Početna - IZDVOJENO - Raspisan natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“
djeca
arhiva

Raspisan natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“

Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo je, u povodu obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2016. godini, koja se dodjeljuje za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece. Ministarstvo poziva sve fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, te onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

Dodjeljuju se najviše tri godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:

1. ime, prezime i adresu kandidata, odnosno imena, prezimena i adrese grupe kandidata,

2. životopis kandidata ili životopise pojedinog člana grupe kandidata,

3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,

4. dokumentaciju iz koje je vidljiva uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,

5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, prema odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,

6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te

7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to:

– onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta,

– onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,

– onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,

– onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo mora sadržavati: ime, prezime i adresu kandidata, životopis kandidata, obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta, dokumentaciju iz koje je vidljiva uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada, pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta, ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ako je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ako je predlagatelj pravna osoba te najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.

Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za nagradu za životno djelo ili za godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Sektor za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj, Služba za djecu i obitelj, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati«.

Ovaj natječaj je otvoren do 13. listopada.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Prikupljanje božićnih drvaca na prostoru Grada Opatije

Nakon proteka božićno-novogodišnjih blagdana Komunalac d.o.o. organizirano prikuplja božićna drvca. Molimo građane da božićna drvca odlože pokraj vlastitog  spremnika za ...