Početna - IZDVOJENO - Priopćenje za javnost o etičkoj osudi Ive Josipovića za veleizdaju
web

Priopćenje za javnost o etičkoj osudi Ive Josipovića za veleizdaju

U nastavku donosimo priopćenje za javnost koje je hrvatsko nacionalno etičko sudište poslalo Hrvatskoj radioteleviziji i Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji o donesenoj Odluci, kojom je Ivo Josipović etički osuđen za veleizdaju a koje ove dvije javne ustanove nsu objavile:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST ( 05.01.2015. )
1. IVO JOSIPOVIĆ – ETIČKI OSUĐEN ZA VELEIZDAJU: Hrvatsko nacionalno etičko sudište u Prvom sudbenom vijeću za odlučivanje o etičkim optužbama za veleizdaju, u sastavu Zvonimir Šeparović – predsjednik Vijeća te članovi Nikola Debelić, Zvonimir Hodak, Josip Jurčević, Nevenka Nekić, Josip Pečarić, Ţeljko Olujić, Zdravko Tomac i Zdravko Vladanović, nakon provedenog postupka, dana 10. prosinca 2014. godine donijelo je Odluku broj: HNES – SV / 1 – 2014, a kojom je Ivo Josipović etički osuđen za veleizdaju.
2. IVO JOSIPOVIĆ – PRIJAVA ZA KAZNENO DJELO VELEIZDAJE: Potaknuti brojnim upitima, prijedlozima i zahtjevima hrvatske javnosti, Hrvatsko nacionalno etičko sudište javno poziva Državno odvjetništvo na postupanje u smislu odredbi iz članka 204. stavak 1. i članka 205. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13. i 145/13.), tražeći pri tome da se po službenoj dužnosti razmotre dostupne informacije iz činjeničnog supstrata Odluke Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta od 10. prosinca 2014. godine, a koje upućuju na osnovanu sumnju da je Ivo Josipović za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oruţanih snaga Republike Hrvatske počinio i kazneno djelo veleizdaje opisano i kažnjivo po članku 340. i 350., a povezano s člankom 351. i člankom 13. stavkom 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“, 125/11., 144/12.).
3. SAVSKA 66 – PROSVJED HRVATSKIH BRANITELJA: U višeslojno postavljenim prosvjednim zahtjevima hrvatskih branitelja iz šatora na Savskoj cesti 66, Hrvatsko nacionalno etičko sudište esencijalno prepoznaje ona domoljubno-državotvorna pitanja koja već duže vrijeme opterećuju i ne samo hrvatsko društvo nego i hrvatsku državnu politiku. Upravo se brojni odgovori na ta suštinska pitanja mogu pronaći u Odluci Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta o etičkoj osudi Ive Josipovića za veleizdaju. S odmakom vremena, mnogima postaje sve jasnije da su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata temeljna savjest i moralna vertikala hrvatskog društva. Iako je od rata protekla jedna petina stoljeća, hrvatski su branitelji i nadalje u domovinskom rovu za obranu hrvatskih nacionalnih i državotvornih interesa, ali ovoga puta predvođeni najtežim ratnim stradalnicima. U to se nedavno mogao izravno uvjeriti i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednički kandidat Ivo Josipović dok je zabezeknuta i okamenjena lica u braniteljskom šatoru slušao hrvatske domoljubne pjesme, okružen ljudima s iskrenim pogledom poput betlehemske nevine dječice. Sagledavajući ukupnost korjenitih hrvatskih društvenih i političkih različitosti s međunarodnim implikacijama iz neposrednog okruţenja, s pravom se moţe postaviti pitanje – je li to doista započeo Drugi domovinski rat i koliko će dugo trajati?
4. DRŽAVNA OBMANA HRVATSKOG BIRAČKOG ISELJENIŠTVA: U odnosu na zadnje, ovi se predsjednički izbori odvijaju po bitno izmijenjenim pravilima uz neviđenu redukciju demokratskih standarda. Temeljito je smanjen broj biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini i ostatku svijeta. Uvedena je obveza takozvane predregistracije, bez koje nije moguće izići na izbore izvan Republike Hrvatske. Kad se tome dodaju birači u Republici Hrvatskoj s nevažećom osobnom iskaznicom te na tisuće Hrvata iz najnovijeg vala mladih iseljenika,
lako se dolazi do zaključka kako je ova hrvatska Vlada uspjela u paklenoj namjeri gotovo potpune biračke neutralizacije oko pola milijuna Hrvata s pravom glasa. Budući da se radi o biračkom tijelu tradicionalno naklonjenom desno orijentiranim hrvatskim političkim strankama, to se stoga lako dolazi do odgovora na ključno pitanje-zašto je 28. prosinca 2014. godine, u prvom izbornom krugu, nestalo oko 97.000 birača iz Bosne i Hercegovine, koji su prije pet godina svoj glas u 94 postotnoj većini dali predsjedniĉkom kandidatu Milanu Bandiću. Tom je prilikom predsjednički kandidat Ivo Josipović dobio samo 6 postotno povjerenje odnosno 801 birački glas od mogućih 266.679 koji su imali biračko pravo u Bosni i Hercegovini. Upravo će ova nedemokratska suspenzivna izborna praksa u sebi implicirati i politiku domovinske nezahvalnosti ove Vlade i ovoga predsjednika prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, toliko zaslužnom za hrvatsko osamostaljenje. Zato Hrvatsko nacionalno etičko sudište osuđuje ovu nedemokratsku pojavu s političko – ideološki motiviranom redukcijom biračkog prava Hrvata u Bosni i Hercegovini i iseljeništvu.
5. HRVATSKA JAVNOST IMA PRAVO ZNATI: Uslijed potpune medijske izoliranosti od strane vodećih hrvatskih medija, a posebice hrvatskog javnog radiotelevizijskog servisa, Hrvatsko nacionalno etičko sudište u svrhu točnog, istinitog i pravodobnog informiranja hrvatske javnosti koristi internetski medijski potencijal i usmenu predaju kako bi svoju misiju, rad i rezultate toga rada približilo svakom čovjeku, ma tko on to bio i koje društvene stavove zastupao. U tom je kontekstu, Hrvatsko nacionalno etičko sudište priredilo ovo priopćenje, vjerujući da će slobodni mediji, pojedinci, udruge i ostale nevladine organizacije putem svojih portala i na drugi način prenijeti ovu vijest i učiniti je dostupnom široj hrvatskoj javnosti. Držimo da je predmetna vijest jako važna baš u ovom trenutku jer pridonosi objektivnom sagledavanju etički društveno neprihvatljivih pojava kao i nositelja tih pojava u hrvatskom društvu. Javnost ima pravo znati sve što je od javnog interesa. Na to nas upućuje i članak 1. Ustava Republike Hrvatske, prema kojemu vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih drţavljana, a narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odluĉivanjem. Zato nije sve jedno tko će tu javnu vlast obnašati. Nositelje javne vlasti treba stalno legalno i legitimno kontrolirati i sankcionirati kad se etički i zakonski ogriješe o hrvatske nacionalne i državne interese. To posebice u svrhu razvoja hrvatske društvene odgovornosti, a osobito svijesti o važnosti zaštite i očuvanja hrvatskog javnog dobra, kako bi nam živjela i razvijala se jedina i vječna Hrvatska.
6. PROBOJ MEDIJSKE BLOKADE – PROSLIJEDI DALJE: Osim ovoga priopćenja za javnost i kratkog pripadajućeg video zapisa, uz popratnu e-mail poruku priložen je i integralni tekst Odluke Prvog sudbenog vijeća Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta broj: HNES – SV / 1 – 2014, a kojom je Ivo Josipović etički osuđen za veleizdaju. Još jednom lijepo molimo medije i sve primatelje popratne e-mail poruke da istu sa svim prilozima objave odnosno proslijede dalje putem vlastite e-mail liste kao i usmenom predajom, kako bi ova medijski izolirana vijest ipak došla do što većeg broja osoba na vlastitu prosudbu. Unaprijed hvala svima, pa tako i onim medijima koji će uvažiti ovu zamolbu Hrvatskog nacionalnog etiĉkog sudišta i objavom ovoga priopćenja sudjelovati u ostvarivanju javne funkcije radi koje primarno i postoje.
S poštovanjem!

Predsjedništvo Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta
Zagreb, 05. siječnja 2015.

U nastavku možete pročitati otvoreno prosvjedno pismo Hrvatskoj radioteleviziji i Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HRT/HINA)
I unatoč činjenici što je Hrvatsko nacionalno etičko sudište svojim priopćenjima od 10. prosinca 2014. kao i 5. siječnja 2015. godine upoznalo Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatsku izvještajno novinsku agenciju o donesenoj Odluci, kojom je Ivo Josipović etički osuĎen za veleizdaju, to za ove dvije hrvatske specijalizirane javne ustanove nije bila vijest koju je trebalo prenijeti hrvatskoj javnosti, iako se radi o dogaĎaju od osobitog hrvatskog javnog interesa. Objava ove vijesti ima apsolutno društveno opravdanje tim više što je ova Odluka donesena upravo u vrijeme kad se bira novi predsjednik Republike Hrvatske, i gdje je jedan od predsjedničkih kandidata etički osuĎena osoba. I to javnost mora znati, jednako kao što mora znati kad državni sud donese osuĎujuću presudu osobi iz hrvatskog javnoga života za neko od kaznenih djela. Zašto praviti razliku meĎu osuĎenicima? Tako se jedni stavljaju na stup srama hrvatskog javnog radiotelevizijskog servisa, dok se o drugima osuĎenicima ne progovara niti jedna jedina riječi, kao da se ništa nije dogodilo.
Osim toga, u priopćenju za javnost od 5. siječnja 2015. godine Hrvatsko nacionalno etičko sudište obavještava Državno odvjetništvo i taži njegovo postupanje u smislu odredbi iz članka 204. stavak 1. i članka 205. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13. i 145/13.), tražeći pri tome da se po službenoj dužnosti razmotre dostupne informacije iz činjeničnog supstrata Odluke Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta od 10. prosinca 2014. godine, a koje upućuju na osnovanu sumnju da je Ivo Josipović za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske počinio i kazneno djelo veleizdaje opisano i kažnjivo po članku 340. i 350., a povezano s člankom 351. i člankom 13. stavkom 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“, 125/11., 144/12.).
Kao što se u kazneno–pravnom smislu svrha kažnjavanja ostvaruje kroz specijalnu i generalnu prevenciju, tako će po analogiji Hrvatsko nacionalno etičko sudište ovom etičkom osudom težiti preodgoju Ive Josipovića kao počinitelja društveno odnosno etički neprihvatljivih djela te istodobno upozoriti javnost da hrvatske nacionalne i državotvorne vrijednosti nitko ne smiju dovoditi u pitanje pri obnašanju javnih dužnosti.
Ovim otvorenim prosvjednim pismom, Hrvatsko nacionalno etičko sudište poziva Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatsku izvještajno novinsku agenciju na poštivanje Zakona i pravila o profesionalnom novinsko-agencijskom izvještavanju glede svih dogaĎaja od hrvatskog javnog interesa te istodobno zahtjeva da se bez ikakve odgode objavi prešućeno priopćenje za javnost od 5. siječnja 2015. godine.
S poštovanjem!

Prof. emer. dr. sc. Zvonimir Šeparović, predsjednik, v.r.
Zagreb, 07. siječnja 2015

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...