Početna - IZDVOJENO - Vrtić za svu djecu: Grad Rijeka se ponaša kao iznad zakona
vrtić

Vrtić za svu djecu: Grad Rijeka se ponaša kao iznad zakona

Održana je press konferencija gdje je Udruga Vrtić za svu djecu prozvala Vojka Obersnela, riječkog graonačelnika da se  ponaša kao iznad Zakona, a gradonačelnik poručuje djeci i roditeljima s prebivalištem u Gradu Rijeci da nemaju pravo na jednako sufinanciranje vrtića od strane Grada Rijeke.

Priopćenje udruge u cijelosti:
Predstavnici udruge VRTIĆ ZA SVU DJECU početkom listopada imali su sastanak s Gradonačelnikom Grada Rijeke, Vojkom Obersnelom i Pročelnicom odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Sandom Sušanj, gdje su predstavili rad Udruge, te uputili Zahtjeve za izjednačavanje sufinanciranja sve djece i roditelja u Gradu Rijeci za redoviti program predškolskog odgoja i naobrazbe. Udruga je zatražila i da se za svaku pedagošku godinu uz informatičku podršku e-Vrtići vrši jedinstven, transparentan, pravedan, centraliziran i javan proces upisa u sve vrtiće od strane svih Zakonom predviđenih osnivača. Gradonacelniku i Pročelnici, u cilju unaprijeđenja predškolske djelatnosti u Gradu Rijeci, udruga je dostavila kazalo Sluzbenih novina u kojima su objavljene Odluke predstavničkih tijela općina i gradova u PGŽ i Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji (SN PGZ 10/11), gdje su svi gradovi i općine tzv. “riječkog prstena” po ovom pitanju daleko ispred Grada Rijeke, koji je najveći grad PGŽ-a i ima najveći proračun, a svi su dužni pridržavati se mjerila iz navedene Odluke Primorsko-goranske županije.

Udruga je krajem listopada dobila odgovor Gradonačelnika da nije zadovoljan sastankom i da nije primio niti jedan konsruktivan prijedlog. Gradonačelnik navodi da nema obvezu sufinancirat redoviti program predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi, čime roditelji i djeca nemaju pravo na jednako sufinanciranje Grada Rijeke redovitog programa predškolskog odgoja i naobrazbe ako im djete pohađa vrtić drugih Zakonom predviđenih osnivača. Gradonačelnik to obrazlaže da osnivači vrtića drugih osnivača samostalno utvrđuju cijenu za roditelje i da na istu Grad ne može utjecat kao niti na troškove njihovog poslovanja.

Grad Rijeka ne sufinancira vrtiće niti predškolsku djelatnost u vrtićima već program redovitog predškolskog odgoja za svako djete koje pohađa ustanovu – vrtić. To potvrđuje i Ugovor između Grada Rijeke i Ustanova predškolskog odgoja i naobrazbe čiji su osnivači drugi osnivači. Ugovorom se izričito sufinancira dijete, a uvjet za sufinanciranje je da djete i oba roditelja imaju prebivalište u Gradu Rijeci. Ustanova je obvezna dostaviti Gradu izvješće sa popisom upisane djece i uvjerenjima MUP-a o prebivalištu, ne starija od tri mjeseca.

Gradonačelnik Obersnel zlonamjerno navodi kako ekonomsku cijenu vrtića kojima nije osnivač jedinica lokalne samouprave određuju njihovi osnivači, ali propušta navesti da je ekonomska cijena najveća u Vrtićima Rijeka, čiji je osnivač Grad Rijeka. Odakle mu onda pravo govoriti o profitu? Nejednakim sufinanciranjem djece Gradonačelnik Rijeke dovodi u neravnopravan položaj dio roditelja i djece Grada Rijeke, iako su svi svojim primanjima dužni doprinositi proračunu Grada Rijeke u istom postotku prireza.
Gradonačelnik Grada Rijeke potpuno pogrešno tumači odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (nadalje: Zakon) i to posebice odredbu čl. 49. tog Zakona prema kojem mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje predstavničko tijelo županije, a jedinice lokalne samouprave dužne su za predškolski odgoj izdvojiti najmanje onoliko sredstava koliko svojim mjerilima utvrdi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
S obzirom na citirani članak Zakona, pogrešan je stav koji iznosi Gradonačelnik Grada Rijeke da grad sufinancira vrtiće drugih osnivača i da to nije “zakonska, već dobrovoljna obveza Grada Rijeke”. Upravo suprotno, a što Zakon jasno i nedvosmisleno određuje u citiranom članku, mjerila za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja utvrđuje predstavničko tijelo županije, konkretno u ovom slučaju Primorsko-goranske županije, koja je takva mjerila i utvrdila, pa je dakle, obveza Grada Rijeke itekako zakonski regulirana, jer Grad Rijeka ima dužnost (st. 2 čl. 49. Zakona) izdvajati iz svog proračuna najmanje onoliko sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na svom području, koliko je određeno mjerilima utvrđenim od strane Primorsko-goranske županije.

Naglašavamo da Zakon nigdje ne propisuje obvezu Grada da “sufinacira privatne vrtiće” kako stalno ističe Gradonacelnik, jer takav termin Zakon ne poznaje i ne vrši podjelu ustanova i njihovih prava i obveza ovisno o osnivaču. Upravo suprotno, Zakon izričito propisuje obvezu Grada “za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja” na svom području, dakle, za sve svoje stanovnike i svu svoju djecu.

Grad Rijeka nesporno ne zadovoljava takve javne potrebe u ustanovama-dječjim vrtićima čiji je sam osnivač, obzirom da iz godine u godinu sve veći broj djece na području Grada Rijeke i to posebice jasličke dobi, ostaje neupisano u ustanove-dječje vrtiće Grada, pa su stoga ustanove-dječji vrtići drugih osnivača na području Grada Rijeke nužni da bi se zadovoljila takva javna potreba za predškolskim odgojem. Ostali veliki gradovi u RH to su već odavno prepoznali pa danas u Gradu Zagrebu imamo 66 ustanova-djecjih vrtića drugih osnivaca, u Splitu 21, Zadru 22, Puli 23 i u Rijeci samo 9. Uzmemo li u obzir najveću ekonomsku cijenu u ustanovama-dječjim vrtićima čiji je osnvač Grad Rijeka, te vrlo skupu izgradnju novih kapaciteta ustanova-dječjih vrtića Grada Rijeke (vrtić Mavrica prihvat 105 djece 23 mil kn, vrtić Srdoči, prihvat 150 djece 29 mil kn) koje Vrtići Rijeka ne financiraju, kako je Zakonom određeno iz ekonomske cijene, vec dodatnih kreditnih zaduženja proračuna Grada Rijeke, pitamo se s opravdanjem treba li u Gradu Rijeci zadovoljenje javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi osigurati otvaranjem ustanova-dječjih vrtića od strane Grada Rijeke ili podupirati otvaranje od strane drugih osnivača ?
Imajući u vidu navedene činjenice, teško je povjerovati da sve netočne tvrdnje Gradonačelnik iznosi iz pukog neznanja. No ako je tome tako, postavlja se pitanje kako je moguće da netko tko vodi Grad dugi niz godina i ima toliko stručnih suradnika nije u mogućnosti ispravno protumačiti jedan, jedini Zakon ?, u potpisu Mirna Međimorec.

 

Rabljena Vozila

Komentiraj

x

Pogledajte još

Najavljen Program 14. Dana antifašizma u Opatiji

Tema ovogodišnjih 14. Dana antifašizma u Opatiji (DAF) koji će se održati od 1. do 3. ožujka 2023. godine je ...