Početna - IZDVOJENO - Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2015. godini
Korzo Rijeka
web

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2015. godini

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše petnaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.  Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Zadodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, do ponedjeljka, 2. ožujka 2015. godine.
Prijedloge mogu podnesti građani Grada Rijeke, domaće pravne osobe i Gradonačelnik i to za:

Nagrade Grada Rijeke za životno djelo

Nagrada se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”     

Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.
Godišnje nagrade Grada Rijeke

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.
 Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke: 

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
  • prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
  • podnositelj prijedloga, fizička osoba, dužan je dostaviti dokaz o prebivalištu na području Grada Rijeke (presliku osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu),
  • osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
  • naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
  • iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga,
  • prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...