Početna - GOSPODARSTVO - Grad Rijeka: 5,7 milijuna kuna za projekte i programe u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi
web

Grad Rijeka: 5,7 milijuna kuna za projekte i programe u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi

Grad Rijeka će u 2015. godini izdvojiti gotovo 5,7 milijuna kuna za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, koji osim što uključuju mnoštvo preventivnih programa, ustvari predstavljaju nadogradnju socijalnog programa Grada Rijeke. Na gradonačelnikovom kolegiju odlučeno je i kako će se tijekom 2015. godine u Grad Rijeku na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primiti 68 mladih ljudi.

 Projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koji će se financirati u 2015. godini, na temelju javnog poziva Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, izabralo je stručno povjerenstvo, imajući u vidu potrebu za određenim projektom/programom i za pružanjem određenih usluga građanima i sukladnost sa Strategijom razvoja Grada Rijeke do 2020. godine. Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, od 113 ponuda pristiglih na javnih poziv, u 2015. godini financirat će se 90-ak programa promicanja zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja, prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, prevencije i suzbijanja masovnih nezaraznih bolesti, zaraznih bolesti te ozljeda i invaliditeta, kao i projekte i programe vezane uz zaštitu životinja. Iako je broj programa i projekata koji se sufinanciraju isti, sredstva su nešto manja nego u prethodnoj godini, u prvom redu jer su smanjena sredstva za naknade i plaće korisnicima, slijedeći smanjenje plaća zaposlenicima gradske uprave.

“Ovih 5,7 milijuna kuna predstavljaju svojevrsnu nadogradnju 30-ak milijuna kuna vrijednog socijalnog programa. Primjerice, za beskućnike izdvaja gotovo 600 tisuća kuna, za programe pomoći u kući gotovo 760 tisuća kuna, a za programe klubova za starije osobe 700 tisuća kuna, za jedan tim palijativne skrbi izdvojit će se 400 tisuća kuna, dok je za skloništa za žrtve obiteljskog nasilja te rad s nasilnicima osigurano je 600 tisuća kuna, kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, dodajući kako uz projekte i programa za koji su izdvajaju značajna financijska sredstva, postoji i niz manjih, u prvom redu preventivnih programa i projekata.

Na stručno osposobljavanje primit će se 68 mladih ljudi 
Prema Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Rijeku za 2015. godinu, na stručno osposobljavanje primit će se 68 mladih osoba, od čega 52 s visokom stručnom spremom, 4 s višom stručnom spremom, a 12 sa srednjom stručnom spremom. Prema riječima pročelnika Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladena Vukelića, Grad Rijeka je od početka uključen u ovu Vladinu mjera poticanja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, pa je od 2011. godine u program stručnog osposobljavanja uključeno 159 korisnika, od čega u 2014. godini, tijekom koje je Vlada privremeno obustavila program, njih 38.
“Većina mladih ljudi uključena u program stručnog osposobljavanja u Gradu Rijeci pokazala je iznimnu kvalitetu u pristupu poslu, a dio njih dobio je priliku za zasnivanje radnog odnosa,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

HNK Ivana pl. Zajca preuzima upravljanje HKD-om na Sušaku
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca na jednu godinu preuzet će od Odjela za kulturu upravljanje nad prostorom Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, točnije velikom dvoranom, atrijem i foajerom, dok će ostalim prostorima i dalje upravljati Odjel za kulturu. Novi način upravljanja HKD-om osmišljen je u skladu s gradskom kulturnom strategijom, koja predviđa unaprjeđenje načina upravljanja prostorima kulture.
“Dvoranu HKD-a vidimo kao rješenje za daljnji razvoj HNK Ivana pl. Zajca, budući da zgrada kazališta ne udovoljava sve većim zahtjevima suvremenih kazališnih kretanja. Tako će HNK Ivana pl. Zajca, kao prva nacionalna kazališna kuća u Hrvatskoj, dobiti drugu scenu,” kazao je pročelnik Šarar, dodajući kako će polovica termina i dalje biti na raspolaganju za programe udruga te protokolarne događaje.

Kako je rečeno na kolegiju, Grad Rijeka će raspisati natječaj za privremeni zakup građevinskog zemljišta, kojim će se, između ostalog, omogućiti i postavljanje nadstrešnice nad dva perona autobusnog kolodvora na Žabici
U sklopu programa Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja, Grad Rijeka će s 5.000 kuna sufinancirati Carnival Snowboard Session 2015, a s 4 tisuće kuna manifestaciju “Bokeljski dani 2015.”.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Gradski vijećnici Grada Opatije podržali projekt rekonstrukcije i dogradnje Doma zdravlja

Gradski su vijećnici na svojoj jučerašnjoj 17. sjednici podržali Prijedlog Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja ...