Početna - IZDVOJENO - TJEDAN DOBRE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA
Najava Tjedna
foto: Grad Rijeka

TJEDAN DOBRE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA

Dječji vrtić Rijeka ove je godine po prvi puta pripremio program Tjedna dobre odgojno-obrazovne prakse, s namjerom da odgojno-obrazovni djelatnici Dječjeg vrtića Rijeka, njih više od 370 koji rade na 32 lokacije, dobiju priliku čuti i vidjeti što sve rade kolegice i kolege u ostalim vrtićima unutar ustanove. Program će se održati od 4. do 8. travnja 2016. godine, a njemu će moći prisustvovati studenti Učiteljskog fakulteta, kao i odgojno-obrazovni djelatnici predškolskih ustanova riječkog okruženja.

Učenje na primjerima dobre prakse od iznimne je važnosti kao model stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika. Na taj se način stvaraju pretpostavke za razvoj profesionalnih zajednica učenja usmjerenih ka poticanju djelatnika na kontinuiranu razmjenu profesionalnih uvida i znanja. U kontekstu danas posebno aktualne kurikularne reforme, primjeri kvalitetne prakse jedno su od polazišta u izgradnji kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Tjedan dobre odgojno-obrazovne prakse obilježit će se nizom događanja na različitim lokacijama, a radi se o 14 predavanja, 7 radionica, 5 prezentacija zapaženih projekata u radu s djecom, 3 prezentacije postignuća redovitih programa obogaćenih specifičnim sadržajima, 3 izložbe, jedne interaktivne šetnje i jednog okruglog stola… Također će biti predstavljeni rezultati 6 istraživanja provedenih za potrebe izrade diplomskih radova odgojitelja Dječjeg vrtića Rijeka koji su završili diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Posljednjega dana u Tjednu dobre odgojno-obrazovne prakse na Učiteljskom će se fakultetu održati i prezentacija rezultata istraživanja dr. sc. Lidije Vujičić i suradnika u okviru projekta Sveučilišta u Rijeci „Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja”. Ovom će prigodom svim sudionicima (predavačima, voditeljima radionica itd.) biti dodijeljena priznanja.
Uz odgojno-obrazovne djelatnike Dječjeg vrtića Rijeka, gotovo svim će događanjima moći prisustvovati studenti Učiteljskog fakulteta, kao i odgojno-obrazovni djelatnici predškolskih ustanova riječkog okruženja.

Po završetku Tjedna dobre odgojno-obrazovne prakse Organizacijski će odbor izvršiti evaluaciju svih događanja, a planira se i izrada zbornika u e-izdanju.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...