Početna - IZDVOJENO - Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture
EPK logo
web

Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture

Grad Rijeka raspisao je  natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture.Cilj  je dobivanje kvalitetnog i stručno projektiranog vizualnog identiteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture. Natječaj je otvoren do 26. siječnja 2015. godine, a natječaj u cijelosti kao i prateću dokumentaciju možete pogledati na web stranicama grada Rijeke: www.rijeka.hr. te na stranicama Hrvatskog dizajnerskog društva: www.dizajn.hr.

Natječaj provodi Hrvatsko dizajnersko društvo, a mogu se prijaviti profesionalni dizajneri – samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi, pri čemu predstavnik tima mora biti profesionalni dizajner. Studenti dizajna mogu sudjelovati u natječaju kao članovi tima. Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s najviše tri prijave, odnosno natječajna rada.

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju dvije verzije idejnog rješenja vizualnog identiteta, s  razlikom u sadržaju podnaslova s obzirom na period korištenja:

1. Vizualni identitet za upotrebu u razdoblju kandidature

Rijeka 2020., Grad kandidat za Europsku prijestolnicu kulture

Rijeka 2020, Candidate City for European Capital of Culture

2.  Vizualni identitet za upotrebu u razdoblju nošenja naslova EPK

Rijeka 2020., Europska prijestolnica kulture

Rijeka 2020, European Capital of Culture

Svi dijelovi natječajnog rada moraju biti neoznačeni (bez vidljivog imena autora ili studija) kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom, a svim pristiglim natječajnim radovima bit će dodijeljene šifre pod kojima će se Natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja. Natječajni radovi s prilozima šalju se na adresu Hrvatskog dizajnerskog društva, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb.

Ocjenjivački sud čini pet članova, fizičkih osoba koje su neovisne od sudionika natječaja, a čine ga 2 člana – predstavnika raspisivača (Grada Rijeke), i 3 člana – predstavnika dizajnerske struke, kandidirana od strane Hrvatskog dizajnerskog društva. Članovi ocjenjivačkog suda su: Damir Gamulin (HDD), Feđa Vukić (HDD), Jelena Fiškuš (HDD), Idis Turato (Grad Rijeka) i Plamena Šarlija (Grad Rijeka). Ocjenjivački sud samostalan je u svojim odlukama i mišljenjima.

Kriteriji za ocjenjivanje radova kojima će se Ocjenjivački sud voditi prilikom rada su: visoka razina komunikativnosti rješenja, visoka razina profesionalnosti rješenja, primjenjivost u svim medijima i izvedivost u svim tehnologijama (elektronički mediji, tisak, prijevod u prostornu intervenciju / objekt) i jedinstvenost i inovativnost rješenja.

U sklopu natječaja dodjeljuju se tri novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 54.000,00 kuna neto, a raspodijeljen je na sljedeći način, s time da je moguće za svaku nagradu odabrati samo jednog natjecatelja:

1. nagrada: 24.000,00 kn

2. nagrada: 18.000,00 kn

3. nagrada: 12.000,00 kn

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 3.2.2015. godine.

Vizualni identitet Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. imat će važnu i aktivnu ulogu u kontinuiranoj komunikaciji unutar grada i na riječkom području za vrijeme priprema za EPK, tijekom predizbornog razdoblja do travnja 2015. , odnosno izbornog razdoblja do prosinca 2015. i u međunarodnoj promociji Rijeke kao EPK (tijekom i nakon izbornog razdoblja, tijekom godine za koju se dodjeljuje naslov EPK i nakon 2020. godine), te će biti faktor prilikom izlaganja kandidature pred Europskom komisijom, u travnju 2015. za predizborno razdoblje, odnosno u rujnu 2015. za izborno razdoblje (datumi će biti naknadno potvrđeni od strane Europske komisije). Rad na kandidaturi relativno je dug proces tijekom kojega se postupno i po fazama formiraju detaljne programske smjernice i koji podrazumijeva stalnu evaluaciju i usklađivanje svih segmenata projekta EPK. U skladu s tim, na samom početku procesa, cilj je usvojiti relevantno idejno rješenje vizualnog identiteta razvijeno u skladu s postavljenim komunikacijskim smjernicama, čija će se razrada odvijati paralelno s organizacijom EPK 2020.

Također je raspisan  i poziv za predlaganje programa koji će biti  sastavni dio programa projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020., a otvoren je do do 15. siječnja 2015. godine. Poziv je raspisan na web stranici www.rijekaepk.eu .

Prema odlukama Europskog parlamenta i Vijeća po jedan hrvatski i irski grad će 2020. godine biti proglašeni Europskim prijestolnicama kulture.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...