Početna - GOSPODARSTVO - Opatija raspisala natječaj za prodaju “balona” Gorovo
gorovo opatija

Opatija raspisala natječaj za prodaju “balona” Gorovo

Temeljem odluke Gradskog vijeća Grada Opatije od 11. srpnja 2013.godine, Grad Opatija raspisao je natječaj za za prodaju aluminijske konstrukcije s tendom i opremom sportske dvorane “Gorovo”. Naime, predmet prodaje je lučna aluminijska konstrukcija montažne sportske dvorane (bez pokrova), instalacija dvorane (elektroinstalacija, telefonska i gromobranska), montažne tribine, oprema za sportske aktivnosti, tenda dvostruka, oprema za grijanje i ventiliranje. Početna cijena: 909.200,00 kuna, a uplata jamčevine za prisustvovanje prodaji iznosi 10.000,00 kuna. Grad Opatija će najpovoljnijem ponuđaču predati u posjed Sportsku dvoranu „Gorovo“ (Balon) radi demontaže i odvoza predmeta prodaje danom uplate kupoprodajne cijene. Ponude sa prilozima dostavljaju se do 30. kolovoza 2013. godine, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom “NATJEČAJ ZA PRODAJU OPREME SPORTSKE DVORANE – NE OTVARATI”.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

U Kastvu predstavljen projekt “Uključivanje mladih u kreiranje lokalne politike – Hajde reci što”

Potaknuti činjenicom da mladi nisu dovoljno uključeni u gospodarske, političke i društvene procese, a razina njihovog sudjelovanja u neformalnim društvenim ...