Početna - IZDVOJENO - Natječaj za dodjelu stipendije “Dr. sc. Jadranko Crnić”

Natječaj za dodjelu stipendije “Dr. sc. Jadranko Crnić”

Na temelju članka 5. i članka 13. Odluke o stipendiranju studenata i studentica prava „Dr.sc. Jadranko Crnić“ (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 54/08), članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13, 3/18, 5/18-ispravak) Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE  STUDENTU ILI STUDENTICI PRAVA

„DR. SC. JADRANKO CRNIĆ“  ZA 2021. GODINU

I. Grad Opatija dodjeljuje jednu (1) stipendiju studentima i studenticama integriranoga sveučilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima.

II. Pavo na prijavu za dodjelu stipendije imaju studenti i studentice  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
  • da su redoviti studenti druge (2.) i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00.

III. Prijave se podnose na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

IV. Pristupnici za dodjelu stipendije uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:

  1. Potvrdu o upisu na studij prava za akademsku godinu 2020/2021.
  2. Prijepis ocjena prethodne godine studija
  3. Potvrdu/ugovor o primanju druge stipendije.

Uz prijavu se može dostaviti:

  1. Pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice)
  2. Kratak opis (do 500 riječi) doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na općem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.)

V. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom “Natječaj za stipendiju „Dr. sc. Jadranko Crnić“.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja web stranici Grada Opatije i obavijesti u dnevnom tisku.

VI. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.  

VII. Gradonačelnik donosi odluku o odabiru korisnika stipendije u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

KLASA: 604-01/20-01/5
URBROJ: 2156/01-03-20-6
Opatija, 19.10.2020.
GRADONAČELNIK Ivo Dujmić, ing.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Novi prihodovni cenzusi i iznos jednokratne pomoći u Odluci o socijalnoj skrbi

Novost je i subvencija u iznosu 25 posto produženog boravka za djecu roditelja koji primaju dječji doplatak Grad Kastav uz ...