Početna - IZDVOJENO - Grad Opatija prodaje nekretnine
tz opatija

Grad Opatija prodaje nekretnine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14),  članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama (“Službene novine Primorsko-goranske županije“,br. 47/09), Odluka Gradskog vijeća od  27. srpnja 2016. godine, Odluke Gradonačelnika od 25.svibnja 2016. godine i 06. lipnja 2016. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

I.                   Predmet prodaje je:

 

1.stan na adresi A. Brubnjaka 4, Ika označen kao 2. ETAŽA 54/100 stan broj. 2 na I katu  koji se sastoji od hodnika, kuhinje, dnevnog boravka, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 80,74 m2, s pripatkom dva balkona na I katu, tri sobe na tavanu, sveukupne površine 136,37 m2 u nacrtu sve označeno plavom bojom,a koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na  k.č. 929/1 upisanoj u zk uložak 596, ko Ika Oprić
Energetski razred: F

i

–          k.č. 929/2- dvorište od 223 m2, ko Ika Oprić

–          2/4 dijela k.č. 929/3 dvorište od 44 m2,ko Ika Oprić

–          2/4 dijela k.č. 929/4- dvorište i pomoćna zgrada od 213 m2, ko Ika Oprić

 

Sveukupna početna cijena:  1.227.450,00 kuna

Jamčevina:  122.745,00 kuna

 

Napomena: Na  dijelu k.č. 929/4, ko Ika Oprić je sagrađena  pomoćna zgrada za koju je priložen akt za ozakonjenje odnosno Rješenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Opatiji, a koja nije vlasništvo Grada Opatije

 

2.Suvlasnički dio: 258/1000 Etažno vlasništvo ( E-1): 1. Stan u suterenu zgrade u Opatiji, Juraja Dobrile 8, koji se sastoji od hodnika, dnevnog boravka, kuhinje, izbe, dvije sobe i kupaonice ukupne površine 74,78 m2, a nalazi se u zgradi sagrađenoj na grč. 272, stambena zgrada br. 224 od 200 m2, k.o. Opatija, povezano sa odgovarajućim dijelom cijele nekretnine

Energetski razred: D

 

Početna cijena: 591.017,50 kuna

Jamčevina: 59.101,75 kuna

 

            Napomena:  U tijeku je postupak formiranja zemljišta za redovitu uporabu zgrade.

 

3.K.č. 1030/88 – šuma od 117 m2, KO Veprinac upisana u zk uložak broj 891, koja odgovara novoj k.č. 1601, KO Opatija

 

Početna cijena: 93.142,50 kuna

Jamčevina: 9.314,25 kuna

 

4.       dio od 181 m2 od z.č. 1051/9, KO Veprinac, označen na skici izmjere izrađene od strane Grund d.o.o. u veljači 2016. godine

 

Početna cijena:  189.642,50 kuna

Jamčevina: 18.964,25 kuna

 

 

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR 68-7757- OIB.

 

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30. studenog 2016. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

III.      ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom “NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA – NE OTVARATI”.

 

IV.      ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

–          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

–          Za nekretnine navedene pod točkom I. redni broj 1 i 2 – 30 dana od zaključenja ugovora

–          Za nekretnine navedene pod točkom I redni broj 3 i 4 – 15 dana od zaključenja ugovora

 

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.      OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

 

Ponude će se otvarati 12. rujna 2016. godine u 13,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nekretnine pod točkom I redni broj 1 i 2 donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod točkom I redni broj 2 i 3 donosi Gradonačelnik.

Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuđača.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...