Početna - IZDVOJENO - Eko stožer Marišćina: javno pismo Županijskoj skupštini
Eko stožer Marišćina

Eko stožer Marišćina: javno pismo Županijskoj skupštini

Krizni Eko stožer Marišćina uputio je javno priopćenje članovima Županijske skupštine koje prenosimo u potpunosti:

Poštovani vijećnici Županijske skupštine naše Primorsko – goranske županije!
Pred Vama je još jedan vrlo odgovoran zadatak. Primorsko – goranska županija je pred donošenjem novog Prostornog plana, strateškog dokumenta koji definira razvoj i održivost određenog područja.

Eko stožer Marišćina prosvjed

Recite odlučno NE Prijedlogu prostornog plana Primorsko – goranske županije, kojim uski interesni lobi u Županiji, trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastoji ostvariti svoje uske parcijalne interese, ne mareći za zaštitu zdravlja stanovništva, zaštitu prirodnog okoliša i zaštitu našeg vodnog bogatstva, ekološko gospodarenje otpadom i očuvanje vrijednih sirovina iz otpada.

Ovim se projektom uvodi spaljivanje otpada (energetska oporaba) iako je to u EU direktivama na dnu liste poželjnosti odnosa prema otpadu tik uz najprimitivnije odlaganje otpada koje se i dan danas primjenjuje u našoj Županiji. Ovaj je projekt toliko zastario da ne poštuje prednost ponovne uporabe i recikliranja otpada niti će to ikada moći ispoštovati.
Pod krinkom modernog sustava gospodarenja otpadom promovira se ekonomski neisplativ, tehnološki zastario ekocidni projekt ŽCGO Marišćina kroz koji nam EU plasira svoju zastarjelu tehnologiju i financira svoje posrnule tvrtke. Projekt se uporno „gura“ od svih nadležnih institucija, fabriciraju se studije i dozvole i pri tome krše zakonski propisi, a struka se zaobilazi u širokom luku.

Zašto „Projekt ŽCGO Marišćina“ treba što prije zaustaviti? Zašto treba lokaciju Marišćina izbrisati iz Prostornog Plana kao lokaciju za smetlište i odlagalište opasnog otpada, ali i kao lokaciju za odlaganje stranih zastarjelih tehnologija?

Ekonomski, tehnološki i ekološki upitan koncept izabrane tehnologije

Bez obzira na tri u osnovi negativna revizorska nalaza “tehničko-tehnološke dokumentacije i odabrane tehnologije gospodarenja otpadom Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina”, zaključak Povjerenstva za davanje mišljenja na revizorske nalaze i protivljenje cjelokupne oporbe, Skupština primorsko – goranske županije donijela je odluku kojim se traži „poboljšanje“ projekta:

„Zadužuje se trgovačko društvo Ekoplus d.o.o. da koordinira sve dionike u projektu i poduzme sve potrebne aktivnosti u svrhu poboljšanja projekta prema Mišljenju iz točke 1. ovog Zaključka te u roku 90 dana o poduzetom izvijesti Župana.“

U proteklih 60 (šezdeset) dana bez obzira ne brojne službene upite nismo dobili odgovor koji su koraci na „poboljšanju“ projekta poduzeti.

Od inicijalne Studije o procjeni utjecaja na okoliš prošlo je dvanaest godina, a studija je izrađena na pretpostavci da će se primjenjivati MBO tehnologija gdje se „tunelskim“ kompostiranjem dobiva hortikulturni kompost, pa su se autori Studije javno distancirali od takve zloupotrebe njihovog rada.

Naknadno je dakle, konceptualno izmijenjena tehnologija obrade otpada i izabrana MBO tehnologija koja funkcionira na „biodrying“ principu gdje postrojenje koje košta desetke milijuna EUR najprije isušuje otpad, a potom se tako obrađeni otpad ponovno vlaži da bi se pokrenuo proces mikrobiološke razgradnje organske frakcije i proizvodnja odlagališnog plina koji se spaljuje na baklji odnosno koristi za proizvodnju električne energije.

Dakle, ovako „stručno“ izabrana MBO tehnologija koja nas košta 88 milijuna EUR najprije suši smeće, a potom ga vlaži i spaljuje u baklji koja će se jednom možda koristiti za proizvodnju električne energije!

Prijeteće onečišćenje kroz emisiju stakleničkih plinova i veliku količinu procjednih voda očito nikoga ne brine, jer nova studija utjecaja na okoliš zbog konceptualne izmjene tehnologije, kako vidimo, nije potrebna!

Nedovoljno istražena lokacija na vodozaštitnom području
Nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, niti lokalne institucije očito ne zanima zaštita izvorišta vode za cijelo riječko područje koje je od ovakvog tehnološki upitnog „projekta“ udaljeno samo 1,5 km.

Rječina

Inicijalna Studija utjecaja na okoliš sprovedena je u samo trideset dana prije dvanaest godina i orijentirana je na ispitivanje podzemnih tokova vode koje ispod lokacije Marišćina formiraju izvore Pod Jelšun i Cerovica. Nikada nije istraživan dio lokacije prema selu Kukuljani gdje je prema istom Prostornom planu planirana akumulacija vode Kukuljani. Dakle, gradimo za 88 milijuna EUR zastarjelo postrojenje opasno po okoliš na:
1.5 km udaljenosti od buduće akumulacije pitke vode za Županiju primorsko-goransku i šire, ucrtanu u Prostorni plan Primorsko-goranske županije;
– na samo 2,5 km i 150 m iznad izvora Rječine, na izrazito krškom terenu, gdje je penetracija tla vrlo visoka i postoji realna mogućnost, zagađenja podzemnih tokova izvorišta pitke vode;
– na najrizičnijem potresnom području u županiji;
– na 500 m nadmorske visine, uz činjenicu da se 90% otpada proizvodi u priobalju i na 150 km udaljenosti od drugog kraja županije, što zbog transporta uvelike povećava troškove gospodarenja otpadom;
– neposrednoj blizini naselja, a transport smeća se odvija uskom prometnicom bez nogostupa;
– na koridoru vjetrova i stalnog strujanja zraka prema moru i budućoj akumulaciji Kukuljani.
Poštovani Vijećnici, recite odlučno NE namjeri Primorsko-goranske Županije, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da lokaciju ŽCGO Marišćina pretvori u EU smetlište za sve vrste otpada uključujući i opasni otpad što će posljedično uzrokovati zagađenje pitke vode i mora u riječkom akvatoriju, ugrožavanje zdravlja stanovništva i zagađenje okoliša šireg Riječkog područja.
Zar Vas zaista nije briga hoće li naša i Vaša djeca imati dovoljno vode za piće koju će si moći priuštiti? Zar Vas zaista nije briga za kvalitetu zraka koji će udisati?
Poštovani Vijećnici, dobro razmislite i uzmite u obzir sve činjenice!

Vaš glas odlučuje o budućnosti našeg kraja! U Vašim je rukama i budućnost naše i Vaše djece!

U potpisu
Udruga Krizni eko stožer Marišćina, Eko Kvarner – Ogranak Halubje,
Mirna Međimorec, Članica tima za odnose s javnošću

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...