Početna - IZDVOJENO - 10 milijuna kuna za socijalno ugroženu djecu i mlade, Grad Rijeka
luka rijeka
foto: freepix.biz

10 milijuna kuna za socijalno ugroženu djecu i mlade, Grad Rijeka

Zahvaljujući pozitivnim ekonomskim pokazateljima, smanjenju nezaposlenosti i porastu zaposlenosti, broj korisnika socijalne pomoći Grada Rijeke smanjen je za 4,6 posto. Unatoč tome, Grad i dalje brine o skupinama građana koje su u riziku od siromaštva, posebno ulažući u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece i mladih, za što će se u ovoj godini iz proračuna izdvojiti oko 10 milijuna kuna, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

O tome koliko Grad Rijeka godinama sustavno ulaže u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece i mladih govorila je pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, naglasivši kako je najbolja socijalna politika ona koja omogućuje  zapošljivost i pokrivanje svih troškova prosječne obitelji. S obzirom da se prag rizika od siromaštva u Republici Hrvatskoj kreće oko 2.000 kuna, što je istovjetno prihodovnom cenzusu prema Socijalnom programu Grada Rijeke, potrebe siromašnih građani Rijeke u cijelosti su pokrivene nizom gradskih socijalnih mjera.

Socijalno ugrožena djeca i mladi u Rijeci mogu ostvariti pravo na potpuno ili djelomično podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima, troškova marende u osnovnoj školi i obroka u produženom ili cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi, dobivanje poklon-bona za nabavu školskih knjiga za osnovnu školu te pravo na podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza ako redovito pohađaju srednju školu ili fakultet.

Ta su prava stekla ukupno 2.502 riječka djeteta i mlade osobe, koji će se koristiti s ukupno 4.187 oblika pomoći iz Socijalnog programa Grada Rijeke. Za provedbu ovih mjera iz gradskog proračuna izdvojit će se ukupno 8.550.000 kuna, odnosno 3.417,27 kuna po djetetu. Riječ je o djeci i mladima koji dolaze iz ukupno 1.633 riječka kućanstva.

Pravo na podmirenje troškova boravka u jaslicama ili vrtiću ove pedagoške godine steklo je 637 riječke djece (od ukupno 3.241 upisanog djeteta), iz čega proizlazi da Grad Rijeka podmiruje troškove za svakoga petog polaznika jaslica i vrtića. Za većinu djece (65%) troškovi se pokrivaju u cijelosti, a za ostalu djecu (35%) podmiruje se 30% iznosa cijene boravka u jaslicama ili vrtiću. U gradskom proračunu za ovu je mjeru osigurano 3.450.000 kuna.

Pravo na potpuno podmirenje troškova marende u osnovnoj školi steklo je 1.187 učenika (od ukupno 8.434 polaznika osnovne škole), odnosno svaki sedmi osnovac, za što je osigurano 2.000.000 kuna. Pravo na potpuno podmirenje troškova prehrane u produženom i cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi na području grada steklo je 565 učenika (od ukupno 2.023 polaznika produženog ili cjelodnevnog boravka u osnovnoj školi s prebivalištem u Rijeci), tako da su roditelji svakoga trećeg polaznika oslobođeni plaćanja troškova. Za ovu mjeru osigurano je 1.650.000 kuna.

Poklon-bon za nabavu školskih knjiga za osnovnu školu u vrijednosti od 250 do 1.000 kuna, ovisno o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke, dobilo je 1.060 učenika (od ukupno 8.434 polaznika osnovne škole). Grad Rijeka je za poklon-bonove izdvojio 450.000 kuna.

Pravo na potpuno podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom na linijama na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. steklo je 729 učenika i studenata, za što je u proračunu osigurano milijun kuna. Među njima najviše je učenika srednjih škola (60%), zatim redovnih studenata (25%) te učenika osnovnih škola (15%).

S obzirom da su Zaklada Hrvatska za djecu i Grad Rijeka sklopili jednogodišnji ugovor o dodjeli financijskih sredstava radi osiguranja prehrane za djecu u potrebi u riječkim osnovnim školama, u školskoj godini 2016./2017. još će 178 djece iz 16 riječkih osnovnih škola besplatno jesti u školi. Za potrebe osiguranja 283 obroka dnevno za riječke učenike te za dodatne troškove Zaklada će osigurati 526.184 kuna.

Pridodaju li se ovim mjerama i 1.500 kuna jednokratne pomoći koju svi roditelji dobivaju za novorođeno dijete te poklon-bon od 2.500 kuna za novorođenčad iz socijalno ugroženih obitelji, Grad Rijeka u ranu skrb i obrazovanje djece i mladih izdvojit će 10 milijuna kuna, odnosno trećinu iznosa od ukupno 33 milijuna kuna kojim se pokrivaju sve naknade iz socijalne pomoći.

Stipendije Grada Rijeke
Gradonačelnik Vojko Obersnel, prihvaćajući informacije o uspjesima stipendista Grada Rijeke, odobrio je raspisivanje natječaja za još 49 novih stipendija, i to 38 novih stipendija za darovite, odnosno 11 stipendija za učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i 27 za studente. Sedam novih stipendija dodijelit će se učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima te 4 nove stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, i to za: magistar/a socijalnog rada, magistar/a socijalne pedagogije, magistar/a geografije, magistar/a matematike.

Gradonačelnik je također odobrio nastavak stipendiranja 62 stipendista (3 učenika i 59 studenata) po kriteriju darovitosti koji su dokazali pravo na nastavak korištenja stipendije, 13 stipendista srednjih škola i studenta prema socijalnim kriterijima te 6 stipendista koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.  Govoreći o stipendijama, podsjetio je također i na stipendiranje vukovarskih studenata, te učenika obrtničkih zanimanja.

Zapošljavanje pet novih odgojitelja u vrtićima

U nastavku kolegija, gradonačelnik je odobrio raspisivanje natječaja za zapošljavanje pet novih odgojitelja u Dječjem vrtiću Rijeka. Potreba za otvaranjem novih radnih mjesta ustanovljena je na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka, i to zbog prelaska jedne odgojiteljice na mjesto predsjednice Radničkog vijeća te povećanja broja odgojnih skupina u vrtiću Krnjevo, rekla je Iva Miloš, koordinatorica iz Odjela za školstvo i odgoj. Do povećanja kapaciteta došlo je zbog zatvaranja centralne kuhinje, koja se sada nalazi u novotvorenom Podcentru predškolskog odgoja Mavrica, pa je taj prostor preuređen. Time su se dobile još dvije vrtićke skupine koje traže i 4 nova odgojitelja.

Izrada Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo
Odlukom gradonačelnika, Gradskom vijeću Grada Rijeke poslat će se na razmatranje prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo na zahtjev investitora, zagrebačke tvrtke Arturus Verona d.o.o. Riječ je površini od 3,2 hektara, između koridora željezničke pruge i Liburnijske ceste, na potezu od raskrižja Krnjevo (Zvonimirova ulica –Zametska ulica – Liburnijska ulica) u smjeru Kantride. Želja investitora je taj prostor prilagoditi za trgovačke, stambene, poslovne i druge sadržaje te uređenje zelenih površina.

Zakup i prodaja poslovnih prostora te prodaja stanova

Prema riječima pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom Vladimira Benca, na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenog na mrežnim stranicama Grada Rijeke, 18. rujna 2016., pristiglo je 29 prijava i to za ukupno 13 poslovnih prostora, dok za 17 poslovnih prostora nije bilo interesa. Izlicitirano je 9 poslovnih prostora ukupne površine 475 m2, uz mjesečnu zakupninu od 24.917,80 kuna, a poseban interes iazazvali su prostori u 3. zoni. “Uočili smo novi trend, a to je da su i prostori izvan šireg centra grada postali itekako atraktivni, što govori da se gospodarski život seli i tamo”, rekao je pročelnik Benac, izražavajući zadovoljstvo porastom broja licitacija.

Pročelnik Benac također je izvijestio da se po Javnom natječaju objavljenom 25. rujna 2016. godine, prodavalo ukupno 13 stanova i 4 poslovna prostora, od čega su samo za njih četiri pristigle valjane ponude. Prodajom 3 stana i jednog poslovnog prostora Grad Rijeka ostvario je prihod od gotovo 800.000 kuna.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...