Početna - IZDVOJENO - Devet projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2015.
web

Devet projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2015.

Povjerenstvo za odabir projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2015. godini za realizaciju je odabralo devet od četrnaest pristiglih prijedloga projekata. Suradnjom Grada Rijeke, grupa građana, vijeća mjesnih odbora  i udruga kroz projekte će se uređivati dvorišni prostori Dječjih vrtića Potok, Drenova, Mirta, Vežica i prostor starog vrtića Pehlin, prostor ispred Osnovne Škole Nikola Tesla, nastavit će se s uređenjem terapijsko rekreativnog prostora za osobe s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u Draškoj dolini,  dodatno će se urediti i opremiti spravama za vježbanjem zelena površina ispod Dječjeg vrtića Galeb, dok će se na Drenovi uređivati okoliš zgrade nekadašnje granice između  Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Italije.

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu kao nosilac projekta, osigurao je u 2015. godini na pozicijama Proračuna Grada Rijeke iznos od 200.000,00 kn za realizaciju odabranih projekata. Prema jednom od kriterija natječaja jedan projekt može se sufinancirati s najviše do 30.000,00 kn i to za troškove rashoda koji se odnose na određenu opremu (dječje sprave, igrala), raznovrsne materijale (pijesak, cement, zemlja, sadnice, boja), te usluge obavljanja raznih građevinskih radova, odnosno radova tekućeg i investicijskog održavanja.

Projekti su predloženi uglavnom od strane građana formiranih i udruženih u grupe. Tri  projekta su predložile udruge: “Kombinat”, “Pegaz” , “Društvo bez granica” i Dren”,  dva projekta su predložena od strane Vijeće mjesnog odbora Pehlin i Podvežica , a ostalih osam projekata prijedlozi su grupa građana.

Povjerenstvo za ocjenu projekta čine predstavnici civilnog društva odnosno medija koji su kroz dugi niz godina upoznati sa radom lokalne samouprave, te mogućnošću i potrebama uključivanja građana u rješavanje svojih potreba i problema u suradnji s institucijama koje ih okružuju (Zvijezdana Schulz Vugrin, Neven Šantić i Jelena Androić). Povjerenstvo je dobilo informaciju da je formiran Projektni tim za provedbu projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2015. godinu (u daljem tekstu RPLP tim), sastavljen od službenika odjela gradske uprave Grada Rijeke sa sljedećim zadacima:
• priprema obrazaca prijave projekta i izrada izvješća o realiziranim projektima,
• zaprimanje prijedloga projekata i zajedničko utvrđivanje nadležnosti odjela za pojedine projekte,
• imovinsko pravna provjera zemljišta na kojem se planira realizacija projekta,
• detaljno razmatranje prijedloga projekta i dostava očitovanja i mišljenja nadležnih odjela Povjerenstvu za odabir projekata,
• nadzor nad provedbom radova tijekom realizacije projekta,
• ocjene ponude dobavljača i odlučivanje o promjeni stavki sufinanciranja pojedinog projekta.

Povjerenstvo je također detaljnije upoznato sa mišljenjima odjela gradske uprave u vezi mogućnosti realizacije pojedinih projekta obzirom na strukturu vlasništva područja odvijanja projekta, u odnosu na  planove Grada Rijeke u svezi uređenja pojedinih objekata i javnih površina u tekućoj godini, kao i sa primjedbama u odnosu na predloženi troškovnik pojedinih stavki projekata. Uvažavajući mišljenje odjela gradske uprave, ocjena projekta temeljila se na sljedećim kriterijima:

• jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta)
• detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta
• sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta
• vidljivost projekta i mogućnost promocije Grada Rijeke kroz njegovu provedbu
• vrednovanje uspješnosti i održivost projekta
• učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta)
• inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice

 Za realizaciju je odabrano devet projekata:

1. Projekt “Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi” (Drenovski put 138a) prijedlog je Udruge “Društvo bez granica” uz potporu Mjesnog odbora Drenova i Udruge “Dren”. Cilj projekta je estetski i funkcionalno urediti okoliš Zavičajnog muzeja Drenove te stvoriti sadržaje koji će omogućiti izvođenje slobodnih aktivnosti i programa svih dobnih skupina u okruženju muzeja. Primjerenim označavanjem nekadašnje granice dviju kraljevina nastojat će se formirati povijesna šetnica. Uz glavnu informativnu tablu pored muzeja na odgovarajućim točkama od povijesnog značaja postavile bi se table sa QR kodovima koji će omogućiti posjetiteljima da putem svojih pametnih telefona dobiju dodatne informacije. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 6.000,00 kn.

2. Projekt “Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo, 2. faza” prijedlog je Grupe građana Drenjulići. Nastavkom aktivnosti na uređenju dvorišnog prostora uredit će se povrtnjak na terasi vrtića, te će se novim dječjim spravama sa gumenim podlogama sadržajno obogatiti prostor za igru korisnika vrtića. Osim uređenja samog povrtnjaka i vrtlarenja, djeca korisnici vrtića  kroz radionice učit će se pripremi hrane koju su sami uzgojili. Cilj projekta je unapređenje kvalitete i promicanje zdravih stilova života i održivog razvoja mladih Drenove i njihovih obitelji, poticanje predškolske djece na brigu o prehrani i prirodnim resursima, poticanje svakodnevne fizičke aktivnosti djece, očuvanje bioraznolikosti lokalnog kraja i znanja o tradicijskim i ekološkim načinima obrade tla i proizvodnje hrane, poticanje udruga i građana u rješavanju problema i potreba lokalne zajednice. Grupa građana surađivat će tijekom projekta sa udrugama Dren i Zona 00. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 25.000,00 kn.

3. Projekt “Nasmiješi se, igra počinje” prijedlog je Vijeća Mjesnog odbora Pehlin. Projektom je predviđeno uređenje dvorišnog prostora starog vrtića Pehlin na Minakovu. Iako je izgrađen novi vrtić Mavrica na Pehlinu, ukazuje se potreba za postojanjem još dvije vrtićke skupine u prostorijama “starog vrtića”. Unutrašnjost vrtića i fasada uređivani su i oslikani, no vanjski sadržaji za djecu su veoma skromni. Ovim projektom predviđeno je rušenje postojeće bine koja uglavnom nema nekadašnju funkciju bine na kojoj su se održavale priredbe (stari vrtić je smješten unutar nekadašnjeg Doma kulture) uređenje manjeg podija za dječje predstave i igre, nabavku novih sprava, klupe s naslonom, koša za smeće. Također se planira obnoviti i oslikati bočni zid koji zatvara dvorišni prostor, te obnova postojećih dječjih sprava. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 29.446,30 kn.

4. Projekt “Školski trg”, uređenje Trga Ivana Klobučarića ispred Osnovne škole “Nikola Tesla” prijedlog je Grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla. Ovim projektom u obliku privremenog rješenja osigurao bi se kvalitetniji boravak učenika spomenute škole u vrijeme školskog odmora do implementacije konačnog uređenja trga.  Kroz projekt bi se uredili prostori na kojima se učenici zadržavaju postavljanjem drvenih obloga na postojeće betonske istake, oslikali bi se dijelovi površine za društvene ili sportske igre (cip-cop, šah i sl), a predviđeno je i postavljanje edukativnih sadržaja koji bi ukazivali na blizinu škole (kompas, vremenska lenta sa prikazima povijesti grada rijeke i sl). Projekt će se odvijati u suradnji sa Društvom arhitekata Rijeka i Konzervatorskim odjelom u Rijeci. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 20.000,00 kn.
5. Projekt “Veliki za malene” 3. faza,  prijedlog je Grupe građana Mirtići. Planiran je nastavak uređenja dvorišnog prostora vrtića kao i ulaznih vrata u sam dvorišni prostor. Projektom se planira postavljanje antistres podloga pri postojećim spravama, uređenje hortikulturnih kutaka za svaku vrtićku skupinu koja bi u tom dijelu provodila aktivnosti od čišćenja, sadnje mediteranskog bilja, povrća i sl), obnova i održavanje postojećih dječjih sprava, čišćenje i uređenje pristupnih staza vrtiću. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 13.500,00 kn.
6. Projekt “Dvorište po želji djeteta”, 3. faza prijedlog je Grupe građana Bombon, te ujedno nastavak aktivnosti uređenja dvorišnog prostora. Ovom fazom želi se urediti staza oko bazena i pješčanika, predviđena je sanacija dijela dvorišnog zida, oslikavanje zida, priprema površine i sadnja mediteranskog bilja, ukrasnog grmlja i voćki unutar dvorišnog prostora, obnova postojećih sprava. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 13.500,00 kn.

7. Projektom “Za igru s osmijehom” 3. faza, Grupe građana Potok predviđen je nastavak aktivnosti na uređenju dvorišnog prostora vrtića. Dječji vrtić Potok jedan je od najfrekventnijih vrtića (750 korisnika, ljetno dežurstvo za ostale vrtiće). Dvorišni prostor je zamišljen kao dječji park za sve  predškolske dobne skupine. Predviđeno je i osvjetljenje dvorišnog prostora obzirom da je ulaz dvorišta slobodan i mimo radnog vremena. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 25.000,00 kn.

8. Projekt “Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini” Udruge Pegaz nastavak je aktivnosti vezanih za uređenje prostora namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i široj zajednici, odnosno stvaranje adekvatnog javnog prostora za navedene osobe. Glavni ciljevi projekta su postavljanje fiksne, drvene, sigurnosne ograde u Centru “Draška dolina” koja bi odvojila prostor predviđen za smještaj i boravak životinja od prostora namijenjenog za boravak korisnika i posjetitelja. Projektom se planira sanacija ulaznih vrata koja su dotrajala zbog velikih količina kiša i odvodnih voda, daljnje uređenje vrtnih staza kao i pomlađivanje postojećeg voćnjaka. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 18.280,00 kn.

9. Projektom “Vježbom do zdravlja”  Vijeća Mjesnog odbora Podvežica planirane su aktivnosti uređenja zelene površine ispod Dječjeg vrtića Galeb u smislu postavljanja sprava za vježbanje na otvorenom za tjelovježbu sugrađana. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 29.375,00 kn.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...