Početna - GOSPODARSTVO - Grad Opatija prodaje nekretnine – puni se gradski proračun?
foto: web

Grad Opatija prodaje nekretnine – puni se gradski proračun?

Grad Opatija je ponovno raspisala natječaj za prodaju nekretnina. Iako  se iz priložene ponude jasno vidi da se radi o nekretninama koje su “ne tako bitne” za sam grad, nismo sigurni prodaje li Grad Opatija ove nekretnine zato što  im doista nisu potrebne ili se na taj način jednostavno moraju pokrpati rupe u proračunu. Odlukom gradonačelnika na licitaciji će se naći sljedeće nekretnine:

  1. prostorija sa kupaonicom ukupne površine 13,8 m2, koja se nalazi u prizemlju zgrade sagrađene na grč. 304, ko Opatija, na adresi Poginulih hrvatskih branitelja 7, Opatija

Početna cijena :  204.003,81 kuna

Jamčevina: 20.400,38 kuna

Napomena: Zemljišno knjižna provedba biti će moguća nakon što se za cijelu zgradu izradi i provede u zemljišnim knjigama etažni elaborat, odnosno izvrši spajanje zemljišta i zgrade sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine.

 

  1. prostorija smještena na polukatu između I i II kata te nužnika smještenog na donjem polukatu zgrade ukupne površine 10,61 m2 a koja se nalazi na grč. 23 ko Opatija, na adresi Radnička 6, Opatija

Početna cijena :  132.260,18 kuna

Jamčevina: 13.226,02 kuna

Napomena: Zemljišno knjižna provedba će biti moguća nakon što se za cijelu zgradu izradi i provede u zemljišnim knjigama etažni elaborat, odnosno izvrši spajanje zemljišta i zgrade sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine.

 

  1. dio od 45 m2 od z.č. 179/3, ko Opatija, sukladno prijedlogu formiranja građevinske parcele od strane Geo inženjeringa d.o.o. iz Rijeke od 24.06.2013. godine

Početna cijena: 65.550,30 kuna

Jamčevina: 6.555,03 kuna

Napomena: Zemljišno – knjižna provedba će biti moguća nakon što se izvrši parcelacija sukladno dokumentima prostornog uređenja

 

  1. dio z.č. 886, odnosno novonastala 886/1 dvorište od 297 m2, ko Opatija vlasništvo Grada Opatije nastala parcelacijskim elaboratom potvrđenim da je izrađen sukladno lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/13-03/14 od 26. travnja 2013. godine.

Početna cijena: 717.531,60 kuna

Jamčevina: 71.753,16 kuna

Napomena: Nadležni Područni ured za katastar još nije potvrdio parcelacijski elaborat kojim je cijepana z.č. 886, ko Opatija

  1. z.č. 1040/27 – šuma od 580 m2 i z.č. 1040/22 – šuma od 180 m2, sve ko Veprinac

Početna cijena:1.255.541,70  kuna

Jamčevina: 125.554,17 kuna

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Svaki ponuđač za navedene nekrentnine koje će se naći na javnoj dražbi mora ispunjavati određene uvjete, a to su osnovni podaci o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR572360000-1830200000, poziv na broj:HR 68-7757- OIB.

 

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.01.2014. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

Ponude će se otvarati 09. prosinca 2013. u uredu Grada.

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Gradski vijećnici Grada Opatije podržali projekt rekonstrukcije i dogradnje Doma zdravlja

Gradski su vijećnici na svojoj jučerašnjoj 17. sjednici podržali Prijedlog Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja ...