Početna - IZDVOJENO - Izmjene i dopune odluke o zakupu poslovnog prostora
Korzo Rijeka
web

Izmjene i dopune odluke o zakupu poslovnog prostora

Na snagu su stupile Izmjene i dopune Odluke o zakupu poslovnog prostora kao i one o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, usvojene na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18. prosinca 2014. godine. Naime, primjenom dosadašnje odluke ukazala se potreba da se određena pitanja iz zakupnog odnosa reguliraju na drugačiji način.

Među usvojenim novinama, treba istaknuti da će se umjesto objave javnog natječaja u dnevnom tisku, s ciljem smanjenja troškova, u istome ubuduće objavljivati samo obavijest o objavi javnog natječaja na web stranici Grada Rijeke.

Nadalje, liječnici koji posjeduju županijsku koncesiju za obavljanje primarne razine zdravstvene djelatnosti te imaju status ugovornog subjekta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ugovor o zakupu moći će sklopiti bez provođenja javnog natječaja, čime će se osigurati sveobuhvatna skrb za zdravlje stanovništva na području Grada Rijeke.

Također, izjednačena su prava životnih partnera i neformalnih životnih partnera s pravima koje imaju srodnici zakupnika kod prijenosa ugovora o zakupu u slučaju smrti zakupnika, naravno pod uvjetom da pokojnikov životni partner ili neformalni životni partner nastavi obavljanje ugovorene djelatnosti.

Usvojene su izmjene i dopune kojima će se ubuduće izbjegavati mogućnost odobrenja podzakupa osobama koje ne ispunjavaju ili neuredno ispunjavaju svoje financijske obaveze prema Gradu Rijeci ili su u sudskom sporu s Gradom u svezi korištenja poslovnih prostora.Propisana je i obveza podzakupnika da preda Gradu prostor u posjed u roku od osam dana od otkaza samog ugovora o zakupu jer time prestaje i podzakup.

Novčana tražbina iz ugovora o zakupu više se neće moći osigurati putem mjenica koje se u dosadašnjoj praksi nisu pokazale kao sigurno sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine. Umjesto mjenica usvojena su ona sredstva koja vjerovniku pružaju visok stupanj naplate i široku mogućnost za osiguranje njegove tražbine, i to: bjanko zadužnica izdana do iznosa koji pokriva jednogodišnju ugovorenu zakupninu s PDV-om potvrđena potpisom javnog bilježnika te bezuvjetna bankarska garancija koja vrijedi godinu dana i mora se produlijti najkasnije 30 dana prije isteka ranije garancije. Novčana tražbina moći će se osigurati i beskamatnim novčanim depozitom u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine s PDV-om, neovisno o visini ugovorene zakupnine.

Kako bi Grad u slučaju otkaza ili prestanka ugovora o zakupu u što kraćem roku stigao u posjed svog prostora te izbjegao sudski spor, ugovorna kazna ako zakupnik ili podzakupnik ne preda Gradu u posjed poslovni prostor u roku od osam dana od dana primitka otkaza ugovora ili prestanka ugovora po bilo kojoj osnovi povećana je sa dvije na šest mjesečnih zakupnina.

Nadalje, zakupniku će se moći odobriti povlačenje otkaza ugovora o zakupu, ako prije pokretanja ili u tijeku ovršnog ili parničnog postupka otkloni razlog zbog kojeg mu je otkazan ugovor te podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine, kamata i ostalih naknada za korištenje prostora i troškova nastalih u postupku iseljenja i predaje poslovnog prostora.

Ugovor o zakupu moći će se otkazati ako zakupnik u roku od 15 dana od dana primitka pisane opomene ne plati zakupninu ili troškove s osnove korištenja poslovnog prostora najmanje u visini tri mjesečne zakupnine s PDV-om, osim ako je zakupniku odobrena odgoda plaćanja navedene obveze.

Da bi se pomoglo zakupnicima koji u gospodarskoj krizi i dugotrajnoj recesiji imaju poteškoća u plaćanju svojih obveza, omogućena je obročna isplata dospjele novčane tražbine na ime zakupnine do najviše 24 mjesečna obroka, sklapanjem ugovora o obročnoj isplati duga, naravno uz uvjete da zakupnik ponudi odgovarajuća sredstva osiguranja plaćanja te da nije u sudskom sporu s Gradom po osnovi korištenja poslovnog prostora.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...