Početna - IZDVOJENO - Radionice tradicijskih zanata u sklopu projekta “Interpretacija 300 let škvera va Ike”

Radionice tradicijskih zanata u sklopu projekta “Interpretacija 300 let škvera va Ike”

zanatima zavičaja s naglaskom na drvenu brodogradnju namijenjena mladima s područja Liburnije.
Grad Opatija nositelj je projekta “300 let škvera va Ike” sufinanciranog u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. (LAGUR/ FLAG Vela Vrata).
Projekt „Interpretacija 300 let škvera va Ike“ usmjeren je na definiranje identiteta i tradicije Ike, njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu te tradicijska znanja (posebno u bodogradnji) koja želimo prenijeti na buduće generacije, s ciljem očuvanja identiteta područja. Projekt promiče i valorizira kulturnu, pomorsku i ribarsku baštinu zavičaja.
U okviru ovog projekta provest će se tri seta radionica u trajanju od po dva dana u 2021., 2022. i 2023. godini. Prva od tri radionice odvija se 27. i 28. svibnja 2021. godine u prostorijama Kulturnog doma “Zora”. Na radionicama sudjeluju djevojke i mladići od 14 do 29 godina starosti s područja Liburnije. Polaznici su jučer usvojili osnovna znanja o drvenoj brodogradnji, tehnikama i tehnologijama koje se koriste u brodogradnji, o vrstama drva koja se koriste, a sve kako bi na praktičnom primjeru danas mogli testirati usvojena znanja. Polaznici rade na izradi prototipa drvenog broda prema principima tradicijske izrade. Sastavljeni drveni brodovi smanjenih dimenzija bit će porinuti u more te će se na taj način testirati njihova plovnost i kvaliteta izrade.
U sklopu radionice mladi se upoznaju s „Design Thinking“ metodologijom koja se sastoji se od pet faza: empatija, definiranje problema, generiranje ideja, prototip i test kroz simulaciju stvarnih uvjeta. S obzirom na visoki interes mladih osoba za novim tehnologijama, polaznici su upoznati i s novim tehnologijama koje se koriste u brodogradnji te s inovativnim metodama i konceptima izrade brodova (hydrofoil tehnologijom, solarnim brodovima za čišćenje mora, konceptom dredger brodova i sl.) koji se već primjenjuju u Hrvatskoj.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...