničke Drage

Otvoren je javni poziv za dodjelu stipendija studentima te učenicima srednjih škola za nedavno započetu akademsku godinu 2021. / 2022. , a mi Vam donosimo sve detalje vezano za prijavu i potrebnu dokumentaciju, kao i uvjete potrebne za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje skole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilisnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske, što dokazuje preslikom domovnice,
 • da kandidat i jedan od roditelja iii staratelja kandidata imaju prebivalište na području Općine Mošćenička Draga najmanje posljednjih 24 mjeseci, što dokazuju uvjerenjem o prebivalištu MUP-a RH ne starijim od 3 mjeseca,
 • da ima status redovnog studenta/učenika, što dokazuje potvrdom o redovnom upisu,
 • da kandidat ne prima stipendiju po drugoj osnovi, za što podnosi pismenu izjavu.

Osim uvjeta navedenih u prethodnom dijelu teksta, kandidati moraju ispunjavati uvjet školskog/akademskog uspjeha, i to:

 • učenici I. razreda srednje škole koji su u prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i vise (posebno VII. i posebno VIII. razred) te imaju uzorno vladanje,
 • učenici II., III., IV. i V. razreda srednje skole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i vise te imaju uzorno vladanje,
 • studenti prve godine studija koji su u završnoj godini srednje škole ostvarili prosječni uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više,
 • studenti viših godina studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosječni uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više, te da su stekli uvjet upisa u visu godinu studija

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se zakljucno do 18. listopada 2021. godine na adresu: Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7., 51 417 Mošćenička Draga s naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendija” ili osobno na navedenu adresu.

Za ostvarivanje prava na ucenicku stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu za dodjelu stipendije na propisanom obrascu,
 • uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja ili staratelja podnositelja ne starije od 3 mjeseca,
 • presliku domovnice,
 • vlastoručno potpisanu izjavu na propisanom obrascu da se ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za školovanje,
 • potvrdu o redovnom upisu za šk. god., odnosno akademsku godinu 2020./2021.,
 • potvrdu ustanove koju pohada kandidat ili prijepisom ocjena ovjerenim od strane ustanove u kojoj se kandidat školuje (pečat ustanove i potpis ovlaštene osobe), a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta školskog/akademskog uspjeha iz ranijeg dijela teksta.

Učenička stipendija isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 400,00 kuna, u trajanju od 1. rujna godine u kojoj je stipendija dodijeljena do 30. lipnja iduće godine. Studentska se stipendija pak isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 600,00 kuna, u trajanju od 1. listopada godine u kojoj je stipendija dodijeljena do 30. lipnja iduće godine.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...