Početna - NOVOSTI - Prijedlog dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje

Prijedlog dodatne liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje

Dana 27. travnja 2021. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi utvrđivanja dodatne Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Lista). Ukupno je pristiglo 27 zahtjeva u roku. U odnosu na pristigle zahtjeve pregledana je dokumentacija radi utvrđivanja elemenata za bodovanje i izvršeno bodovanje sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (SN Općine Lovran broj 10/21).

Utvrđeno je da četiri (4) podnositelja zahtjeva ne ispunjavaju uvjete za uvrštenje na listu, a jedan (1) je odustao od zahtjeva.

Temeljem članka 19., stavka 2., podstavak 3. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje dodatne liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (SN Općine Lovran broj 10/21), Povjerenstvo za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova kojeg je imenovao Općinski načelnik Općine Lovran, utvrdilo je prijedlog Liste.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste, odnosno na neuvrštavanje na Listu. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Lovran u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Lovran (www.opcinalovran.hr), odnosno od dana 13. kolovoza 2021. godine, dakle, posljednji dan za predaju prigovora u pisarnici Općine Lovran ili putem pošte preporučeno je 23. kolovoza 2021.godine.

Nakon proteka roka od 8 dana od dana objave prijedloga Liste te donošenja odluka o eventualnim prigovorima na Listu, konačnu Listu utvrđuje Općinski načelnik Općine Lovran.

Konačna Lista objavljuje se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr).

U nastavku se nalazi:

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA (.pdf)

Izvor: Općina Lovran

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...