Početna - IZDVOJENO - Javni poziv za dodjelu kompostera za kompostiranje biootpada iz kućanstva
kompost

Javni poziv za dodjelu kompostera za kompostiranje biootpada iz kućanstva

Temeljem Ugovora o dodjeli kompostera na korištenje zaključenog s Gradom Rijeka, KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, raspisuje Javni poziv za dodjelu kompostera za kompostiranje biootpada iz kućanstva na daljnje korištenje građanima – korisnicima usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Rijeke.

KD Čistoća dodjeljuje na korištenje građanima-korisnicima usluga na području Grada Rijeke stotinu kompostera za kompostiranje vlastitog biootpada iz kućanstva. Komposter se daje bez plaćanja naknade. Kriterij raspodjele je redoslijed prijave građana. Komposter dobiva prvih sto građana koji dostave uredne prijave.

Uvjeti:

Građanin-korisnik koji uzima komposter na korištenje treba:

– biti obveznik plaćanja komunalne naknade na adresi iz ugovora koji će se sklopiti između KD Čistoća i građanina-korisnika

– dostaviti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana, čime dokazuje prebivalište na području Grada Rijeke.

Građanin-korisnik ne smije imati nepodmirenih dospjelih obveza prema KD Čistoća d.o.o. i Gradu Rijeci, a što je podložno provjeri u poslovnim knjigama.

KD ČISTOĆA d.o.o. i građanin-korisnik zaključuju  ugovor kojim se građanin obvezuje da će:

– redovito i pravilno koristiti komposter za zbrinjavanje biootpada

– redovito i pravilno održavati komposter

– komposter upotrebljavati na lokaciji za koju je dodijeljen

– komposter zaštititi od krađe

– surađivati pri provjerama korištenja kompostera.

 

Postupak dodjele:

Javni poziv je otvoren od datuma objave do dodjele posljednjeg od sto kompostera koji su predmet ovoga Javnog poziva.

Zahtjevi se primaju u Komunalnoj garaži Škurinje KD Čistoća d.o.o. Rijeka na adresi Osječka 55, Rijeka, svakoga radnog dana od 10.00 do 13.00 sati uz prethodnu najavu na telefon 091 225 8860, te se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja.

Prvih sto građana koji se jave i ispune sve tražene uvjete, nakon potpisivanja ugovora o korištenju osobno preuzimaju kompostere na istoj adresi.

Dodatne informacije dostupne su na telefon 0800 99 99 00 ili na info@cistoca-ri.hr

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...