Početna - IZDVOJENO - Guvernerova palača ide u obnovu
guvernerova palača

Guvernerova palača ide u obnovu

Zamjenica župana Marina Medarić, s pročelnicima Goranom Petrcom i Valerijem Jurešićem, održala je redovitu press konferenciju na kojoj su teme bile županijske lučke uprave, ustanove u kulturi i sustav zaštite i spašavanja.

Zamjenica Medarić izvijestila je o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet u 2017.godini. Istaknula je da je Županija osnivač osam županijskih lučkih uprava koje su osnovane kako bi se formirale samostalne ustanove za upravljanjem lučkim područjem na moru i kopnu.Na osnovu toga upravlja se sa 103 luka, od kojih su 27 županijskog, a 76 lokalnog značaja. ž

Ukupni prihod svih županijskih lučkih uprava u 2017. godini planira se u iznosu od 71 milijun kuna i važno je napomenuti da je od toga 36.5 milijuna kuna njihov vlastiti prihod koji ostvaruju na temelju svojih usluga. Ovogodišnji planirani prihod je 18% veći u odnosu na prethodnu godinu, a posebno je značajan imajući u vidu da je na početku spajanja lučkih uprava iznosio 5 milijuna kuna.

U planu poslovanja predviđeno je više velikih investicija koje su počele u 2016. godini, a završit će se tijekom ove godine. Neki od aktivnih projekata su luka Podvorska u Crikvenici (4.5 milijuna kuna), lučica Grabar u Cresu (3.5 milijuna), lučica Njivice (18 milijuna kuna) i luka Susak (16.7 milijuna).

Ukupna vrijednost velikih investicija na području lučkih uprava je 43 milijuna kuna. I dalje se planiraju nove investicije kao što su dogradnja lukobrana u Crikvenici, operativna obala luke Punat, luka Klenovica i izgradnja sekundarnog lukobrana u Novom Vinodolskom te brojne druge.

“Lijepa vijest je obavijest od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Projektna dokumentacija za obnovu Guvernerove palače i Nižanove kuće odobrena je i obaviješteni smo da je u tijeku odluka o financiranju. Sa zadovoljstvom možemo reći da će Središnja agencija financirati izradu projektne dokumentacije u visini 2.5 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Time ćemo imati svu potrebnu dokumentaciju kako bi mogli krenuti u uljepšavanje Guvernerove palače”, rekla je pročelnica.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Valerij Jurešić kazao je da su na Kolegiju Župana prihvaćeni planovi programskih aktivnosti za 2017. godinu za ustanove u kulturi čiji je osnivač Županija. To su Prirodoslovni muzej, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja i Ustanova Ivan Matetić Ronjgov. Njihov ukupan proračun za ovu godinu je 10.8 milijuna kuna, od čega su sredstva Županije 8.9 milijuna kuna, što čini 82%. Ostala sredstva iznose 1.9 milijuna kuna, što je najviše u 4 godine postojanja UO za kulturu.

Pročelnik Ureda Županije Goran Petrc izvijestio je da je župan Zlatko Komadina na prošlom kolegiju donio smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na prostoru Primorsko-goranske županije. Ove smjernice donesene su temeljem novog zakona o sustavu civilne zaštite i važno je istaknuti da će se na temelju tih smjernica izraditi procjena rizika od velikih nesreća koja prema zakonu mora biti dovršena do 30. rujna 2018. godine, a na osnovu županijskih smjernica, jedinice lokalne samouprave donijet će svoje.

Kao najveći rizici procijenjeni su mogućnost pojave epidemija i pandemija, ekstremne temperature, industrijske nesreće, poplave, potresi i požari.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...